Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 9 december, 2018

Sanningens ord!

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Hade Viktor Rydberg förstått vidden av sin tongivande dikt, hade han kanske också förstått vidden av de skapande ordens kraft. Med sina dikter förde han in en kulturellt betingad känsla av kärlek, gemenskap, fruktsamhet, magi, lycka och trygghet. Darwin skulle kanske dväljas över tanken att de starkaste orden skulle överleva i evighet, lika bra, eller bättre än den starkaste individen. Härolder förstår principen av styrkan bakom de ord som kan leda ett folk. Där de synliga och tydliga orden kungörs, formas liv. Där spirar växter som blommar och bär frukt. De synliga och tydliga orden, låter kallelsen i våra bröst vakna. Där frukter dignar i trädets gren, har tydliga och synliga ord uttalats. Där visioner har synts, där har verkligt liv frammanats.

Här och nu ser vi hur viktigt det är för er alla att tala och lyssna till de sanna orden, därför att det du hör, ser och talar, det blir verklighet. Uppgivenhet är inte på sin plats, tvärtom mina vänner. Det är NU det är tid att låta världen få höra sanningens ord. Mervärde skapas så fort du följer hjärtats röst. Där finns de sanna orden. Du hör i ditt hjärta när sanningens ord talas. Mervärde skapas därför att dessa ord får ditt inre att slå ut i blom. Mervärde skapas av ord som har mening. De tomma orden faller som tomma frökapslar. Du vill ha innehåll, mervärde, substans som får din själ att jubla, växa, blomma och bära frukt. Märk väl hur vi lägger upp det för er här! Märk väl att vi vill ge er ord som skapar mervärde i era liv. Märk väl att vi vill få er att blomma.

Musik och konst är vackra att höra och se på. Men det är först när musiken och konsten skapar mervärde inom er, som skönheten är ledsagad av sanningens ord. Det är de sanna orden som klickar till inom er. Du följer kraften i källan bakom dessa ord, och inser att du äger kraft att fiska i de eviga havens vatten. Du lyfts upp på kraftfulla vingar och känner hur sanningens ord bär dig som en löftesrikt bebådelse inför den nya tiden. Du hör vad vi säger, och följer ditt hjärtas eviga vågskvalp. Varje slag som ditt hjärta gör, är som en våg på det eviga havets yta. Där djupt under ytan finns citaten som får ditt hjärta att slå av vällust. Många av er längtar efter att verkligen få höra dessa citat. Och vän av ordning, undrar säkert vem det är som citeras. Du erbjuds nu att följa med på en resa som kommer in i djupet av din själ.

Allt är i sin ordning! Du reser så som du kom till världen, naken och skär. Det är ditt innersta väsen. Du kom till världen naken och skär som ett litet barn, omgärdad av dem som älskar dig. Dopet blev din första ceremoni för att upptas i ett andligt liv. Det blev din första initiering. Dopet handlar om att, efter att du har tagits emot av din moder och fader när du föddes, återkoppla till det eviga varifrån du kom. Vi talar inte nödvändigtvis om ett dop som sker i kyrkan, även om det i mycket liknar varandra. Det vi talar om är ditt andliga växande. Människans resa på jorden handlar om att minnas sitt ursprung genom att växa i anden. Det som sker i dopet är en andlig befruktning. Du blir återkopplad till det eviga livet, och bär så frukt. Många gånger har vi talat om detta tidigare. Många gånger ska vi tala om detta ännu. Hur kommer det sig att vi talar så ofta om detta andliga dop?

Att födas till jorden är det lätta, och det mest självklara, kanske. Men att födas som andlig varelse, är inte lika självklart. Människor gifter sig in i ett äktenskap, därför att de längtar efter tvåsamhet. Men deras längtan blir inte mättad. Mannen eller kvinnan som du gav ditt löfte till, finns där vid din sida, men fyller inte den djupa längtan som din själ hyser. Du, är din egen själs tvillingsjäl. Du bär honom eller henne inom dig som ett litet frö. Du reser dig upp ur jorden, den dag du inser att den vackra Moder Jord, är din eviga själs moder. Det är hon som ger dig den näring du behöver för att detta livets frö ska få näring, att äntligen börja gro och växa. Moder jord ger själen näring och vatten.

