Änglarna via Ann Albers, 20 april 2019

Änglarna, 20 april 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket!

Sök i era hjärtan, kära vänner. Vad är det ni helst skulle vilja känna på denna Jord? Tänk efter, blunda, andas och ställ frågan: ”Kära hjärta vad skulle du helst av allt vilja känna här på Jorden, just nu, i detta ögonblick?”

Ni kanske hör ert hjärta säga att det vill känna sig trygg, älskad, fri, levande, värdig, fridfull, frisk, bekväm i kroppen eller en mängd andra underbara och kärleksfulla känslor. Lita på vad som än kommer upp inom er.

Blunda nu. Andas in och föreställ er att ni slappnar av i armarna på det Gudomliga, på ungefär samma sätt som en våg slappnar av när den återvänder till havet. Föreställ er att ni slappnar av i armarna på en kärleksfull Närvaro. Fråga er själva: ”När jag slappnar av i armarna på det Gudomliga, hur skulle det kännas att känna sig (trygg, älskad, fri, levande, värdig, fridfull, frisk, bekväm i kroppen … vadhelst du vill)?”

Om ni sitter ner och andas i samarbete med det Gudomliga, kommer det att börja ge er en känsla som besvarar följande fråga.

När jag slappnar av i armarna på det Gudomliga, hur skulle det kännas att känna min känsla?

Andas in djupt och om det blir nödvändigt, upprepa frågan tills ni får kontakt med känslan och överlämna er sedan. Andas. Njut. Om ni gör detta i flera minuter kommer ni att uppleva känslan ni frågar efter. Slappna av i känslan och njut av den.

Om ni gör den här övningen varje dag, kommer ni att börja bekämpa problemen i era liv och återuppväcka ljuset inom er.

Ingenting kan döda ljuset inom er. Inga förluster, ingen död, förstörelse, ovänlighet, grymhet etc., kan någonsin beröva er dessa kärleksfulla känslor inom er. Det är bara dessa ”korsfästelser i livet” som kan få er att glömma att detta ljus lever inom er.

I den här övningen kommer ni att minnas. Ni återuppstår. Ni överlämnar tillfälligt er smärta och era problem och låter själen påminna er om den kärlek som har varit, och alltid kommer att leva inom er.

Som ett resultat kan denna kärlek och detta ljus inte låta bli att återspeglas i er yttre värld. När ni överlämnar er till att känna frid, kommer ert liv att bli mer fridfullt. När ni överlämnar er till att känna er älskade, kommer ert liv att bli mer kärleksfullt. När ni kapitulerar inför att känna er värdiga, kommer ni inte längre att kunna stå kvar runt människor som behandlar er som om ni inte var värda någonting. När ni kapitulerar inför kärlek, kommer ert liv att bli oändligt mycket mer kärleksfullt. Det som inte överensstämmer med er inre värld kommer att försvinna, och det som överensstämmer med er inre värld kommer att dras till er.

Mina kära, vi i himlarna vet att Jorden kan var mycket utmanande. Vi vet också att det inom er finns djupa reservoarer av allt det som ni vill känna, uppleva och veta i denna livstid. Öppna er för det. Känn det. Se det framträda i era liv.

Glad Påsk till de av er som firar den. Lycka till med att återuppväcka ljuset inom er!

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...