Lady Mästare Portia via Caroline Oceana Ryan, May 16th, 2022

Lady Mästare Portia – Stanna i Ljuset

May 16, 2022

 

av Caroline Oceana Ryan

 

https://tinyurl.com/yx5dbae4

 

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna stund att prata med er idag igen.

Idag talar vår skribent igen med den Uppstigna Mästaren Lady Portia, Väktaren för Rättvisans och Möjlighetens Flamma. Hon är också känd som Frihetens och Rättvisans gudinna, eftersom hon förankrar Transformationens och Omvandlingens flamma på Jorden.

COR: Hälsningar, Lady Mästare!

Lady Mästare Portia: Hälsningar, kära du! Hur kan vi hjälpa till?

COR: Som många andra människor så undrar även jag, när kommer Ljusstyrkorna att bli klara med att omhänderta de kriminella, som har styrt denna planet med en sådan flagrant korruption så länge?

Lady Mästare Portia: Detta är en mycket relevant fråga, men obesvarbar. Varken du eller jag kontrollerar Jordens tidslinje, inte heller någon annan individ eller grupp, och därför är det svaret okänt också för mig. Fast den energetiska strömmen har vänt. Du är medveten om detta. Mänskligheten valde för länge sedan att flöda med strömmen av högre Ljus, som rörde sig genom detta Universum.

Ni har valt att gå bort från dualiteten som länge har definierat livet på Jorden.

Och därför – återtar ni er suveränitet, efter årtusenden i Jordens tid.

Ändå är tidpunkten för detta slutförande fortfarande okänd. Vi skulle vilja säga att det är det bästa.

Ni samlar alla fortfarande ert inre Ljus till nya höjder, då ni önskar och skapar dessa ögonblick som tippar vågen mer in i er frihet.

COR: Ja, energetiskt har vi yttrandefrihet, för att hjälpa till att befria vår Jord, och jag är mycket tacksam för det.

Det är bara så svårt att se hur desperat den gamla maktstrukturens agerande är nu. Det verkar förvärras, även om Ljuset blir allt kraftfullare.

Lady Mästare Portia: Ja! Låt den vackra, ständigt växande Ljuskvoten vara punkten du fokuserar på nu! Det säger vi till alla.

Om du såg något ganska mirakulöst inträffa, skulle du då fokusera på det bortskämda, arga barnet som får ett utbrott utanför ditt fokus? En distraktion, helt klart. Fast du ansvarar inte för detta barn. Du kan bara skicka Ljus och be att det ska växa i Ljuset för att finna en högre väg, allteftersom det vill det och kan – är det inte så? Då skulle du vända din uppmärksamhet tillbaka till skönheten ”i ditt fokus”, så att säga.

COR: Ja, det verkar vettigt. Men det som är svårt är att våra sinnen har tränats i årtusenden för att fokusera på överlevnad. Och traumat vi alla har lidit i detta eller andra jordiska liv, har gjort att överlevnad och intensiv vaksamhet känns väldigt nödvändig.

Våra egna system motarbetar oss i den meningen. Livet har varit väldigt, väldigt hårt på denna planet under många århundraden. Undermedvetet minns vi det. Vi minns pesten, svälten, bränderna, de misslyckade skördarna, krigen.

Dessa begravda minnen (och några helt nya), spelas upp och utnyttjas nu i media och i våra liv. Den gamla hopen har sett till det, för att få oss rädda och lättare hålla oss kontrollerade.

Lady Mästare Portia: Men de sensibla ljuspartiklarna flödar in nu, i kraftfulla vågor med varje solflamma, till det högre sinnet, det höga hjärtat, i alla.

De drar fokuset från sådant som verkar vara en olöslig katastrof, förlust eller annan störning, till en plats av Fridfullhet. Ja, även om det logiska sinnet och det undermedvetna, som lärt sig att bekämpa yttre omständigheter, inte alltid kan se eller känna känslan för att förbli lugn, så förstår ditt högre sinne att man kan närma sig alla problem från en plats av frid, vilket ger dig möjlighet att tänka klarare om hur du kan hantera det.

