Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 9 december, 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen

Via Blossom Goodchild

9 december, 2018

Hej på er! Jag känner mig klar och Ljus och redo att samtala! Hur är det med er?

Vi känner verkligen av en Lätthet som är överväldigande och glättig att vistas i.

Jag gillar er stil och er inledande fras! En fråga som har ställts er är: ”Kommer de nya energierna att förändra oss anatomiskt och fysiskt som ett resultat av att vi ställer oss i linje med dem/aktiverar dem? Blir det mer uppenbart hos vissa än andra? Tack för alla svar ni erbjuder.

Tack. Vi vill föreslå att ens anatomi och fysiska kropp verkligen kommer att anpassa sig på nytt, i och med att dessa Högre grader av Energi beblandar sig med ALLT SOM ÄR. Som med så mycket som ’korsar er väg’ på suggestionens sätt … via oss/genom oss … så skulle vi också vilja tillägga att så mycket får hjälp av de tankar som man har. Ni kanske har lagt märke till att effekten sker i ett allt snabbare tempo inom/i samband med manifesterandet med de Högre Energierna. Tidvis kan det ske lika snabbt som tanken gör det möjligt … därav, ser man på, är resultatet sådant. Vi vill därför skämtande säga … var uppmärksamma på vad ni önskar er … vad ni tänker!

Det här förstår jag. Jag gillade så mycket ett par örhängen som jag har … med fjädrar! Jag tänkte: ’Jag hoppas att jag aldrig tappar dem’ … Nästa dag tappade jag det ena! Så tillbaka till kroppen, om jag får be?

Den som du är … måste få höra av ’den du är’ … gällande vad du önskar dig. De Högre Energierna strömmar in för att hjälpa till. Detta är deras syfte. Om man önskar att krämporna på kroppens inre plan ska försvinna … eller om man vill att åldrandeprocessen ska ’stanna upp’ … så måste man, med sin allra mest fullständiga självövertygelse … med sin största VISSHET … låta ’självet’ VETA att detta är planen.

Så ni säger att så länge som vi låter ’oss själva’ VETA att vi fysiskt vill backa i ålder, eller att vi inte längre ’behöver’ krämpor som vi på ett visst plan i oss själva har trott att skulle tjäna oss … att vi helt enkelt talar om detta för oss själva … och då sker det?

Detta är Sanningen … i ett nötskal.

Och utanför nötskalet?

Så är det fortfarande SANNINGEN.

NI HAR MAKTEN ATT VARA på vilket sätt ni än vill vara. Men fastän ni kan säga: ’Ja, jag vet det här, därför ska jag göra det … Jag ska få det att ske’ … så måste ni förstå att det inte skulle ske över en natt, eftersom det också är ert hela/fullständiga … system som måste VETA det. Varje cell, varje vävnad, varje ben, varje muskel, allt som ni ’TROR’ att ni är, måste I SANNING KÄNNA TILL DETTA, annars kan ’förändringen’ inte äga rum.

Så hur låter vi denna VISSHET bli KÄND djupt inombords?

Genom att VETA det djupt inombords.

Tack för det! Kanske ni inte förstod mig?

Åja, vi förstod dig! Inse att så mycket av den värld som ni ’tror’ att ni lever i … inte är sådan som den i själva verket är. Ni måste leta djupt inombords för att VETA detta.

Menar ni genom den programmering som är utformad för att … distrahera oss/vilseleda oss … och frånta oss vår makt?

Vi säger att er MAKT inte har fråntagits er … den kan aldrig tas ifrån er, FÖR NI ÄR SJÄLVASTE MAKTEN.

Det är så att denna ’programmering’ har fått er att ’tänka’ på ett visst sätt. Ni tänker det ena och det andra om det ena och det andra. Nu talar vi om för er att ni ska tänka DET ANDRA om DET ENA och DET ENA om DET ANDRA.

Ni ÄR på ett glatt humör … Så ni menar att vända ut och in på saker och ting?

Ja. Fullständigt! SJÄLVASTE MAKTEN kan inte ’tas ifrån er’.

