Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 21 april, 2019

Den nya människan är Du!

Det är en väldigt fin atmosfär i antågande, och du som är inkarnerad på Jorden i den här tiden förstår att värdesätta en fin atmosfär. Mönster i evigheten förankras nu på Moder Jord i en väldigt snabb takt. När du som läser detta finner att det är vederbörligt att skapa balans i dig själv och på Moder Jord, finns inget som kan stoppa dig. När du vet i ditt hjärta att det är dags att börja se till att vektorer, fraktaler och längesedan bortglömda mönster, åter blir installerade i kerubliknande själar, då kan inget stoppa den välsignade och efterlängtade uppstigningsprocessen. Möjliggör det eviga mönstret att verkställas på Moder Jord. Med ett skapande sinnelag förverkligar du keruber och änglars vision om ett förenat kosmos i ljus och kärlek.

Det viktigaste för den nya tidens mönster är att de blir verkställda i känslan och i kommunikationen med visa män och kvinnor av det nya ljuset. Mästare från ljuset finns tillgängliga för dig att kommunicera med. Modet att våga se källornas källa för vad den är, finns längst in där i djupet av din själ. Modet att våga släppa in ljuset från källornas källa, leder till att du kan låsa upp porten till de eviga mönster som härbärgeras av din själ. UV-strålning, är en sorts strålning, och kärleksstrålning är en annan. Men den strålning som jag talar om här är verklighetsstrålningen som ligger bakom allt liv. Du kan kalla den för Ki, Qi eller Chi, den skira livskraft som kommunicerar med dig var dag.

Låt dig själv bli inspirerad när du låser upp porten till kungörelsen om ditt liv. Det verkliga livets ki-gehör är nyckeln som kommer att få livet att blomstra på Moder Jord. Marken ska komma att skina av ljuva färger och sinnliga former. Men det är du som kommer att verkställa profetian om ett kosmos förenat av kärleksfullhet. Makten att låta själen få blomma i de eviga fraktalernas gudomliga prakt, ligger i dina händer. Det är den kerubliknande människan som först förstår sanningen om de eviga mönster som kommer att känneteckna den nya Jorden, och den nya människan. Luta dig tillbaka och ta emot din ängladräkt. Det är den som låter dig se och förstå sanningen bakom tänkandet. Den skapande tanken är det verkställande organ, som du är välsignad med. Du är kraften bakom allt liv i kosmos.

Det vi vill att du förstår är att känslorna du bär, är de strömningar av olika former av strålning som finns i omgivningen, och som inte är den ursprungliga och skapande kärlekskraften. Nu är det dags att erbjuda dig visshet. Dra en djup suck av lättnad och ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på Jorden utom. Dra en djup suck av lättnad och skapa gehör för den nakna sanningen om ditt liv. Det är du som bär den ursprungliga kärlekens kraft inom dig. Dra en djup suck av lättnad och frigör den eviga kärlekens gnista i ditt bröst. Dra en djup suck och känn hur glöden i hjärtat flammar upp och sprider ljus och värme i hela din kropp. Du är en kamin av evig livskraft.

Se nu med blida ögon på dig själv. Du är som ett tecken i skyn om våren. Du är som vårsolen, och alla de små blommor som spricker fram ur marken. Du är citaten som talas kerublikt vackert om morgonen, som talar om en ny dag. Du är kvällssolens sista strålar som ger löfte om en skön och behaglig vila i ett vilsamt mörker. Du är kondoleansen när en människa sörjer. Du är kraften i det lilla fröet som ligger och vilar i den vinterkalla marken. Derivatet mellan gud och människa är en otydlig gräns som smälter samman så som solljuset kysser de vackra blommornas blad om våren. Du immuniserar mot mörkret genom att kärleksfullt låta det violetta ljuset glittra i de levande små vattendropparna i den längtande blå blommans famn, där i ditt inre rum – källornas källa! Det är du som kommunicerar med världen för att låsa upp dörren till detta rum.

