Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 18 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 18 februari 2018

Per Staffan 18 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 18 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 18 Februari 2018

Alliansen fångade upp massiva energispikar som härrörde från området runt Thompson Peak, Idaho.

Kabalen försökte öppna en portal igen på en dold bas som ligger under Sawtooth Range.

Basen identifierades som ytterligare en Kabal-MIC D.U.M.B. (Deep Underground Military Base) och förstördes inom kort av Alliansen.

Den senaste falska flaggskjutningen i Florida var resultatet av CIA MK Ultra programmering.

Korrupta bankirer fortsätter att arresteras varje dag.

Kabalrensningen är nära att slutföras.

Alla kända Kabal-MIC D.U.M.B.s har blivit förstörda eller infångade.

Alliansen fortsätter att söka efter nybyggda eller oregistrerade Kabal-MIC D.U.M.Bs via förvärvade underrättelser.

Dessa D.U.M.B.s måste neutraliseras eftersom de kan innehålla kvarvarande Kabal-MIC militära tillgångar.

Handlingsplanen för att ta in det nya finansiella systemet är fortfarande på rätt spår.

Det nya finansiella systemet måste föras in innan det gamla finansiella systemet kollapsar.

Smidig övergång är målet och fönstret för det håller på att stängas.

Därför måste RV börja inom kort för att föra in det nya finansiella systemet.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...