DEN ÄR NI. Vi kommer in i vår konversation med dig för att förklara dessa VETSKAPER … att NI, DÅ MÅSTE VETA!

NI MÅSTE HA TILLIT TILL ER SJÄLVA OCH djupt inom er KÄNNA dessa VETSKAPER. Ju mer ni gör det … ju mer ni väljer att ställa er i linje med denna SANNING … desto fler ’resultat’ kommer att visa sig för er.

Låt oss förklara detta för dig? Tror du att den Gudomlige Skaparen av Gudomliga Människor skulle planera den underbara strukturen och alla dess inre funktioner i kroppen för att skrumpna, förorsaka smärta och slutligen ge upp sina funktioner, på grund av en utmattning från självaste ’LIVET’? På allvar? Nej. Det är förstås inte på det sättet. Vad är det som är Gudomligt i det? Det fantastiska i det mänskliga hos er planerades att fortgå tills ni inte längre behövde uppleva Planeten. Så, ni skulle helt enkelt välja att bara lägga ner kroppen … antingen bli upplösta tillbaka till Energi … eller så skulle ett arrangemang göras för att en annan själ kunde bosätta sig i den.

Ni måste, för att ni ska kunna återfå denna MAKT av Gudomlighet inom era kroppar, VARA MEDVETNA OM detta såsom en verklighet. Ni måste ta er kunskap till förståelsen om att den fysikalitet som ni har betingats till att förvänta er … helt enkelt är just det … en betingning. En betingning som har blivit så förankrad i självaste Vibrationerna som … är/var … att det är allmän kännedom att man föråldras, skrumpnar och tar avsked. Ofta på de mest förödmjukande och disrespektfulla sätt.

DÄRFÖR … måste ni om-programmera denna betingning. Ni har inte genomskådat de lögner som ni har fått till er.

NI MÅSTE BRYTA ER IGENOM OCH BRYTA ER FRIA.

DETTA, VAD NI TROR ATT NI ÄR … ÄR INTE VILKA NI ÄR.

Leta inom era själar. Leta på djupet inom er själ efter dess SANNING. Kom ihåg den underbara designen enligt vilken ni inombords skapades. En sådan skönhet! Ni får höra om berättelser som berättas, kanske om Varelser ’annanstans’ ifrån, som har en sådan evig ungdom, sådan spänst … sådan medveten kunskap … DETTA ÄR VILKA NI ÄR!

GÖR PÅ NYTT ANSPRÅK PÅ ER SJÄLVA!

Tror ni att ni förmår göra detta?

Jag personligen? Hm, jag vet inte vad jag ska svara på det? Ifall ni frågade: ’Tror du att detta är möjligt?’ … så skulle jag säga: ’Ja, men om jag faktiskt manifesterar detta … bokstavligen manifesterar det … Jag är osäker på det’. Så jag förstår er poäng. Det är inte att jag inte tror att det är möjligt, jag vet att ALLT är möjligt, men … jag skjuter mig i foten här. För om jag VET att allt är möjligt, varför skulle jag då inte personligen förmå göra detta?

Du förstår, detta är vad vi försöker förklara, Blossom. Du måste ta din Medvetenhet till en mycket djupare, starkare VISSHET om VAD SOM ÄR. Om du tror att allt är möjligt … så kommer det från ett halvhjärtat perspektiv … med respekt. Men när du VET att allting är möjligt … så Sker en Avgörande Förändring.

Så hur kan det komma sig att jag helt och hållet accepterar att allting är möjligt … och jag kom för länge sen fram till den slutsatsen … men jag VET DET I SANNING INTE? Hur kan man acceptera och ändå inte veta … om ni förstår mitt dilemma?

Ditt ’dilemma’ … som du uttrycker det, är exakt vad vi talar om. Du behöver ta acceptansen av att förstå detta … till acceptansen av att VETA DET.

Japp. Jag fattar det här … men hur? Om jag VET att jag kan bli av med alla mina smärtor o krämpor och ta min fysiska kropp till de Högre-Vibrationella Energierna … … … …

Får vi avbryta? Din fysiska kropp MÅSTE flytta med dig till de Högre-Vibrationella Energierna.

