Ashtar on the road, 11 november

Ashtar On the road

11 november 2014

Via: Susan Leland

”Vi är era partners i Uppstigningsförberedelserna!”

Hälsningar Kära Familj! Vi är så glädjefyllda av vår gemenskap, här i detta ögonblick, och självklart i alla ögonblick som ni välkomnar oss och bjuder in oss till era Hjärtan, in till era energifält, in till ert medvetande. Det är föreskrivet att vi är Ett som en Enhet med helheten av Universum, alla levande varelser, alla medlemmar av hela Moder Gaias kungariken och bortom Planeten Jorden. Och det är upp till oss att njuta av och glädjas åt denna Enhet! För det är sant att vi alla är Gudomliga – var och en av er som lyssnar i era mänskliga kroppar och alla vi som kommer för att förena oss med er på detta sätt.

Och det är sant att ni alla planerade att vara här, inte bara vid detta tillfälle, vid denna Sammankomst, men i denna livstid. Ni har alla Uppdrag och syften. Ni dras till denna speciella Sammankomst på grund av ert medlemskap i Ashtar Command. Och vissa av er här representerar också andra kungariken, så som Älvorna kungarike, eller Änglarnas kungarike.

Och det är att ni förde med er era Gudomliga Jag in i era kroppar för att delta i den största händelsen som någonsin ägt rum på planeten Jorden och den kallas ”Uppstigningen”! Och ja, vi vet att den inte alltid är så enkel. Det finns verkligen tidpunkter – vi förstår mycket väl att det finns tidpunkter i era liv, era individuella levnadssätt då ni mår väldigt dåligt, då ni säger ”Jag vet inte hur jag ska kunna fortsätta”! Men ni är alla krigare på något sätt, krigare som för ner Sanning, Fred och framför allt Kärlek på Jorden. SÅ det finns ingen chans att vi kan se er ge upp eller säga upp er!!

Detta behöver inte betyda att ni alltid måste vara aktivt engagerade. Självklart, skicka de där e-mailen och ring de där telefonsamtalen. Vi har länge förordat att ni skall göra sådana slags handlingar, för att det är att låta dem veta, de som tror att de håller er kvar i mörkret, så att säga. Oh ja, det finns en del av dem som vet att den verkliga Sanningen finns i ljuset och att deras dagar med att hålla skuggorna så synliga och så kännbara på planeten Jorden är över på riktigt. Icke desto mindre, är det väldigt bra och en väldigt hjälpsam sak att låta dem veta att ni vet!

Så vi har alltså förordat, tillsammans med e-mails, telefonsamtal, twitter eller annat att ni kanske vill börja engagera er telepatiskt. Ni skulle kunna sätta hela Kongressen, som en grupp, på spel till exempel. Och ni skulle kunna säga ”Jag vet vilka som är Ljusbärarna. Jag vet vilka Sanningssägarna är och som för resten av er, sänder jag er Ljus från Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet, för genom allt det mörker ni har skapat, visar ni mig och hela Universum var Sanningen finns och var den inte finns!” Och ni kan använda era egna ord och utgå därifrån och säga vad än ni vill ha sagt.

Vi i Ashtar Command är inga som söker glorifiering av något slag! Inte alls! Vi är snarare era ödmjuka tjänare på så vis att vii förstår helt och fullt vilket vårt Uppdrag är och vi är oerhört glada över att ni har bjudit in oss för att bli er partner under denna storslagna Uppstigningsmanöver!

Och när jag säger ödmjuka, menar jag bara att vi inte skulle kunna göra det vi gör utan var och en av er och alla andra hållare, bärare och spridare av Ljuset, för det viktigaste av allt är att vi har er tillåtelse och er entusiastiska inbjudan att bli er partner! För på grund av det faktum att vi tillsammans – det handlar inte bara om att flytta på dem som skapar utmaningarna och svårigheterna och allt det – det handlar om att vi för planeten Jorden till Fred och Kärlek och gör Uppstigningen möjlig, Hemkomsten. Ni kan inte ta med er rädslobaserat bagage – det fungerar bara inte!

Så vi har skapat, med ert tillstånd och ert samarbete, ett intervall, i vilket ni kommer att ha Frihet, ni kommer att ha Överflöd, ni kommer att ha ny teknologi som utvecklas så snabbt att ni knappt vet vilken ni skall välja först. Vi kallar det Den Gyllene Tidsåldern. Och det kommer att tillkännages officiellt samtidigt med Tillkännagivandet av NESARA och snart efter det, tillkännagivandet av vår närvaro!

Nu vid den här tidpunkten visar tidslinjen att NESARA- tillkännagivandet kommer först. Det finns pågående blockeringar – vilka vi inte förutser, men om någonting förändras, för som ni vet har alla fri vilja, så det kan bli tvärtom. Och under tiden, genom Dr Bassett och Dr Greers ansträngningar och andras – många, många andras, markpersonalen – kommer alltmer medveten information, kunskap och Sanning komma fram om vår existens och vår, får jag säga, vänliga existens, med er hjälp!!

Allt ser oerhört ljust ut på Planeten Jordens tidslinje. Vi har inskränkt, vår Moder tycker mycket om det ordet, inskränkt en stor del av de mörka hattarnas aktiviteter. Deras pengar håller på att ta slut. Deras intriger börjar ta slut. De upplever utbredda nedstängningar i sina program överallt! Det är ganska svårt att hitta en medborgare på planeten Jorden, i alla fall i västvärlden, som inte förstår att vissa av de händelser som inträffat, till exempel vad bankerna hållit på med och hur de bokstavligen svept medelklassen ur vägen i sin marsch mot att placera alla i vad man skulle kunna kalla fattigdomsstatus. Och det har gjort så med så många medel och med många allierade bland de mörka hattarna – företagen – de flesta företagen. Och förstå att de anställda bara gör vad deras ledare säger åt dem att göra.

