SaLuSa via Mike Quinsey, 28 augusti

SaLuSa

28 augusti 2015

Kanal: Mike Quinsey

Människor på jorden, ni är i kaos då era system bryter ihop och än en gång bevisar att de är otillräckliga för att upprätthålla en anständig och tålig levnadsstandard. Tyvärr måste det vara på det sättet, då ni är Mästare av ert eget öde, prytt med fri vilja. Det kunde ha varit så annorlunda om ni hade accepterat att ni är ansvariga för varandra, och att ni Alla är Ett inom den Mänskliga Rasen. Girighet och självförhärligande har hindrat själar från att dela lika av planetens rikedomar, och det har lett till ett obalanserat samhälle. Vi fördömer inte de inblandade då den Mänskliga Rasen har accepterat vad som räknas som fritt för alla. Däremot har erfarenheten gett alla berörda en inblick av livet utan kärlek, och utan Gud, och visat att man saknar kunskapen eller viljan att vara ansvariga för varandra. Så ingen erfarenhet är utan en positiv sida, i lektionerna som har påskyndat er utveckling.

Ni har haft många liv där olika synsätt till livet har prövats, och bortsett från enstaka höjdpunkter har det varit en mycket hård lektion av livet. Visst, då ni har upplevt många olika förhållningssätt till livets utmaningar och problem, har ni ändå fortsatt att utvecklas och många av er har avancerat tillräckligt för att kunna uppstiga. Nu återstår att se när man kan höja vibrationerna tillräckligt för att Uppstigningen skall äga rum. Den kommer bestämt att ske eftersom det är ert öde och faktiskt även för hela Universum. Det kan inte vara på annat sätt och har förordats av de högre krafter som övervakar utvecklingen av den Mänskliga Rasen.

Varje själ ges samma möjlighet att stiga, och mycket hjälp ges till dem beroende på deras fria vilja. Vissa är så förankrade i de lägre vibrationerna att de har svårt att gå vidare, men var säkra på att all hjälp ges, för att hjälpa dem att stiga upp. Men det kommer en punkt när en cykel har gjort sitt och en ny börjar, och det är denna övergångsperiod som orsakar er så många problem. Det är en storslagen utsortering som vid denna tidpunkten upphöjer alla aspekter av Ljuset. Det kommer att komma en tid ganska snart, när Ljuset har stigit till en sådan nivå att det bokstavligen lämnar de lägre vibrationerna bakom sig. Det innebär att varje själ som inte har stigit kommer att flytta till en annan cykel som fortsätter att möta deras behov. Allt fungerar perfekt i slutändan så det finns ingen anledning att oroa sig för framtiden för någon särskild själ. Kära Ni, överväg det faktum att Gud vistas i ett tillstånd av fullständig och fullkomlig Kärlek och Perfektion, och Guds plan för Människan är förkroppsligad perfektion.

Innan ni frivilligt valde att uppleva dualitet och föll ner i de lägre vibrationerna, visste ni att det skulle vara en prövo tid men ni var säkra på att ni skulle kunna övervinna utmaningen. Ni visste att ni hela tiden längs er resa skulle få hjälp att resa er igen, men också att ni med fri vilja kunde uppleva varje aspekt av dualitet. Så ni färdas med en hastighet som passar just era behov, vilket är anledningen till varför vissa själar ”släpar” bakom. De som känner en stark koppling till den mänskliga Rasen, kommer tillbaka efter deras Uppstigning med önskan att hjälpa förlorade själar att finna sin väg ut ur mörkret och tillbaka till Ljuset. Vid en högre vibrationsnivå är Enheten av alla själar verkligen införstådd, och i broderlig / systerlig Kärlek kommer några att stanna i tjänst för dem. Som ni säkert börjar inse, är Kärlekens energi den starkaste kraften i Universum.

I sådana föränderliga tider, är vårt råd till er att helt enkelt hålla ert mål i åtanke, och försök så långt det är möjligt att bortse från vad som händer runt omkring er. Ingen av er på er nivå kommer riktigt förstå vad som verkligen händer bakom kulisserna, men hur det än verkar, kom dock ihåg att alla åtgärder som vidtas av Ljuset är ytterst till er fördel. Ni skulle anse att de uppgifter vi står inför är alltför enorma för att ta itu med på kort tid. Men återigen betonar vi att vi har enorma krafter av Ljuset som redo att gå till handling. Plus att våra metoder är långt mer avancerade än vad ni redan känner till och vi kan göra relativt lite arbete oavsett de uppgifter vi står inför, eftersom vi har obegränsade resurser till vårt förfogande. Vårt främsta intresse är som alltid er säkerhet och vi kommer att flytta er till ett annat område om det är nödvändigt, men oroa er inte eftersom vi inte ser något stort behov av sådana drastiska åtgärder.

Ni får fortfarande besökare från andra civilisationer, men ofta är dessa inte mer än flyktiga besök där information samlas in gällande förändringarna på er planet. Ni är i en mycket unik situation då er personliga Uppstigning lockar ett stort intresse, eftersom det är första gången det kommer att ha uppnåtts med era befintliga fysiska kroppar, som redan nu håller på att påverkas av högre energier. Ni kanske inte ”känner” att det förekommer, men kommer eventuellt att känna förändringen inom jaget, eftersom ni i slutändan kommer att bli mer tillfreds och i harmoni med allt annat. Ni kan självklart hjälpa er själva genom att hålla er lugna och fokuserade på Ljuset. Ni kanske läser om många skrämmande händelser runt om i världen, men det är oundvikligt när rensning sker. Plus det faktum att Media njuter av att överdriva genom att använda mycket känslosamma ord. De mörka Tjänarna njuter också av att skapa rädsla, eftersom energin föder deras lägre energier och drar fler människor till dem.

Varje själ ,om den inte redan är där, flyttar gradvis till positionen för att uppleva den yttersta tiden medans de samtidigt slutför sina karmiska behov. Några av er är redan förbi dem och förbereder er för Uppstigning. Glöm vad som händer runt omkring er eftersom det är en mycket spännande tid, även om vissa som är mer delaktiga i verksamheter på jorden inte kan tro det. En dag i framtiden kommer ni att se tillbaka på denna perioden och vara glada över att ni var en del av denna historia. Ni av Ljuset har tjänat folket vid många tillfällen och är hyllade för vad ni har åstadkommit. Vi är inte förvånade över er framgång, då ni ursprungligen valts för uppgiften på grund av er stora erfarenhet.

Den Galaktiska Federationen är redo för instruktioner för att samla ihop de mörka Tjänarna, som inte längre är den styrka de var. De är nu mycket begränsade i vad de kan göra och kan inte gå vidare med sina planer på att ta över jorden. I själva verket övervakar vi och kontrollerar vad som sker och förhindrar därmed eventuella åtgärder som skulle kunna orsaka omfattande skador och förluster av människoliv. Det kan verka förvirrande ibland, då det via er uppfattning fortfarande kommer att vara attacker mot civila, men dessa är inte alltid vad de verkar. Kom ihåg att Illuminati har infiltrerat många institutioner och deras hantlangare utför fortfarande sina hemliga operationer som vi redan känner till.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att fler och fler själar vaknar och börjar inse att något stort sker på Jorden. Snart inträffar händelser som kommer att indikera på vad som kommer. Vet att ni alla har många Kära med er för att ge vägledning, så Jag kommer att lämna er med dessa tankar och min kärlek.

Tack, SaLuSa,

Mike Quinsey

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...