Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 6 oktober, 2019

Det underbara tillståndet av fred inom er vägleder er i ert andliga arbete. När ni upplever fred inom er, är ni allra närmast den gudomliga källan. Det vi ser hos er människor i dag är en stark oro för antingen att livet på jorden ska duka under, eller att ni själva ska drabbas av sjukdom. Men var förvissade om att det som sker på jorden idag, handlar om en stor underliggande konflikt mellan känslan av hopplöshet, och känslan av evighetens outsinliga välvilja och erkänsla. Min önskan är att ni ska öppna era hjärtan för det senare. Det är däri som er framtid ligger. Med välvilja och erkänsla, kommer ni att virka trådar till evigheternas evighet, vilket fungerar som en räddande livboj i hopplöshetens hav. Den underliggande konflikten inom er får näring av det ni göder den med. Om ni göder den med tankar om världen som förlorad, då låter ni detta hav av hopplöshetskänslor dränka er. Men om ni tänker tankar om världen som kreativitetens och livets moder som vill sina barns bästa och som ser till att, tillsammans med livets fader, uppfostra sina barn till kärleksfulla och självständiga individer, då låter ni denna kärlek komma er till del. Det leder till att ni vågar ställa er upp och surfa på vågorna, istället för att dränkas av dem.

Den stora modern försvinner aldrig. Du kan när du vill låta hälsa att du förstår hennes kärlek till dig, och be henne bära dig genom tvivel och hopplöshet. Modet att ställa sig upp och surfa på vågorna, är egentligen den kraft som bär dig igenom hela livet. Färden blir så som du tror att den kommer bli. Därför är det viktigt att alltid tro det bästa. Ditt kärleksfulla stöd till Moder Jord ger ringar på vattnet. Din erkänsla till henne, kommer tillbaka tusenfalt. Att fostras är att bli älskad. Att fostras är att bli stöpt i den kärleksfulla formen till allt liv. Skolan ni går i här på jorden förbereder er på att känna tillit till att ni blir vägledda av den stora kärlekens famn, hela tiden. Ske er vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom.

Möt din moder där du har dina fötter. Låt dina rötter leta sig ner och omslutas av hennes gudomliga ljus och värme. Se hur det lekfulla och livliga vattnet letar sig upp längs dina rötter och vederkvicker din själ. Låt dig själv bli en springbrunn av levande vatten som andra människor kan dricka ur. Detta vatten sinar aldrig. Förbered dig sedan för att låta vinden fångas upp av dina segel. Låt vindens energi föra dig framåt i livet. Se ditt mål framför dig. Ta sikte på tillitens strand. Den strand där evigheten möter jorden i en solbeklädd kyss mellan himmel och jord. Denna strand finns på Jorden, och du låter vindens kraft föra dig ditt. Lyssna efter de kärleksfulla orden, som öppnar porten till ditt hjärta. Se källornas källa för vad den är. Under handen på bröstet lyser en evig sol. Din tron väntar på dig där. Se den gyllene tronen, där du ska bli krönt till drottning eller kung. Allt är förberett. Du behöver bara låta vindens energi föra dig fram till tillitens rike.

När du anländer blir det fest. Festligheterna pågår i dagarna tre. Oro och strid är borta. Inga orosmoln syns på din himmel. Fredsfördraget du gör med dig själv, innebär att kungen eller drottningen där i ditt inre, som är du, tar på sig ansvaret att låta skydda sitt rike. Därför kommer det aldrig mer bli krig och konflikt i ditt inre. När du har krönt din egen inre kung eller drottning, är fredsfördraget undertecknat. Den främsta uppgiften som en regent har, är att skydda sitt rike mot krig. Sätt kronan på ditt huvud, lägg handen på hjärtat och be en bön för att din kung eller drottning vurmar för dig och ditt välmående. Du tar nu plats på tronen, och ingen annan kan nu tala om för dig vad du ska tro på, därför att du är din egen regent. Skenet kan bedra, men titta noga så ska du se din vackra klädnad med gyllene krona på huvudet.

Lovsången ska alltid ljuda. Och om du möter mörka tider tala till din inre regent och be om råd. Be henne eller honom att vägleda dig och skydda dig. Regenten står i kontakt med Moder Jord och Fader Himmel. Ske din vilja! Färden över oroliga vatten sker nu i ett regalskepp. Du är väl rustad för alla stormar. Möt alla mörka moln med kärlek och ljus i tanken. Lägg din magiska spira på problemet, och se hur det upplöses. Allt som du rör vid kommer att bli till guld. Du är alkemisten och skaparen av ditt liv, och därmed av allt liv. Sanningen om kungen eller drottningen där i ditt inre, är att han eller hon är kunskapen om allt liv på jorden och i himmelen. Du bär kunskapen i din hand som en lysande och gyllene spira. Vårda kunskapen väl, och se hur sanningen om den kunskapen är det vackraste du någonsin skådat. Låt kunskapen spridas genom att peka med din spira på alla mörka moln som uppenbarar sig i horisonten. Du skingrar molnen som i ett slag. Där bakom döljer sig den eviga vägen till tillitens strand, till det vackra paradiset. Du ska därför visa vägen åt andra. Låt ditt regalskepp segla i förväg och visa vägen. Låt spiran skingra alla moln. Det är via kunskapens spira som alla mörka moln ska skingras, och ni ska finna vägen till er frihet. Den finns där redan, men ni ser den inte.

Hissa era segel, och låt vindens energi föra er fram till solens rike. Där i solens rike blir ni krönta till kungar och drottningar över kunskapen och sanningen. Låt vindens energi föra er fram över orons hav. Ha tillit till den vind som vill er väl. Lyft era segel så att den gudomliga vinden kan föra er fram. Låt er inte dränkas av hopplöshetens vågor. Surfa ovanpå och ha tillit.

Den älskade kunskapens bundsförvant

Jesus Kristus

Du gillar kanske också...