Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 24 januari, 2021

 

Anteckning om en kommande tid

Oh, du människobarn på Jorden! Evigheten är ordlöst egentligen. Men det som sker när evigheten tar plats och slår rot inom er människor, är att skatten som vilar tryggt i ert inre plötsligt ställer sig upp och börjar tala. Det är en tid av kommunikation som ni alla är på väg in i. Det är en välsignad tid av evig kommunikation. Följ mig på en resa till kommunikationens rike, i ert inre. Du är cirkuläret som lämnats ut, för att förklara för världen hur kommunikationen skapas, talas och kommer till uttryck. Skjut inte ifrån dig den information som lyder: Ytterst är du Allt som är, och ytterst finns inget som är större än Du!

😉 Le, och ta detta cirkulär till ditt hjärta. Min värkande själ längtar efter att tala med dig, och att komma dig nära i den nya tiden. Skönheten i vårt möte, överträffar allt som du tidigare förstått med din hjärna. Du har nu ett nytt paradigm framför dina ögon, och det är detta jag ska tala om idag. Därför att du är kreatören till detta nya format. Fostra dig själv att se storheten och skönheten hos dig själv. Du är det största som finns. Ingenting är större än Du! Det är endast i denna tanke som det nya paradigmet kan födas fram. Du får inte tänka mindre om dig själv.

Så hur skulle du tänka om dig själv, om du skulle jämföra dig själv med den största själen du känner till? Fundera en stund på vem du skulle jämföra dig med. Vem är störst i dina ögon. Vilken människa eller Gud är störst för dig? Du vet i ditt hjärta vem det är. Du behöver nu bara hålla fast vid den bilden, och tänka att ”Jag Är” den personen. Navet i hjulet är en förutsättning för hjulets existens. Det kan inte finnas ett hjul utan ett nav. Du är som navet för allt liv. Du är förutsättningen för livet. Du, och ingen annan. Så viktig är du.

Sju generationer bakåt är direkt beroende av din existens. Du har svårt att förstå detta perspektiv, jag vet, därför att du ser tiden linjärt. Du är en viktig kugge i livets maskineri, det kanske är lättare att förstå. Skulle du inte finnas, så skulle sju generationer bakom dig inte heller finnas. Det är så länge som en livsslinga sträcker sig. Det är sju generationer som hänger ihop. Skingra dimmorna framför ditt ansikte, och se sanningen om källornas källa, och dimensionerna du lever genom. Svaret på gåtan ligger inom dig som ett litet frö. Du fick i uppgift att se dig själv som det största du kunde tänka dig. Du är denna person. Den största! Du är den sjunde generationen som är frukten av detta frö som mynnar ur den första generationen. Om inte mästaren som är du finns, då finns inte heller fröet till denna mästare som är du. Men du finns, och då finns fröet, och även mästare.

Skapelseberättelsen börjar med den första generationens människa. Hon är en levande varelse som går på Moder Jords yta, och hon törstar efter vatten. Du är ett barn av Moder Jord som törstar efter vatten. Det livgivande vattnet vederkvicker din själ. Sug i dig den heliga jordens energi, och låt sedan din kropp fyllas av heligt livgivande vatten. Dur och moll är två motsatta tillstånd i din själ. Det är när du får se och känna solens varma och kraftfulla strålar som din själ börjar tindra i dur. Det är när du vänder ditt ansikte mot Fader Sol, som du anar himmelrikets skönhet. Du anar storslagenheten i solens kraft, och du kippar efter andan när du börjar förstå vidden av Solens kraft. Och när du gör det händer något i ditt bröst. Det är när du låter vinden och luften fylla ditt bröst av häpnad, som miraklet sker i ditt inre himmelrike. Solens tänds på din inre himmel.

Skönheten i kraften och värmen fungerar som en av livets vackraste skeenden. För det är nu, som det lilla fröet som är du, slår ut i blom, där i mittens rike i solarplexus. Skeendet som ledde fram till detta mirakel började med att du såg den verkliga och sanna bilden av vem du är. Det verksamma ämnet inom dig är evighetens svar på en trädgårdsmästares viktigaste redskap: Jord, vatten, luft och sol. Släck din hunger och törst genom att bli det du hungrar och törstar efter. Du är nu en vacker, längtande blå blomma. Drick vackert tidlöst vatten ur din blommas blad. Se hur din nektar glänser i solen och lockar till sig lilla fågel blå, som kommer från paradiset för att också dricka ur din blomma.

Du längtar efter evigheten, och evigheten längtar efter dig. Denna förening är ett mycket viktigt steg i den tid som är nu. Och egentligen vill jag påstå att detta steg i din egen skapelseberättelse och eviga tillblivelse, är det som initierar den nya tiden. Jag tar det en gång till. Detta steg i din själs skapelseberättelse, är det som initierar den nya tiden på Moder jord. Jag har brukat kalla det för Det Heliga Dopet. Du är ett enda steg ifrån att verka för ett nytt paradigm på Moder Jord. Du är ett enda steg ifrån att se din egen födelse. Själens storhet har alltid funnits, men när din inre längtans blå blomma blir befruktad av lilla fågel blå, så befästs denna storhet i din fysiska kropp. Och det är detta som gör att den fysiska kroppen förenas med ditt andliga Jag på ett djupare plan. Det är med detta heliga dop som du äntligen kan ta emot och låta ditt andliga Jag ta större plats i och runt din fysiska kropp.

