St. Germain via James McConnell: Momentum händer nu, 17 juni 2022

 

 

St. Germain Genom James McConnell: Momentum händer nu, 17 juni 2022

June 17, 2022

av James McConnell

 

 

https://tinyurl.com/38m7taby

 

Jag är Saint Germain. Jag kommer vid denna tidpunkt för att vara med er i dessa föränderliga ögonblick när allt omkring er händer, även om ni tenderar att fortfarande inte vara fullt medvetna om allt som händer, och det är med avsikt.

För de över hela planeten, alla de som ännu befinner sig i sömn, skulle inte kunna hantera att det stora inflödet av sanning, av ljus, kommer fram på en gång. Så det måste ges ut under en viss tid. Lite här, lite där. Och sedan ta fart, vilket händer nu. Momentum sker nu.

Allt går framåt i en takt som är långt bortom vad vi alla någonsin trodde var möjligt här på denna planet. För dig verkar det gå långsamt. Men för oss går det ganska snabbt. För allt går ihop nu.

Och du upptäcker att sanningen förs fram på många olika sätt från många olika källor. För det är dags för ljuset att delas och spridas över hela planeten. Sanningens ljus. Enhetens ljus. Ljuset och kärleken som är inkarnerad inom var och en av er. Och som ett kollektiv är ni som en: en kärlek, ett ljus.

Så kom ihåg varje dag att hitta er själva i den högre vibrationen, vad det än kan krävas för er. Om du finner dig själv sänkt till en lägre vibration, en lägre frekvens, gör helt enkelt vad du har lärt dig att göra för att höja den vibrationen, vad som än fordras för dig. Alla är olika. Be om hjälp. Gå ut i naturen. Finn dig själv omgiven av kristaller. Vad som än fungerar för dig, gör det. Ta ett djupt andetag. Använd affirmationer och mantran som du har lärt dig. Vad som än behövs, använd detta.

För när du höjer din vibration i varje ögonblick, när du finner glädjen i det ögonblicket, höjer du vibrationen runt omkring dig. Och när du höjer vibrationen och ljuset runt omkring dig, så höjs de som är i närheten av dig också i vibration, även om de kanske inte är medvetna om det. Det händer verkligen.

Och det här är hur ni, ”ni” som är det kollektiva ni – alla i Ljusarbetargemenskapen över hela planeten – höjer vibrationen över planeten. Det krävs bara en för att påbörja processen. Men inom dig finns det miljoner av er nu. Miljarder av er som höjer vibrationen och sprider ljuset. Vet detta. Vet detta, att allt är en del av den Stora Planen. Och du är en del av denna stora plan. Det kan inte göras utan dig. Det kan bara göras med dig.

Så ha tillit. Lita på att allt händer som det behöver, även om det inte verkar vara så ibland. Även om ni själva finner er falla i fällan, rädslans fälla, fällan av lägre vibrationsångest och nöd, även om ni faller ibland, är ni snabba att höja er igen. Och det, mina vänner, är vad denna tid av Great Awakening handlar om. Allt handlar om dig. Om dig och Övergången som ni alla för fram.

Jag är Saint Germain. Och jag lämnar er nu i fred och kärlek och enhet. Att fortsätta sprida ljuset när som helst, var som helst och hur ni än har möjlighet att göra det.

Du är viktig bortom vad du tror just nu. Så lita på det. Lita på dig själv att du är där du behöver vara vid rätt tidpunkt.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...