Arkturierna via Daniel Scranton, 19 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

19 augusti, 2017

”Ni har fått ta emot mer Kraft” – Det Arkturiska Rådet från den Nionde Dimensionen

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

Ni har kommit fram till en punkt inom er evolution där ni har fått mer kraft. Ni har naturligtvis alltid varit kraftfulla varelser, men vissa aktiveringar äger rum, vilka har initierats av era guider och andra hjälpare vilka garanterar er större tillgång till den kraft som ni bär inombords.

I och med att fler strängar av er DNA aktiveras och i och med att koder inom er också blir aktiverade, blir ni alltmer kraftfulla skapar-varelser än någonsin tidigare. Denna kraft kommer till er för att ni har uppvisat att ni är kapabla till att hantera den.

Flera av er som lyssnar till detta meddelande relaterar i högre grad till känslan av att vara maktlösa, på grund av de vägar som ni har valt för er själva under denna mycket viktiga livstid. Så ni behöver väcka upp känslan av kraft inom er. Ni behöver aktivera hågkomsten om er kraft och det lättaste sättet för er att göra det är genom att aktivera minnen om när ni existerade som fysiska varelser då ni ävenså kände er själva som fullständiga Energi-Varelser från Källan.

Nu har ni ännu inte haft denna upplevelse på Planeten Jorden, men ni kan förena er med andra livstider som ni har haft inom andra dimensioner, i andra stjärnsystem, under andra tider och ni kan aktivera dessa minnen genom att helt enkelt uppmärksamma att ni har levt många fler andra livstider än ni tror. Ni har tillgång till så mycket mer av dessa kraftfulla minnen än vad ni har någon aning om.

Just nu vill vi att ni ska acceptera detta som en sanning och sedan inbjuder vi er till att få tillgång till dessa minnen, fastän allt ni kan minnas är känslan av att vara kraftfull. Ni behöver inte minnas en specifik livstid, men om ni kan komma ihåg hur det känns att känna er själv som en kraftfull skapar-varelse, så kommer ni att få tillgång till den kraft som ni får vid den här tiden, i denna livstid och med denna kraft kan ni och kommer ni bli de ombud för förändring som er värld med all säkerhet behöver.

Vi är Det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att få förena oss med er.”

 

Kanaliserat av Daniel Scranton

 

 

Source: Rainbow Wave of Light

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...