Förutsättningen för att en blomma ska bära frukt, är att den blir befruktad av en pollinerare. Fem generationer bär denna blomma inom sig. Du har länkat dig själv en gång för alla till själens femte dimension. Denna blomma är den femte dimensionen, och en plattform för allt andligt växande. Då denna plattform är på plats famlar du inte i mörker längre. Då finns det ingen återvändo. Din själ blommar, och den längtande kraften är så stor att du inte längre har något val. Se till att vattna din blomma med livgivande vatten. Dra upp vatten från Moder Jord, så att din blomma alltid visar sitt vackra ansikte för evigheten. Skönheten lockar till sig fågeln från paradiset. Den lilla vackra kollibrin landar på ditt huvud och böjer sitt huvud fram för att dricka av din nektar. Då faller en droppe från hans näbb ner i din panna, i ditt tredje öga.

Den lila nektarn föranleder en befruktning och därmed ett uppvaknande. Förstå att du erbjuds själens kreativa och eviga födelse med det lila ljuset från paradiset via tredje ögat, och med det ljusblå vattnet från Moder Jord. Dra de båda vätskorna samman i solarplexus, och födelsens mirakel är ett faktum. Det är viktigt att vattnet från Moder Jord är med samtidigt. Det är så du gör din blomma synlig för evigheten. Så ska din blomma bära frukt. Din frukt är ett barn av sjätte generationen, och det är detta barn som ska växa till sig, till den mästare som är av sjunde generationen. Därför är det viktigt att lägga en dräkt av ljus kring detta barn att växa i, och få skydd av. Dra därför det högsta ljuset ner via kronchakrat och det högsta ljuset från Moder jord, upp via rotchakrat för att omsluta din kropp från båda sidor. Nu följer en tid av växande och av tålamod.

Du kanske minns att det var här vi slutade förra gången. Det är dock så att dessa skeden inte riktigt har verkställts hos de flesta av er. De allra flesta står i begrepp att öppna sitt hjärta för Fader Sol. Det är i och med detta skede som allt verkar gå nästan som av sig själv. Därför är det också det svåraste. Du som lever som människa har automatiskt kontakt med Moder Jord. Däremot är det Din uppgift att låta själen åter leva även genom Fader himmels energi. Därför har vi så många religioner på jorden i dag, där vi uppmuntras att söka vår Fader Gud. Därför kan vi också säga, att när de flesta människorna har lämnat fiskarnas tidsålder i vattnet, och trätt in i vattumannens tidsålder, där ovanför vattenkruset han bär i sina armar, då kommer de flesta religioner som tillber den faderliga gudskraften att ha spelat ut sin roll.

Så vi håller oss kvar i detta skede. Det är också så, att den nya tidsåldern är ett resultat av människors andliga utveckling. Det är först när vi låtit skapa en själens plattform i den femte generationens tillblivelse som den nya tidsåldern på allvar kan manifesteras. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom.

Den vita fredsduvan flyger ovanför ditt huvud och övervakar ditt andliga arbete. Steget in i hjärtat handlar om fred, att sluta fred mig sig själv och andra. Det är det viktigaste steget för att komma fram till sin andliga plattform, den första säkerhetsnivån, din längtande blå blomma i solarplexus. Så se till att låta dina rötter vara grundade i Moder jord. Se till att ta emot av hennes eviga vatten, och vänd sedan blicken mot skyn. Dra ett djupt andetag, och känn hur du öppnar den tunga porten i halsen. Där inne kommer en evig sol tändas och ge dig kraft att vandra ner i solarplexus, där du kan känna livet börja spira inom dig. Du har nu kommit hem för första gången. Och du har tagit ditt första och viktigaste steg. När du har kommit hit, finns det inte längre någonting i den här världen som kan dra ner dig, som kan skrämma dig, eller få dig på fall. Du har förankrat din energi i den femte generationens tillblivelse. Detta är din egen inre och eviga Noaks ark, som är din livboj, och Livets livboj i stort. Ju fler som låter skapa själens andliga plattform, ju närmare den nya tiden kommer ni. Fortsätt att bygga, säger Gud. Den syndaflod som skulle kunna hota er den här gången, handlar om den eviga kommunikationen som drunknar i vattnet, om solen aldrig blir synlig på din himmel.

Ni får nu hjälp att lyfta blicken från vattnets rike, mot solens rike. Vi vill hjälpa er alla att ta klivet upp ur vattnet. Ställ er upp på land, låt vindens energi torka era kroppar, och öppna porten i halsen med hjälp av denna vind. Den kommer att blåsa liv i Gudsgnistan i era bröst. Denna gnista är vägen, sanningen och livet som skapar livbojar, plattformar eller blommor, som blir din inre bädd för det nya eviga livet som ska födas fram. Det medvetna andetaget är vägen in, och vägen ut. Låt det gamla lämna din kropp. Känn hur den uppflammande elden i ditt bröst bränner bort det variga och unkna. Din själ torkar upp och din blomma kan äntligen slå ut sina vackra blad. Förbered för tidernas mirakel, och låt din själ finna sin väg upp på land, en gång för alla. Följ din själs inre kall, och sök din Fader Sol, så att vägen in i ditt hjärta blir upptrampad, fri och ren. Skönheten kommer att ta andan ur dig för en sekund, och då vet du att du är på rätt väg. Tvivla aldrig! Vi är med dig i alla dagar, från tid till evighet.

Amen

Du är oändligt älskad och väntad. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom.

SannAnda i Jesus Kristus.

Du gillar kanske också...