St. Germain, 24 november 2014

St. Germain

24 november 2014

Kanal: James McConnell

Hej mina vänner, bröder och systrar. Här är den ni kallar St Germain. Ja, det ger oss glädje att använda olika kanaler och då vi har funnit James så underbar när vi delar våra energier så beslutades det att komma igenom honom idag.

Vad jag vill ta upp med er idag är frågorna som ni all har på tippen av tungan och angående St Germains Truster och alla de fonder som skall komma igenom. Vad jag vill dela med er idag är tala om detta i form av energi. Tala om detta i form av energi då det passar in med regnet som ni har mediterat och bett om idag i denna grupp och i grupper över hela världen.

Flödet av pengar är inget mer än öppnandet av energier. Ja, medan det är mycket (som ni skulle säga) 3D i sitt uttryck så är det mycket mer av ett spirituellt värde, en spirituell gåva. Det är något som har planerats under många hundratals år och till och med tusentals år då man går tillbaka i denna planets historia. Och ja, det är dags för dessa att komma in i er existens. Men då denna grupp strävar att se saker och ting genom spirituella ögon och inte enbart genom världens ögon så tycket vi det var en bra tidpunkt att idag dela med er mer om ett koncept av finansiering genom medvetande och energi, utbyte av energi.

För såsom ni har blivit sagda, utbytet av energi, det fria flödet av fonder och välstånd på denna planet kommer att ta er till en ny hög nivå i form av energi, tillit, av självvärde, och själv-pålitlighet. På grund av alla de som har varit era ”mästare” då det gäller lån och banker och kreditkort och andra förtryckande skulder kommer att gå bort. Och då detta är borta så kan ni fira, och fira kommer ni att göra. Och alla de som kommer för att vara med er kommer att höja era vibrationer på denna planet på glädjefulla sätt. Konceptet av fritt flödande pengar – tänk på det som fritt flödande av energi som kommer att gynna samtliga. Fritt flödande av energi i era hem. Fritt flöde av energi i de delar av världen som inte har energi. Tänk på det såsom regnet flödar fritt runt om i världen då Moder fortsätter att hela sig själv, då hennes klimat fortsätter att förändras. Ja, ibland förefaller det att vara ur balans då dessa stormar som slår till i de nordöstra delarna av ert land (USA) denna vecka och begravde er i snö. Ja, det begravde också er för ni är medvetna om det och för ni är Ett med alla på planeten. Ni kanske sitter bekvämt i era fordon med 20 grader Celsius denna vecka, men vet att era bröder och systrar upplever en stor mängd snö.

Och allt är energi! Det är energi som flödar fritt! Och detta regn som har kallats till Kalifornien, ni kommer att se hur regnet faller och det blir en till signal att det är dags för energi att fritt flöda, energin av kärlek, av medvetande, energin av vatten och resurser, och ja, energin av pengar och energin av rikedomar. Inte rikedomar för ett fåtal, utan rikedomar för alla. Möjligheter till Himlen på Jorden. Och är inte det vad ni söker och vad ni hoppas på?

Vad är uppstigningsprocessen? Vad är betydelsen av Uppstigning? Vad är Uppstigning? Det är kärleken som sprids utöver planeten som skapar godhet för er alla. Det ger möjligheter för alla, bygga nytt, skapa nytt, vara ny!

Medan det finns de som väntar på att fonderna skall öppnas så ni som ser och hör dessa ord att kommer att veta att det är ämnat för så mycket mer och är menat att ses i en mycket större helhet än bara pengar på banken. För även bankerna kommer att förändras! Allt förändras. Allt är i förändring och allt är för öppnandet av portarna till himlen att fritt ha energi av kärleksljus flöda runt om på planeten – Att svepa planeten fri från alla mörka hörn och föra glädje och tacksägelse till alla.

Detta är mitt meddelande idag – ni kan ta detta med er i era hjärtan, detta är gåvor för alla och allt är i balans, allt förnyas, alla kommer in i denna nya era av skapelse och ger er tillfället med era kreativa energier och era kreativa ögon och er kreativa ande att så frön av detta för alla på denna planet. Vi är här med er – arbetar med er sida vid sida och hejar på er. Så, återigen med glädje och kärlek och så mycket glädje, säger jag adjö, mina bröder och systrar.

Svensk översättning; Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...