Jag kan känna så mycket som ni vill säga om detta, men det är svårt att hitta startpunkten. Jag ska försöka bena ut denna mängd ’VETSKAP’ som strömmade in, allt på en gång.

Din fysiska kropp HÅLLER PÅ att förändras med hjälp av de Högre Vibrationer som är på väg in. Vi har talat om ’ovanliga fysiska noteringar’ i och med att detta sker. Men samtidigt … så kan detta I HÖG GRAD få hjälp av dig … genom att du sänder koderna/tankarna till kroppens hela maskineri om att du hjälper till i detta upplyftande … i denna transformation. VISUALISERA din nya förmåga. Visualisera och KÄNN din väg till den nya fysiska kroppen. Tala om för din kropp, genom att Älska den för vad den just nu är … att ni tillsammans, rör er till en mer Strålande form av sig själv.

Käraste själar, när NI uppmärksammar LJUSET inom er … på ett sätt av uppmärksamhet som ni hittills inte har förmått … så kommer ni att VETA att det som äger rum, gör det på samtliga nivåer.

På ALLA nivåer ’integreras’ ni med dessa Tredubblade Energier som strömmar in på er Planet och till era Gestalter.

Ni uppgraderas när ni sover. Detta är varför så många, när de håller på att vakna, känner sig som om de har gjort ett helt dagsverke. Dessa uppgraderingar av ALLT som ni är … tar ett tag att ’sjunka in’.

Men VAR MEDVETNA OM att detta är vad som pågår. Låt detta äga rum. Acceptera att detta sker och var Glädjefyllda.

Det är så väldigt viktigt att veta, att detta är er verklighet!

Framför er ligger så mycket, när denna vetskap om LJUSET inom er blir ert ankare. När ni måste hålla fast vid denna Sanning om ’vilka ni är’, för att hålla er jordade och få allting att verka vettigt.

Nu är det mycket närmare att bli en Upp-Och-Ner-Vänd Värld och därför sänder vi dessa ord med en känsla av brådska nästintill … just därför … att ni måste ta er uppmärksamhet om ERT SANNA SJÄLV och bädda in det till hjärtat, kroppen och själen.

Varje del av er måste komma till insikten om denna SANNING för att kunna gå vidare med era planer när den tiden står för dörren.

Vi har så ofta talat om detta och det har även den Gudomliga Energins White Cloud … om ’situationen’ att det hos varenda Uppvaknad själ finns ett kuvert inom er … och när ni står inför den tiden … så kommer kuvertet att öppnas och där ligger era … ’noteringar/order’ … om vad ’DU’ som individ ska genomföra.

SLUTLIGEN, så kommer ni att VETA varför ni är här. För så många kan känna att det finns så mycket mer gällande varför de är här, än vad de för stunden kan känna.

FÖRBERED ERA VARELSER … GENOM ATT PÅ DJUPET KÄNNA TILL SANNINGEN OM DET LJUS SOM NI ÄR. Och …

MED EN DJUPARE MEDVETENHET … Ert Ljus lyser Klarare än någonsin tidigare … när ni också KAN KÄNNA styrkan i den KRAFT som ligger inom er och allt som ni kan göra med den … för ALLAS HÖGSTA GODA.

NI SKA BLI BEFRIADE … och inom ER FRIHET, så har ni nycklarna till att öppna dörren för miljontals andra som är omedvetna om att de har varit förslavade.

Vi känner att detta nu energimässigt är nog, att ta in, VI HAR TILLIT TILL VÅRT VETANDE …

Vilket även ni måste ha.

Vi VET att ni kan KÄNNA Sanningens Energi i dessa ord inom ert aktiverade Hjärterum just nu.

Stanna kvar i denna Sanning.

Det är nu så nära …

Jag tänker inte fråga ’nära vadå?’ För med all säkerhet, djupt inombords … så VET vi! Med så mycket Tacksamhet, i Kärleksfull Tjänst. JAG ÄR.

 

 

 

Om några dagar kommer ljudinspelningen av denna kanalisering att läggas upp (på Blossoms hemsida).

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...