Saint Germain via Jahn Kassl, 24 juni, 2023

 

St. Germain

24 juni 2023

BEMÄSTRA ERT DAGLIGA LIV

Idag består ert dagliga liv av alla möjliga saker och det är inte timmarna ni spenderar på meditationsmattan. Huruvida ni agerar från mitten i det dagliga livet eller låter er själva driva som ett löv i vinden från en plats till en annan, det är nu avgörande – och för detta inre stöd presenteras nu denna gåva för er.

MIN GÅVA

Gör anspråk på den guld-violetta flamman av transformation! Jag är med er för att transformera det som är redo av transformationen att släppas in i ljuset, vad ni vill släppa in i ljuset av egen fri vilja och att bevara synen, där det hittills verkat vara förgäves.

Detta är den gåva med vilken jag kom till er idag, och som jag kommer att lämna över till er permanent.

Älskade människor,

Dagarna på jorden passerar och händelserna rullar av livets hjul.

Allting är på väg att förändras, fundamentalt och för alltid. Världen som den var för några år sedan existerar inte längre och världen som den kommer att vara om åratal är fortfarande långt borta och kan bara ses med ett skarpt öga. Och däremellan? Däremellan händer livet – ert liv – och det måste upplevas, fyllas med mening och levas med mening.

Livet väntar på er. Det väntar på er i all er kraft, i all er styrka, i all er fullhet och mänsklighet.

Ni skickades till denna jord av GUD. Varken en slump eller ett obarmhärtigt öde förde er hit till jorden. Med utvalda entiteter, med många från er roliga familj, inträdde ni i detta liv. Ni blev valda och beslutade er för detta äventyr. För att ge ert unika bidrag i denna era, för att främja den utveckling som är på väg nu, det är därför ni är här.

ER MAKT

Det som nu triggas i omvälvningar sker genom er vilja att utforma vad som nu ökar i betydelse, blir viktigare genom er närvaro. Tiden erhåller sitt värde – genom ert liv och genom er mänsklighet. Det förflutna, det nuvarande och framtiden existerar bara med er och bara genom er!

Det är en missuppfattning att tro att något på den här jorden kan existera utan medvetandet hos fredsälskande, medkännande och hjärt-helade människor. Jorden snurrar inte bara med er, utan tack vare er. Var medvetna om vilken roll ni spelar på jorden, vad ni utstrålar och vilken påverkan ni har på ALLTING.

Nu händer det att ni ofta misströstar, att ni ibland varken vet något eller vet vad ni ska göra. Nu händer det att ni vissa dagar saknar livsenergi och meningsfulla sammanträffanden.

Nu händer det att ni ser på världen och saknar de ljusa förändringarna eller letar förgäves efter dem. Ni är annorlunda, men världen ser på er som vanligt. Hur hantera det?

VAD HÄNDER NU?

Vad göra när allt är gjort, och om det positiva resultatet av era ansträngningar i den synliga världen inte inställer sig, och inte vill inställa sig – vart resa när ni anlänt, vart ni ska när ni hittat?

Älskade människor,

Då är det dags att försänka er djupt i er själva. Då är det dags att rikta all er uppmärksamhet från det yttre till det inre, då är det dags att använda andliga verktyg mitt i det dagliga livet och bjuda in andliga krafter! Då är det dags för ER – bara för ER!

Detta är där jag kommer in och jag kommer för att träffa er som en bekant vän från evigheten.

Ni och jag är gamla – för att träffas i den här tiden och om ni behöver mig.

Vi har en träff när DET YTTRE inte längre ger svar och DET INRE bara består av frågor. Då är jag med er med den gyllene flamman av kärlek och healing, och med den violetta flamman av visdom och transformation.

Nu är det dags att involvera denna flamma i det dagliga livet så att ni kan hitta svar och se lösningar på det olösta. Det handlar om att ni ska involveras i det andliga ljuset för vilket jag alltid är väktare, eftersom det alltid är tillgängligt för er! Det är så här det går till och den här vägen läggs ut med den guld-violetta flamman av transformation och i min närvaro – förbestämd att manövrera livets skepp tydligt, tryggt och säkert genom denna oroliga tid.

Så jag ger er nu denna min gåva. Från och med nu kan ni få den guld-violetta flamman av transformation närsomhelst – närsomhelst och varsomhelst!

FÅ DEN GULD-VIOLETTA FLAMMAN HELA TIDEN

Ni behöver inte längre dra er tillbaka eller försjunka i tyst meditation. Hela tiden – mitt i livet, i de mest omöjliga situationer – finns jag vid er sida som väktare av den levande flamman av transformation och står till er tjänst med denna gudomliga flamma.

