Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 23 juni, 2019

Temat för den här dagen är att visa på hur du tar dig an klättrandet på tråden, genom att använda Det Enda Seendet. Med vind i seglen ger du dig nu ut på en lång resa. Sommarsolståndet föranleder en kraftfull ton av kärleksfulla och tidsenliga strömningar. Människan lyser av egen kraft nu, men hon tycks inte förstå sin egen skaparförmåga, ändå. Människan lyser av evigheternas ljus nu, men hon tycks inte förstå storheten i sin egen själ, ännu. Möjliggör för skenbarheten att försvinna från er värld, en gång för alla. Musik och dans är ett trevligt sätt att lyfta på skenbarhetens slöja. Det skenbara är något som våra ögon faller för. Men den äkta och sanna källförteckningen stavas KI-gehör. Med KI menas Kristus Inspiration. Med det enda seendet ser du sanningens ljus genomskölja allt liv på Jorden. Det viktigaste i den tid som är nu, är att se sanningens ljus skölja genom allt som lever. Motsättningar som uppkommer mellan olika levande individer i världen, beror på att ni inte ser det sanna ljuset genomsyra allt liv på Jorden. Den som inte ser världen med det enda seendet, har svårt för att känna gemenskap med allt liv. Motsättningar uppkommer därför helt i onödan.

Dagens tema är en uppmaning att betrakta världen med det enda seendet. Musik och dans ska låta känslor av gemenskap komma upp när du betraktar dina medmänniskor. Musik och dans förenar er och låter er vandra genom livet med ett uppkopplat seende. Skolan säger att du ska se sanningen i det som andra människor har betraktat om livet. Men jag säger att du ska betrakta livet själv, och se sanningen. Du vet vad sanningen är. Du vet vad som är rätt. Människor vet vad som är rätt och riktigt om de verkar utifrån den högsta, innersta sanningen om livet. Det vi menar är, att om en människa får utvecklas orörd och opåverkad, i enlighet med de universella lagarna om livet, finns det ingen som skulle agera utifrån egoism och vara hatfulla mot varandra. Den eviga lagen om livskreation finns inbyggd i varje människa från begynnelsen. Det är en oemotsagd sanning. Dock är en klanglös och felstämd ton introducerad i världen som lägger locket på frihetens melodi, längst där inne i människors hjärterum.

Samtidigt som denna ton stäms upp nu, till rätt frekvens, så öppnas dörren till ditt inre hjärterum. Det är sanningens väg som i sin tur öppnar upp förmågan att se med det enda seendet. Det är när du klangmässigt låter öppna porten i din hals som förmågan att skapa liv blir en del av ditt varande. Skapelsen ska då fortsätta enligt den högsta universella sanningen om livet. Mitt råd till dig i dessa dagar av midsommarfirande, är att låta öppna dörren till ditt inre hjärterum. Dra en suck av lättnad när du ser människor ta varandras händer. Följ deras saliga livsglädje, se barnens glädje och skratt när de snurrar i dansen. Fostra ditt eget seende att följa Det Enda Seendets väg, genom det tredje ögat. Dra en suck av lättnad när det enda seendets följsamma frekvens landar på din inre blomsteräng, så som ett bi landar på en vacker blomma och pollinerar den. Befruktningen sker därför att du låter det enda seendet väckas till liv genom dig. Skapelseprocessen fortsätter för att låta skydda din blomma som snart ska bära frukt. Dra en suck av lättnad när det högsta ljuset ifrån evigheten och i från Moder jord läggs omkring dig som en ljus klädnad.

Låt dig själv, hänförd, dras med i den eviga dansen. Snurra med i dansen och låt din vackra dräkt formas som en luminatablomma omkring din kropp. Du ljuder nu av ett evigt ljus. Du har låtit tona upp den felstämda tonen inom dig som lagt ett lock på din själs koppling till det eviga och enda livet. Dra en suck av lättnad när du förstår att det du behöver göra är se med det enda seendet. För att se med det enda seendet behöver du tona upp tonen i din hals, som är själva in- och utloppet, själens frihetsport. Dra en suck av lättnad och känn efter hur det känns i luftstrupen. Skapelseprocessen ämnar fortsätta med att glöden där i hjärtat, solen på din inre himmel, får kraft och luft att brinna. Se varje evig storm i ditt hjärta som ett sätt för oss att nå in till ditt inre himmelrike. Se varje storm i ditt liv som ett försök att frigöra dig ifrån det tonlösa greppet om din hals. Du är vägen, sanningen och livet. Du är den varma sommarbrisens hopp om ett evigt liv på Jorden.  Du är vägen till ett enat seende och ett enat medvetande. Skapelsen är verkligt gudomlig i sig själv. Människor som säger annat vill bara ha kontroll och dra fördelar av andra människors skapande. Musik och dans kommer, för att visa vägen till det enda seendet som frigör era gudomliga förmågor, då det befruktar er inre midsommaräng. Skapelsen som blir frukten av denna befruktning, är ert inre barn, ert Kristusmedvetande.

Med hopp om uppståndelsens mirakel inom er alla, följer jag er varsamt och med stor kärlek. Svaren på era frågor får nu svar i en rasande snabb takt. Må er väg gå er till mötes. Ske er vilja, så som i himmelen inom, så och på Jorden utom. Möt er själva där ni har handen på bröstet. Den nya människan är Du. Världen väntar på Dig! Inget sker av en slump i den gudomliga världen. Allt kommer av en orsak. Se den orsaken för vad den är. Hav förtröstan om att skenheliga och skenbara orsaker kommer att försvinna, i allt snabbare takt. Endast sanna orsaker till skeenden i världen får lov att bli kvar. Hav förtröstan. Ni är inte ensamma. Ordet som är skrivet, följer de eviga kosmiska lagarna, och de högsta gudomliga förbundens heliga manifest. Människobarn på Jorden – sanningen ska skölja över er värld och frigöra den från skenbarhet. Det äkta ljuset är det enda som sedan kan ses, upplevas och genomskölja er. Var välsignade, i evigheternas evighet.

Mästerlighet är en gåva, som ni alla bär. Möt er egen mästerlighet genom att våga använda det enda seendet som lyser genom er, och ifrån er. Medge er egen storhet, så att sanningens ljus får någonstans att bo. Ditt inre rike, är evigheternas eviga boning på Jorden. Ske din vilja! Amen!

Han som kom i Herrens namn!

Jesus Kristus.

Du gillar kanske också...