Det är det violetta ljuset från paradisträdgården som är nyckeln till din pånyttfödelse. Det violetta ljuset är nyckeln till källornas källa i ditt inre. Du behöver bara förstå att din uppenbarelse är änglalik, för att få tillgång till detta ljus. Du är det Ki-gehör som färgar festen på Moder Jord. Hörsamma mina ord! Evighetens ljus som kläder din kropp med vitt ljus, är den gestalt som kännetecknar en ängel. Förbered dig sanningsenligt på att tona in på ki-gehöret som färgar festen på Moder Jord. Du äger kranen till den stora eviga sjö av evigt, violett och befriande ljus. Det är när du tar emot det violetta ljuset via ditt tredje öga, och låter det glittra i din längtande blå blommas blad, där i solarplexus, som transformationen sker. Det är då som sanningsenlighet uppstår. Det är då som de sanna mönstren återupprättas. Dopet kallas det för. Din blommas blad bär vattendroppar ifrån Moder jord, och dessa droppar blandas med det eviga violetta havets droppar av lidandebefrielse. Det som sker när de eviga dropparna av gudomlig nektar förenas med levande droppar av vatten från Moder Jord, är att kommunikationen upprättas mellan himmel och jord. Du är plattformen för det nya liv som uppstår ur denna befruktning. Det ursprungliga mönstret är återupprättat. Du har burit mönstret djupt i din själ som ett litet frö. Derivatet mellan gud och människa föranleder en revolution på Jorden. Du föds på nytt så som det ursprungliga mönstret om dig säger.

Det ursprungliga mönstret av fraktaler, vektorer och längesedan bortglömda mönster, blomstrar nu inom dig. Den nya människan som har fötts i denna blomma är frukten av den gudomliga befruktningen genom tredje ögat. Du kysser nu marken för varje steg du tar. Och varje steg som kysser marken färgar festen på Moder Jord. Du verkställer keruber och änglars högsta dröm, att äntligen färga Moder Jord med vackra och färgglada mönster. Dopet är nyckeln till din frigörelse, och till din pånyttfödelse. Synen kommer att ändras när du tar emot ljuset ifrån evigheternas källa av violett ljus. Mästare har talat till nya mästare. Den nya människan som föds inom dig, är en mästare. Du och jag talar med varandra som jämlikar. Din verkliga uppenbarelse har blivit synlig.

Du har gömt dig i djupet av dig själv. Du har inte vågat synas. Det är dags nu. Dra en djup suck av lättnad, och känn hur vattnet från Moder Jords inre stiger upp genom dina ben till solarplexus, samtidigt som den violetta nektarn från paradisträdgården letar sig in via tredje ögat, och ner till din blommas blad i solarplexus. De båda vätskorna blandas där och derivatet är ett faktum. Din blomma är befruktad av gudomlig näring. Och ett barn ser dagens ljus. Frukten av detta derivat, är den nya människan som är du. Låt detta barn klädas i det eviga ljuset ifrån ovan och ifrån nedan. Dra upp Moder Jords energi, samtidigt som du tar emot det eviga ljuset via kronchakrat. Du har nu klätt ditt barn i en evig dräkt av ljus, som den tryggt kan växa i.

Oh my God! Halleluja! Ingenting kan vara vackrare än ett litet barn som ser dagens ljus. Vi är överlyckliga, och alldeles förtjusta. Det är detta barn, som kommer att ena ljuset i kosmos. Det är detta barn som kommer att göra dig hel. Det är detta barn som har makten att åstadkomma mirakler. Det är detta barn som kommer frigöra världen ifrån lidande.

I ljus och kärlek från själsfränder i kosmos. Du är välkommen att kommunicera med oss när helst du vill. Möt oss där du har handen på hjärtat. Dra en suck av lättnad och låt oss komma in. Derivatet mellan oss och er, är förutbestämt.

Människosonens eviga moder och fader, och deras jordiska motsvarighet

Josef och Maria

 

You may also like...