Idag utmanar livet er fullkomligt. Mitt i det ofta turbulenta dagliga livet krävs snabba lösningar av er. Ibland tappar ni spåret och ibland känner ni er trängda. Ibland vet ni bara inte vad ni ska göra. Så, för att ni snabbt ska lösa dessa situationer och komma tillbaka till er kraft, ger jag er denna gåva:

Kalla på den guld-violetta flamman av kärlek och healing, visdom och transformation, närsomhelst och ett ljus kommer att visa sig för er – detta ljus kommer att tjäna er närsomhelst och alltid.

Det ger er beskydd och lyser upp vägen till de rätta besluten.

ÅKALLAN

JAG BER OM DEN GULD-VIOLETTA FLAMMAN AV TRANSFORMATION. JAG ER OM KLARHET OCH EN LÖSNING PÅ DENNA SITUATION. JAG ER OM MÄSTARE ST. GERMAIN PÅ MITT LIVS SCEN.

Ni kan berika denna åkallan med era egna ord, dekorera den eller också korta av den, som det passar er inombords och som situationen kräver. Det enda viktiga är att ni kommer ihåg att i svåra situationer är jag med er – och att det bara kräver en enda tanke, en enda impuls från er för att aktivera den guld-violetta flamman av transformation.

Tiden då klargörande och healing bara var möjligt i ert meditationsrum är över.

Kasta upp, acceptera och väx!

Därför att den största transformationen och den största omvälvningen nu sker mitt i ert dagliga liv.

Problem kräver en lösning och frågor svar. Tro inte att ni inte skulle ha några problem eller alltid svar på era frågor! Titta, uppfatta vad som är, avfärda eller acceptera det – och väx av det!

Gå genom dagen med vaket medvetande och jag går alltid vid er sida.

Idag består ert dagliga liv av alla möjliga saker och det är inte timmarna ni spenderar på meditationsmattan. Huruvida ni agerar från mitten i det dagliga livet eller låter er själva driva som ett löv i vinden från en plats till en annan, det är nu avgörande – och för detta inre stöd presenteras nu denna gåva för er.

Ni är Mästare av ert liv, ni sitter vid rodret för hjulet av ert liv, ni skapar omständigheterna för ert liv. Närhelst den yttre världen hotande tränger in i ert inre, när den upprör er och ni inte vet vad ni ska göra, kom då ihåg min gåva.

Kalla på den och kalla mig till er sida – in i ert liv! Ingen kan kalla på mig för ofta, för jag känner ert hjärta, och innan era tankar formas och era läppar rör sig, blir jag aktiv, till den grad det passar själen.

Ingen går ensam på jorden och det är dags att ni kommer ihåg ljuset, kraften och den healing som kan åstadkommas av era syskon på andra sidan slöjan. Kräv denna grundläggande utrustning för ett mänskligt liv: Kärleken och hängivenheten från era familjer i varandet.

Jag är en del av dessa familjer, jag är från denna jorden och inte från denna jorden, jag lever bland er och jag lever i andra världar. Jag är en av er, precis som ni är en del av mig. Vi är en enda kosmisk familj. Skillnaden är bara att jag vet om det – och att människan letar detta guld i sitt minne hela livet.

MÄSTARE AV DET NUVARANDE

Vi befinner oss i den avgörande fasen av förändring. Allting förs upp i ljuset. Det som hållit ihop världen så här långt har inte längre någon bindande kraft, så desorientering kan ske under en kort tid – ni kan tappa greppet.

Även om ni inombords är väl centrerade och andligt tränade, har varje människa dagar då han når sin gräns, där hopp och mod förloras.

Detta är vad min gåva är till för, för nu handlar det om praktiskt och omedelbart stöd mitt i det dagliga livet. Vissa situationer kräver omedelbart en lösning, och direkt är jag vid er sida – dag som natt. Med era ord kallar ni på mig, med ert hjärta hämtar ni mig. Jag agerar utanför tiden, det finns ingen väntan.

Älskade människa!

Kom ihåg ert ursprung, fullfölj era uppgifter och fullborda er själva till mästare av det nuvarande, därför att först då kommer ni att se fram mot framtiden med glädje.

Den guld-violetta flamman genomsyrar nu varenda en av era dagar och när ni står mellan beslut finns jag i er mitt.

I perfekt kärlek

MÄSTARE ST. GERMAIN

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *