Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 oktober 2019

Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

5 oktober 2019

VAD ER UPPSTIGNING EGENTLIGEN HANDLAR OM – DET 9D ARKTURISKA RÅDET

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är i processen av att bli våra översjälar precis som ni är i processen av att bli era högre själv, och vi vill att ni ska förstå hur välsignade ni är som gör den här övergången, hur svårt och utmanande det än har varit. Vi förstår processen med att ömsa skinn för att födas på nytt, då vi går genom något som är likartat just nu. Det vi kommit till insikt om är att processen inte handlar om att lämna vår gamla identitet som det Nionde Dimensionella Arkturiska Rådet bakom oss. Det här är en process av att bli mer av vem vi är och hålla fast vid den vetskapen permanent.

Så, då ni går genom de svårare upplevelserna ni har, och känner att ni förlorar er själva i processen, kom ihåg att den upplevelse ni har är en av att bli mer, inte mindre. Ert ego kan klamra sig fast vid den ni har varit. Ert ego kan verkligen identifiera sig med den aspekten av er och betrakta den som den mest signifikanta, men i de stunderna är det viktigt att komma ihåg att processen av att bli mer handlar om att inkludera mer av det verkliga självet. Så det ni ömsar bort är föreställningar som är falska. Ni ömsar filtren som hindrar er att se er själva som de varelser av ljus och kärlek ni i sanning är.

Ni behöver inte brottas med er själva genom denna process. Istället vill ni ge efter för processen. Ni vill underkasta det falska självet för att bli mer av ert hela själv, och det innebär ibland att släppa det ni varit vana vid att identifiera er själva som. Det kan vara mycket svårt för er stolthet att inse att ni inte är era prestationer, era goda gärningar och er status i världen. Ni är del av något mycket större än alla dessa saker kombinerade och mer därtill.

Så det är mest välgörande för er alla att betrakta er själva som er värld, som denna galax, och som detta vårt universum och låt er själva följa flödet. Det är den bästa möjliga upplevelse ni kan ha, och snarare än senare erkänner till och med ert ego detta som sanning. Att bli den ni verkligen är handlar mer om att släppa taget än om att klättra upp för en stege, och om denna sändning är i resonans med er, då har ni släppt det begreppet och ni har släppt mycket mer som hållit er tillbaka i ert blivande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...