Det är först när ditt frö, som härbärgeras i solarplexus, fått planteras i god jord, och vattnats med gott vatten från er kära Moder Jord, som fröet börjar gro. Det är när du sedan tillför luft och solljus från er kära Fader Himmel som fröet får kraft och en riktning att växa i. Fröet får nu kraft att växa upp och bli en vacker blomma. Din själs blomma gör att dina drömmar slår in, när den slår ut i solarplexus. Det är detta som är ditt andliga uppvaknande! Du har nu välkomnats av din Moder Jord och din Fader Himmel, på samma sätt som din mor och far gjorde när du föddes till jorden. Du är nu redo att återförenas med det eviga livet, i dopet. Det är när din själs blomma befruktas av gudomlig nektar från paradiset, som den bär frukt.

Det är lilla fågel blå, den gudomliga världens härold, som kommer med nektar från paradiset, och befruktar din själs blomma. Det är när din själs blomma slagit ut i full blom som fågeln kan bli varse dig, och se dig. Denna längtande blå blomma längtar efter gudomlig befruktning. Din längtande blommas vackra blad, lockar till sig lilla fågel blå som befruktar din själ, via tredje ögat. Nu transformeras din blomma till en frukt, Ett Livets Barn, ditt inre barn som är en manifestation av evigt liv på jorden. Du är återfödd som en andlig varelse. Du växer nu i lugn och ro med hjälp av de eviga källornas näring. I kyrklig tradition representeras detta barn av Jesusbarnet som föds där i stallet och läggs i en krubba. Din blommas blad får vara detta barns bädd. Du har återskapat dig själv i dopet.

Du växer upp och blir en andlig motsvarighet till dig själv. När du växt klart och du släpper ifrån dig det nu vuxna barnet, ser du vad som händer. Du står nu framför dig själv, och allt du kan tänka på, är att du ser den vackraste och ljuvaste uppenbarelse framför dig. Det enda du vill är att förenas med honom eller henne, i det heliga bröllopet. Din längtan efter att bli hel, besannas i detta bröllop. Du blir äntligen ett med dig själv, med din tvillingsjäl. Du har burit denna tvillingsjäl inom dig som ett litet frö ifrån begynnelsen, för att du aldrig skulle glömma bort vem du en gång var. Du är nu hel. När du omfamnar din tvillingsjäl blir du äntligen hel. Detta heliga bröllop har instiftats i moderna religioner för att vi inte skulle glömma. Det är samma med dopet. Dessa ceremonier är instiftade i kyrklig tradition för att ni alltid skulle komma ihåg. Det som skiljer sig är, att i detta heliga dop och heliga bröllop, sker allt inom dig själv. Du går på djupet i din egen själ, får den att vakna till liv, och växa till den helhet som du en gång var.

Du älskar i djupet av din själ, följden av dessa ord. Dessa ärade ord får din själ att skapa mervärde. Det är vår sanna övertygelse att ni alla följer era hjärtans längtan att växa in i ett evigt varande. Tids nog förstår vi varandra på ett nytt sätt, i en ny tid. Mervärde skapas när vi kan tala med varandra, och närma oss varandra med ord som vibrerar på en uppgraderad frekvens. Dina ord är kraftfulla. Var noga med vilka ord du använder. Känn efter i hjärtat hur det känns om du skulle uttala dem. Det räcker att tänka orden, för att du ska känna dem. Förstå att de uttalade eller skrivna orden har slipstensförmåga. De slipar eggen och skär djupt. Dina ord förfinar tillvaron, när de är sanna! Men de skär djupa sår, om de är osanna. Följ ditt hjärtas sanna röst, och uttala ord som lyfter, värmer och lyser upp tillvaron! Mervärdet du skapar med dina ord, förevigar er alla.

Ha tillit till att du kan skapa mirakler, och skapa liv. Du kan låta livet förmera sig i det eviga ljusets livliga glitter på havets yta. Du kan skapa eko på djupet av människors själar. Förringa inte dig själv. Du är en sanningens budbärare. Du är en livets pånyttfödare. Du är kärlekens ljuva stämma. Ni är våra bundsförvanter och ni är högt älskade av oss. Ni är våra systrar och bröder i själen. Det är djupt rörande och vackert att se er lyssna på sanningens röst, som hörs genom era hjärtan. Välmåga och välsignelse, är era namn. Upplysning och sanning, är era ord. Mervärde och blomsterprakt, är era själars kraft. Skapa mervärde där du är! Följ ditt hjärtas röst och din själs längtan. Där finns vägledningen in i den nya harmoniska, ljusa och gudomliga tiden.

Var hälsade!

Era älskade bundsförvanter ifrån Plejaderna!

You may also like...