Talking Wind via Ann Dahlberg, 10 mars, 2017

Talking Wind

Kanal Ann Dahlberg                                                                                    

Fredag 10 mars 2017

 

Jag är Talking Wind och jag är tacksam för allt som händer i världen idag. Lång tid har gått sedan vi förutspådde dessa händelser på Jorden. Nu har tiden äntligen kommit för en ny och bättre värld för människor och vår älskade Moder Jord med alla hennes naturvarelser. Alla hennes väsen i naturen är hennes barn precis som ni är. Vi är alla lika värdefulla och allt hör ihop i en perfekt symmetri när allt behandlas med vördnad och respekt. Det är meningen att vi ska ta hand om allt som lever med den kärlek och respekt som kan få plats i våra hjärtan. Det är vår plikt att bistå vår kära Moder Jord med all den hjälp som vi kan ge. Vi är en del av henne och utan henne kan vi inte leva här på denna vackra blåa planet. Moder Jord är en Gudinna som vi bör vörda och respektera och skänka så mycket kärlek som vi kan. Moder Jord känner kärlek för allt levande som finns på på vår Jord och hon vill värna och sköta om oss alla. Det är en ära att få vara väktare på denna Jord. Nu har tiden kommit då vi åter kan få vara det. Tiden har kommit då vi kan få ge tillbaka lite av allt det vi har tagit och på det viset be om förlåtelse och visa respekt och vördnad för alla hennes skapelser. Det är en sann ära att få leva i denna tiden och kunna få vara den som ställer allt tillrätta igen. Bli en del av alltet och få förståelse för hur allt samverkar och hur vi alla hör ihop som ”ett” med allt.

Vi natives har alltid förstått att vi hör ihop med naturen och att vi måste respektera den för att överleva och må bra i kropp och själ. Tyvärr har våra kunskaper inte tagits tillvara på det sätt som det var tänkt men nu har vi lärt oss våra läxor och det är dags att starta en ny era med de kunskaper vi har av både det nya och det gamla slaget. Vi får ta det bästa från våra erfarenheter och kunskaper och bygga vidare nu så att allt på Jorden kan få vad det behöver för att återhämta sig och må bra. Vi behöver rent vatten och skogar som sköts på ett rekorderligt sätt. Odling som inte harmar vår Jord med fler gifter. En luft som är ren och klar att vistas i. Solen ger oss den värme och energi vi behöver, ta vara på den. Enligt vårt sätt att se så är Solen vår Fader som värnar om oss och ger allting liv tillsammans med Moder Jord. Vi ska ära och respektera både Vår Moder och Vår Fader. De är till för oss och vill oss bara väl. Allt hör ihop vår Sol, vår Måne och vår Jord, de samverkar för vår och naturens bästa. Påverkar vi våra element så påverkar vi oss själva och det är detta som vi nu har gjort. Det är genom att återställa allt så gott vi kan som vi visar vår respekt och vördnad för de element vi lever i. De hjälper oss och vi behöver hjälpa dem så att de kan fungera på sitt mest naturliga vis, ren luft, klart vatten, en frisk jord och en sol som värmer allt på dagen och låter det vila på natten. Det här är stora prioriteringar för att vi själva ska få lov att vara friska och utvecklas på ett optimalt sätt.

Det är därför jag känner en stor värme i mitt hjärta när nu vindarna blåser åt vårt håll. En vind som för med sig medkänsla och kärlek för allt levande på vår Jord. Det är med kärlek, hopp och längtan som jag ser den nya tiden an. En längtan som länge har legat i mitt hjärta och som nu äntligen kan få göra sig hörd. Jag känner sann glädje från naturen, jag känner deras hopp, deras längtan och deras kärlek. De växer nu i kärlek och hjälper Er att finna den om ni bara kan stilla er en stund i naturen. De gör allt för att hjälpa Er nu att hitta fram till er medkänsla och kärlek så att vi alla kan se allt som händer med klara ögon av kärlek. Kärleken i ert hjärta öppnar upp era klara ögon. Det är med kärlek som du kan se och bäst förstå hur du ska gå vidare nu. Jag hämtar all min kärlek från naturen och delar sedan ut den så att den kan få ligga och gro i någon annans hjärta. Det är på det viset vi hjälper andra att utvecklas och ger dem möjlighet att finna sin egen väg att gå. En väg som ger dem de erfarenheter de behöver för att hitta vägen hem igen till sitt eget hjärta av kärlek.

Vår Fader är vis och klok, Vår Moder är kärleksfull och omhuldande, tillsammans är de ”ett” precis som du och jag. Förstå att ni har Fadern och Modern inom er själva, de ska nu sammansmälta till ”ett”. Jag är en gammal indian som har sett många jordeliv komma och gå och det enda jag ber Er om nu är att ni med medkänsla och kärlek i ert hjärta vågar möta Er själva och låta hjärtat vara den styrande på planeten. Jag har stort hopp och tillit till detta då jag nu har sett många hjärtan öppna sig och de har börjat att hjälpa vår kära Moder Jord till ett bättre liv både för sig själva och henne. Jag är djupt tacksam för detta och sänder Er alla, all kärlek jag kan ty vi är alla ”ett” och alla behöver vi vakna till denna stora stund på Jorden.   / Välsignelser till Er alla       Talking Wind

Du gillar kanske också...