Så, om ni till exempel har köpt en speciell sorts soppa på burk, ni vet, lätt och enkel att tillaga för människor ”på språng”. Och sedan helt plötsligt säger ledningen på företagen ”Nu skall vi göra så att denna soppa smakar ännu bättre, så att fler människor återkommer och vill köpa mer. Så vi kommer att tillsätta några saker i den som inte har varit i den förut, till exempel socker och högskalig fruktos-majssirap ur GMO’s urval” Jag, Ashtar är ganska välinformerad när det gäller dessa saker och jag kan tala om för er att det inte finns några GMO-produkter som är bra för er!!! Och sedan finns en favorit till som de mörka hattarna använder för att göra er beroende av vad de nu vill göra er beroende av, och det kallas MSG. (= glutamat på svenska, öv anm) Och ja, jag vet hur man uttalar det och jag förstår att ni också gör det, så bara utgå därifrån.

Det är ett exempel, men I det exemplet finns Sanningen för det har skett allt oftare i företagen. Och har varit en plan överallt som funnits med sedan 1900-talet av att köpa upp allt de kan eller ta kontroll över allt de kan, genom att till exempel belåna era hem och när ni inte kan betala, tar de bort lånen. Varför? För att företagen har skulden till att ni förlorat era jobb, så ni inte har något j-o-b-b, jobb, så att ni inte kan betala era lån. Så bankerna, ledningen i banken, har föreskrivit att, självklart någon kommer att komma förbi och ni kommer att erbjudas att lämna era hem, och så vidare och så vidare. Ni känner till sådana här saker, allihopa.

Jag vill bara tala om för er att vi är medvetna om detta! Vi känner till varenda plan och varenda en som gör upp planerna. Vi känner till varenda mörkt program och varenda mörk programmerare. Och ja, det finns de som har, vi kan källa det, sålt ut de mörka hattarna den senaste tiden. Deras röster är några som ni har kommit att lita på och de har givit efter av en eller annan anledning för ekonomiska influenser som viftats med framför ögonen på dem och i vissa fall genom utpressning, eftersom de mörka hattarna använder sig av allehanda tricks. Så ni kommer att se en veritabel parad. Den kommer att verka oändlig och ändå kommer den att stanna när hela Sanningen kommit ut!

Och tro inte att bara för att någon gjort en mörk handling – en eller flera, att de inte förtjänar Förlåtelse. De förtjänar Förlåtelse lika mycket som vem som helst. Om ni någonsin sagt ett ont ord till någon, så är ni förlåtna. Universum ser på er som förlåtna. Det betyder, att Universum inte sitter och dömer er för att ni säger ett ont ord. Och på samma vis, när det gäller en VD för ett stort företag som sparkar, eller vi kan kalla det, låter tusentals människor gå, eller ger dem deras rosa slipsar – är förlåtna, lika mycket som ni är. Vi vet att det är svårt, för här är ni nu, efter alla dessa eoner av tid och alla dessa livstider – ni är väldigt vana vid koncepten av dömande och brott och straff och så vidare och så vidare. Och vi är här för att tala om för er att det inte finns något sådant i den Gyllne Tidsåldern. Det finns inte plats för det nu när ni förbereder er för era Uppstigningar.

Så det handlar helt enkelt om att lysa med era Ljus och ni ser något som ser mörkt ut, lys lite starkare med era Ljus! Ni är här för att skingra mörkret. Ni är här för att vara den grundande personalen. Ni är här för att vara dem som skapar och gör det möjligt för detta Storslagna Upplyftande Skifte att äga rum, vilket aldrig ägt rum på planeten Jorden förut, men är på gång att ske NU!!

Vi för undan de mest målmedvetna av de så kallade mörka hattarna, de som absolut inte vill komma ut i Ljuset, inte vill höra talas om det, utan vill fortsätta. Och de försöker förstås att starta krig någonstans. Ni hör inte så mycket mer om Ebola i dessa dagar eller hur? Det var ett annat stort program de hade, de hade hoppats att det skulle hålla världens befolkning så mycket i rädsla att ingen skulle kunna höja sig över den rädslan och komma ut i Ljuset.

De har kommit undan med dessa saker som jag nämnt under många århundraden. Men det händer inte mer och det är på grund av er och alla de som håller Ljuset av Kärlek för det har aldrig varit så höga nivåer på vad man skulle kunna kalla Kärleksmätaren på planeten Jorden förut!! Och det är för att människor ser och lyser med sina Ljus och hittar Sanningen inom sina Hjärtan.

Och Sanningen är universell. Det är vad vi är gjorda av, Käraste Familj – var och en av oss! Och det är Kärlek som gör detta Storslagna Skifte möjligt. Så håll er kvar i den och släpp inte taget! Vet att era ansträngningar är enormt uppskattade och att ni enormt hedrade och älskade bortom alla ord för att ni är här!! Så vi tar er i händerna. Vi blir partners med er. Och kommer in i vår Enhetsgemenskap med er så att planeten Jorden kan fortsätta på sin utvalda väg!

Så var fyllda av glädje! Dröm glada drömmar! Ni kan bara kräva lyckliga drömmar, vet ni. Och skapa era målbilder av er själva som medborgare av nästa era på Planeten Jorden, vilket förstås är den Gyllene Tidsåldern. Och detta är, Käraste Ni, där ni kommer att sväva och lämna era bördor bakom er och träda in i förberedelse av era egna Uppstigningar även när ni hjälper planeten Jordens Uppstigning. Tack Älskade Ni och Salut!!

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...