”Gällande Church Bank och HAS” av Ron Giles 9.10.17

”Gällande Church Bank och HAS”

av Ron Giles

9.10.17

Följande är min åsikt. Den är inte ägnad att motsätta sig Josefs nya plan. Men den presenterar en annorlunda åsikt att ta ställning till.

Alltifrån början förefaller det som om hela anledningen till en ”Church Bank” härstammar från det gamla finansiella systemet av Kabal-kontrollerade Banker, samt ett försök till att åtgärda de problem som följer med deras agenda, med girighet och förslavande av mänskligheten. Medan konceptet skulle ha en Religiös innebörd av att till sin natur vara ”Kristus-liknande”, är den fortfarande organiserad och styrd av män som endast kan anses vara ”av kött och blod”. Att lägga nya pengar i en gammal Kabal-struktur är i bästa fall likvärdigt med att tappa gammalt vin på nya flaskor. Medan det kan finnas ett värde i att försöka lösa de gamla problemen inom det gamla systemet, så har The Elders jobbat på lösningarna i århundraden och har, i samarbete med himlarna, skapat ett nytt finansiellt system som är transparent inom ett bankväsen som införlivar teknologi och superdatorer, vilka inte hittills har funnits tillgängliga för världen. Att inte ha tilltro till det nya systemet och att anta att man har en bättre angreppsmetod än teamarbetet mellan The Elders och himlarna, representerar höjden av ignorans och ett slag i ansiktet på The Elders och Grandfather. Jag skulle vara mycket försiktig med avsikten gällande en dylik manöver, eftersom någonting mindre utgör en öppen dörr för Kabal-anhängarnas bruk, manipulerande och kontroll. Jag tror också att de som tar del i en sådan Church Bank skulle vara suspekta och öppna för att bli kritmärkta med en mindre ren färg.

Det skulle också bara kunna vara ett försök av Kabal-tänkande individer att få pengar från systemet, genom att locka ovetande triljonärer att ta del. HSBC är den ledande banken av en anledning. Jag skulle inte välja någon annan bank för att få ha hand om mina pengar, än mindre en nystartad bank utan erfarenhetshistorik för att vinna trovärdighet.

Gällande HAS.

Jag har inte studerat allt som denna organisation har att erbjuda, men utifrån upplägget, om de enda pengar som ska finansiera mitt projekt kommer ifrån andra, var kommer då de pengar ifrån som även ska finansiera deras projekt? För mig låter det som ett Ponzi-Scheme. För att lyckas behövs det ett inflöde av medel utifrån. Ifall utifrånkommande finansiering är en del av HAS, så skulle det kunna fungera. Men om inte, så skulle det kunna tillåtas fortgå under en tid, tills någon klagar till myndigheterna som skulle åtala det som ett Ponzi-Scheme tills annat kunde bevisas. Ett Ponzi-Scheme gör skada, är bedrägeri, och olagligt. Det skulle inte överleva inom en ”Restored Republic”, den återställda republiken. Men kanske det värsta är detta: de som tar del i det kan redan ha blivit kritmärkta med den mindre rena färgen, vilket drastiskt skulle kunna minska den växlingskurs som sker endast en gång i livet. Att ha urskillning är ytterst viktigt i dessa sluttider och kan bli nyckeln för att man ska kunna framskrida, för att The Elders och Grandfather ska få välsigna ens avsikter med ett storslaget överflöd. Det kan vara ett smart sätt att uttrycka något som himlarna gör i alla fall, men Kritmärkningen gjordes av en anledning och denna anledning gäller fortfarande. Att förbigå processen har, och kommer att få, en negativ inverkan på inväxlingsmötet.

Som det gamla australiska ordspråket säger: ”Om den ser ut som en anka, går som en anka, kvackar som en anka, tänker som en anka, uppför sig som en anka, har små vingar som en anka, trivs i våtmarker som en anka; lägg ner dina pengar, Kompis, den är troligtvis en anka.”

Å andra sidan, jag skulle vilja uttrycka min uppskattning för de ansträngningar som Yosef har lagt ner för oss här på IDC. Han har varit en trofast och uthållig överlevare, likt några av de andra Guruerna. Han förtjänar att få ta del av sin löning, vad den än kan bestå av och hur han än väljer att få ta emot den. Till och med i samband med de falska-flagg-attackerna och de felaktiga datumen för utsläpp, fick han oss fram till denna punkt. Jag önskar honom och Show Me allt gott. När det blivit sagt, följer jag inte, och kommer inte heller att följa, dem till osäkra vatten och jag väljer mitt inre vetande och mina urskillningar när jag går vidare. Väntetiden har varit väl spenderad i att skapa min humanitära plattform och mina planer, de är intensiva. Om det blir ytterligare dröjsmål, kommer jag att flytta till nästa högre nivå av förberedelser, som leds av Anden samt Kärlek. Jag förväntar mig att stormarna och motgångarna ska upphöra och ge oss en ljusare dag, då vi ska få utföra vårt arbete. Jag önskar att alla här på IDC ska få ta emot den del av gåvan som gör er behagliga till mods och redo att komma ut från era hjärtan. Jag sänder min kärlek och mina välsignelser till er alla.

 

Ron Giles.

 

“About the Church Bank and HAS” by Ron Giles – 10.9.17 – Sananda

 

 

Du gillar kanske också...