I det ögonblicket av djup tystnad då du släpper all reaktion, gör du ditt sinne, dess svar och små förväntningar till din vän, snarare än något som står i vägen när du önskar nå högre i din uppskattning av Jordens liv just nu.

COR: Var kommer Transformation och Omvandling in i detta, Lady Mästare?

Lady Mästare Portia: De finns närvarande hela tiden!

Du ser Transformation när du bestämmer dig för att välsigna, älska och läka de aspekter av det undermedvetna, som håller tillbaka det högre sinnet och det höga hjärtat, från att göra det de vill – det vill säga att lysa på ett fridfullt och ljusframkallande sätt.

Dessa stunder som lär det mindre jaget att växa sig högre ibland, och slappna av och vila mer vid andra tillfällen.

Det finns inget behov av att försöka räkna ut ”vad som kommer att hända” eller att lösa alla problem direkt!

Det är inte det liv någon av er valde.

Många problem kommer att lösa sig, ju mer du stannar i nuet!

Då släpper du impulsen för panik, eller leta information om de problem du inte har någon yttre kontroll över.

Ändå har ni mycket stort energetiskt inflytande på dessa problem, vilka de än må vara. Och det är Omvandling.

COR: Hur då?

Lady Mästare Portia: I det ögonblick du låter Rättvisans Flamma brinna genom djupet av densiteten i alla oroande problem – krig, hunger, ojämlikhet, orättvisor, sjukdomar – när du föreställer dig att problemet hålls inom den Omvandlande Flammans kraft, så överlämnar du det till de Universella egenskaperna som finns bortom de yttre omständigheterna.

De svarar inte på det och böjer sig inte för det.

De står starka som Ljuskrigare vilka skyddar principerna för Rättvisa och Omvandling genom kraften i kontinuerlig medvetenhet, över den skenbara kraften från yttre omständigheter.

COR: Ändå kan yttre åtgärder ibland vara nödvändiga – för att skydda någon.

Eller för att stödja eller uppmuntra dem.

Lady Mästare Portia: Naturligtvis. Fast dessa handlingar utförs sedan från en plats av lugn beslutsamhet – inte från en reaktion av ilska eller rädsla.

Dessa energier förankras sedan energetiskt i hjärtat av Fridfullt välbefinnande med allt du skulle be om. De reser sedan tusentals mil, dessa innerliga bilder, ord och avsikter.

De flödar runt i världen, till människor som du aldrig kommer att möta i det fysiska, men som ändå skulle känna igen ditt höga hjärtas förbindelse med dem, som finns i det eteriska.

COR: Det låter som ett mirakel!

Lady Mästare Portia: Det gör det, men det är det inte, kära du. Det är helt enkelt hur ditt Universum fungerar. Släpp den direkta reaktionen av rädsla eller ilska, när du ser en orättvisa eller någon annan tät händelse, och andas in i en plats av lugn igen. Fyll sedan upplevelsen med högre Ljus, och placera den i den Omvandlande Violetta Flamman. Kalla sedan på mig eller någon annan guide du litar på för hjälp.

Ja, jag bär Rättvisans Flamma, men jag gör det inte från en energi av vedergällning, och du behöver inte heller göra det.

Det är det gamla sättet. Du är här för att föda fram den Nya Jordens former. Inte för att rädda, inte att dra någon annan från deras väg, hur svår den än verkar.

Kan du rädda alla? Nej!

Och så, för Kärleken i ditt hjärta, och i alla hjärtan hos alla Ljusbringare på planeten nu, måste det finnas en högre väg. Inse detta, och din väg blir jämn, runt omkring, bakom och framför dig.

Nahko och medicin för folket – ”Jag tror på de Goda Sakerna”

COR: Tack, Lady Mästare. Lägger allt i den Violetta Flamman! Och beslutar mig för att gå in i tystnaden och kalla in högre visdom, innan jag agerar eller fördömer.

Lady Master Portia: Det är så man ska göra nu!

Kom ihåg att från ditt högre självs utsiktspunkt är allt bra!

Ja, även nu. På ett mycket djupt plan vet du detta. Gå in på djupet i den nivån varje dag, och lär känna den skinande Ljusvarelsen som är det högre självet, vilket ropar till alla nu.

Namaste, kära ni! Vi är alltid med er.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...