“Svart Vägg” – GCR/RV SITREP – onsdag 27 september 2017

 

Svart vägg” – GCR / RV SITREP – onsdag – 27 september 2017

 

Utbetalare väntar på klartecken för att utföra alla sina slutliga SKR-fullbordanden.

Ett 8 dagars privat protokollmemo, plus ett 15 dagars privat utbytescenter schema memo har levererats till off site inlösningsställen med militär eskort.

IRS normala sex månaders förlängningsperiod från den 15 april 2017 slutar vid midnatt den 15 oktober 2017 vilket stänger USAs, Inc böcker inte bara för räkenskapsåret 2017 – utan för alltid!

RV ska slutföras inom denna ”svarta vägg”-tidsram, oavsett vad, och börja så snart SKR:erna slutar sin hydratiseringscykel.

Nuvarande kurser:

ZIM 4.00+ VND 25.00 + IQD 32.00+

Alla valutor kommer att lösas in till sitt nominella värde med INGA NOLLOR STRUKNA, och inga NDA på skärmens räntesatser eller under.

Långsiktiga strukturprogram är tillgängliga, liksom högre suveräna kurser, båda på begäran.

Historiska Obligationsinlösningar äger rum nu ner på 1 Kvadriljon och under nivån på T3-nivå.

Valutor betraktas som T4.

Det verkar vara ett långsamt och nivårelaterat RV-frisläppningsmönster som har utvecklats sedan mitten av september.

USN har blivit förklarad lagligt betalningsmedel över hela världen sedan den 23 september 2017 och en ny fysisk valutarepresentation har lufttransporterats till utbytescentrum av militära huvudmän.

Så det kommer att bli en ny USN-valuta vid alla de privata inlösenmötena enligt internationell rätt.

Wells Fargo, Citibank, Bank of America, Chase, TD, Royal Bank of Canada och Scotia Bank, alla junior inlösenmedlemsbanker i Nordamerika.

HSBC och BOC är ledande banker som hanterar huvudkonton i USA och Kanada.

President Trumps undergång börjar innan veckan slutar på fredag med större händelser som inträffar på lördag och söndag.

Bekräftat att Trump är distraktionen för RV (välvilligt) tillsammans med ett nordkoreanskt uppblossande (illvilligt) för att stimulera en kris a la Kubakrisen på 60-talet

Renos amiral (Pensionerad Atomubåtschef och Finansprofessor som heter Bob Killian) är bara en förhärligad utbetalare som tog valuta från gatorna till under marknadsvärdet på ett indianskt reservat. Varken mer eller mindre.

All denna Renodrama, kaos och hype för absolut ingenting av värde.

Valutahållare skulle må bättre av att hålla sina sedlar i handen för att få högsta inlösenkurser och värden. Sobeit.

Gud är med oss

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.St-germain.se

Du gillar kanske också...