Kollektivet via Caroline Oceana Ryan 7 mars 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

7 mars 2017

Ett meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från Galaktikerna, Jordelementalerna, Uppstigna Mästare, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet.

Hälsningar Kära Ni! Vi är glada att få den här tiden att tala med er idag. Ni är medvetna om att mycket sker på det Jordliga planet som känns som en sorts kaos.

Och vi har sagt, under många stunder med er, att detta inte är det kaos som föregår förstörelse, även om det presenteras för er i de termerna.

Detta är faktiskt skapandets kaos – födseln och frambringandet av ett nytt medvetande som i sin tur skapar nya yttre Jordliga former, nya former av dagligt liv.

Vi är medvetna om att ni känner er nedslagna, till och med rädda vissa dagar, då det kommer förskräckliga förutsägelser och massmedvetandets ängslan sprider sig runt världen avseende ekonomin och militära handlingar, och det osäkra läget för regeringar och folk.

Och vi skulle säga, hur stora dessa än kan vara i omfattning och avsikt, så är de inte större än ni är.

Vi har ofta påmint er om det som ni redan vet, att ni är Mästare – kungar och drottningar av de högre sfärerna. Änglar, gudar och gudinnor och de bemyndigade Elementalerna av Själva Jorden, i olika former.

Och att det inte finns någon närvaro på Jorden eller någon annanstans som kan ersätta eller omstörta kraften i er egen själ, och dess inneboende integration med makterna i de högre sfärerna.

Nu säger ni utan tvivel, ”Men här lever jag på Jorden i dessa osäkra tider, och ni säger att jag är mäktig!

”Jag minns inte direkt vem Jag Är och allt jag gjort eller upplevt i det förflutna. Mitt medvetande är inte redo att gripa tag i allt detta, förutom i sömnen.”

”Detta är tider då kraftfullt Ljusdata flödar in genom vårt kronchakra, väcker upp vårt tredje öga och vår tallkottkörtel och öppnar våra hjärtan. Hur kan jag nyttja den kraften som inte får panik av att det verkar bli brist på pengar, oroligheter på gatorna eller brist på ledarskap?

”Hur Skapar jag den typ av medvetande som upphåller Jordens högsta vision? Som håller oss samman som individer, och förenar oss tillsammans som Ett?

Vet att ni skapat varje stund av allt ni upplever nu, och att ni inte skulle tillåta det om det inte vore den tydligaste vägen för att åter komma till insikt om er inneboende kraft som Skapare.

Den tydligaste vägen att göra anspråk på den kraften i ert nuvarande tillstånd är att aktivt gå in i de högre sfärerna i era stunder av stillhet och arbeta med energin – kliva in i och bära energin – av vad ni föreställer er.

Därifrån kan ni skapa stabilitet, överflöd, frid i sinne och hjärta – till och med ärliga, öppna ledare och system – det ni bestämmer er för att skapa.

Den faktiska formen eller strukturen eller hur det ska komma till er, hur det ska födas, är inte viktigt nu.

Koncentrera er på vad det är ni vill uppleva i denna skapelse – den högre lösningen, healingen, överflödet eller friden och lugnet som föds in i det som varit bekymmersamt.

Stå i resonans med den känslan och det syftet. Gå in i detta gyllene fält av medskapande verklighet och omge och fyll er själva med de högre energierna i dessa gnistrande Ljuspartiklar.

”Hjälper detta Skapandet?” kanske ni frågar.

Detta ÄR Skapandet – detta är det ni hela tiden gör på en energinivå, vare det ert högre själv eller ert Jordliga själv.

Det spelar ingen roll hur ni väljer att meditera, i form av ett möte med era Andliga Guider, Änglar, era högre själv, med någon av oss, med er egen själ eller bara energin av det ni önskar Skapa.

Men vi skulle säga att ni kommer att gå genom er dag med en mycket högre bemyndigad känsla, ett mycket större lugn och mycket mer inre vägledning och tillförsikt, om ni tar er tiden att höja er över den turbulens som upplevs på planeten just nu, och går till den plats där inga yttre skeenden kan uppröra den totala balansen och inre skönheten av den högre frekvensen.

Vi inbjuder er nu att stiga ut från skapandets kaos för ett ögonblick, och de födslovåndor det medför.

Se er själva(vara med i bilden, inte betraktande det utifrån) gående in i ett fält av strålande, gnistrande Ljus.

Detta Ljus innehåller det fulla minnet av er själs kraft och ert högre syfte.

Detta är energin av er sanna identitet, och allt ni har skapat, och skapar just nu.

Så att ni inte längre lever, tänker eller känner från er utsiktsplats varande oförbunden med er sanna essens och identitet, utan varande i konstant kontakt med dessa, i kärlek med nåd och bemyndigande från ert sanna själv.

Ni har i många liv sett hur stora krigare, speciellt i Österns traditioner, existerar i ett tillstånd av lugn, i självsäkerhet, i beredskap, vad som än väntar dem.

Detta kommer inte bara av självförtroende efter vunna strider eller avklarad träning, utan från den inre säkerhet som kommer från att förstå och till fullo uppleva den egna anslutningen till de högre sfärerna, och det egna engagemanget i dessa sfärer.

De blir inte lurade av den skenbara separationen i den dimension de fysiskt blev födda in i. De sträcker sig bortom och ser sin plats i den stora planen av stunder och händelser – det pågående flödet av Jordens framskridande och expansionen av deras själars resa inom det – och de ärar sådant, och de ärar sig själva och allt omkring dem.

Till och med mitt i en negativ nyhetsrapport (och vi rekommenderar starkt att ni undviker dessa, i dessa tider när ni kallar på er inre styrka och får förnyad känsla för ert uppdrag och sanna identitet) – till och med mitt i en tung energistund, har ni förmåga att förbli lugn och fristående oavsett resultatet.

Varje Ljusprick i den stora flod som är ert Universum flödar oavbrutet till högre nivåer – och ni med dem.

Ni vet detta, annars skulle ni inte vara här på Jorden i denna tid.

Så – släpp denna dåliga träning som säger er att ni är offer för era omständigheter.

För ni är inte fängslade av någon, och inte slav under lögner som sänker er kraft ner till en tung avläsning av era nuvarande omständigheter.

Vi känner er som gudar och gudinnor som skapar världar. Känn er själva som detta!

Kom ihåg detta för er själva. Tillåt er själva detta.

Ni kom hit för detta.

Inte för att lida, utan för att fira. Och ingen bemyndigad Skapare behöver vänta på att yttre omständigheter ska förändras innan de firar.

För det skapande ögonblicket är Här Nu, i firandet.

Namaste, vänner och Ljuskrigare!

Vi är med er, i denna och varje stund.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Översättning: Markku Pärssinen -www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...