Teamet, 15 augusti 2015 Via Peggy Black

Teamet

Teamet, 15 augusti 2015

Via Peggy Black

 

Vi är här för att ge er lite klarhet såväl som insikt i det pågående kaos som pågår i er värld. Det här är verkligen en tid av transformation, eftersom det är ur energetiskt och kollektivt kaos som nya verkligheter förs fram eller föds.

Vi inser att ni observerar världshändelser med misstro och oro. Vi hoppas att dessa ord kommer att försäkra er om er viktiga roll i denna omvandling, och att ni fokuserar er uppmärksamhet på ett sätt som kommer att skapa och förankra starten för en livsuppehållande verklighet för alla. Det är ert uppdrag. Om ni läser våra ord är ni medvetna om det här som en möjlighet att uttrycka ert gudomliga Jag.

De obehöriga energier som har blivit utnyttjade, underblåsta och förstärkta håller på att stiga upp för att rensas ut. Vi förstår, när ni observerar dessa obehöriga eller negativa energier och de känslor som rörs upp och sedan agerar ut från det kollektiva medvetandet, att det uppstår stor oro och misstro. Var medvetna om att ni bevittnar vad som har kallats ”skuggan”, den del av människans undermedvetna dit många mörka impulser har tryckts undan.

Vi ber er att göra ert bästa för att förbli centrerade och återigen fokusera på den verklighet ni önskar er. Detta är verkligen er styrka och ert ansvar.

Ni har en fysisk kropp, såväl som en energikropp, och i samma stund ni föds in till denna dimension och verklighet, är det er fysiska form som kräver mest uppmärksamhet. Som barn, när ni började växa och upplevde olika energier av obehag, besvikelse, ilska, rädsla och andra obehagliga känslor, fick ni inte lära er hur ni skulle uttrycka dem. Många gånger stängdes de av så snabbt att ingen annan märkte något.

De flesta av dessa smärtsamma känslor och upplevelser är undertryckta eller lagrade i energikroppen. Era föräldrar förstod inte hur de skulle rensa ut de negativa känsloenergierna. Därför har ni inte fått lära er vikten av att rensa ut dessa obehagliga känslor, och därför har cykeln fortsatt. Det här är en aspekt av den mänskliga naturen som inte har tagits itu med eller analyserats.

Vi dömer inte det beteendet; det är ett mönster som har sysselsatt människor i alla tider. När en negativ eller obehaglig känsla eller erfarenhet upplevs eller inte uttrycks på ett hälsosamt sätt, blir den lagrad i kroppens celler, vävnad och organ. Den lagras också energetiskt i er energikropp.

De täta vibrationerna eller frekvenserna av obehagliga negativa känslor eller rädsla, ilska, hat, skuld, övergivenhet och att inte vara älskad eller bli sedd etc. blir vad som har kallats skuggjaget, den del eller aspekt av jaget som är undertryckt eller förnekas.

Ni har fått lära er att det inte är lämpligt att uttrycka er ilska eller någras andra olämpliga känslor. Vad ni och andra har gjort har varit att kontrollera, hämma och hålla tillbaka eller förtränga denna ilska eller rädsla eller andra negativa känslor och upplevelser.

Känslor som trycks ner, förnekas eller ignoreras kan triggas igång eller aktiveras genom en liknande känslomässig vibration eller frekvens. Så när någon uttrycker ilska, aktiverar det ofta en undertryckt ilska hos den andra. Överväg möjligheten att emotionella frekvenser kan vara smittsamma. Ilska kommer oftare att framkalla ilska, rädsla kommer att stimulera mer rädsla för att individen inte har informerats om hur hon ska rensa och omvandla dessa negativa känslor eller energier. Ni har inte fått lära er att ni är alkemister. Den medvetenheten är en del av den pågående utvecklingen.

Det är en sanning som ni är här för att förankra. Ni är verkligen här på den här planeten, vid den här tiden, för att lyfta fram dessa negativt begränsande känslor och vibrationer, som har hållit mänskligheten begränsad i tron att hon är maktlös.

Dessa mörka impulser är vanligtvis dolda och undertryckta i varje individs undermedvetna. Som en flerdimensionell gudomlig ljusvarelse är det tänkt att ni ska omvandla dem. Ni får en känsla och om den är dålig eller om det är en låg, negativ känsla, ska ni omvandla den genom att uttrycka den på ett hälsosamt sätt, och äga den snarare än att förtränga eller begränsa den.

Ni kan använda ljud för att rensa bort dem, eller använda många av de andra energiverktygen som finns tillgängliga, istället för att lagra dessa vibrationer i ert energifält och i er fysiska kropp.

Vad ni ser i det kollektiva agerandet och kaoset som sker runtom på er planet, är aktiveringen av allt förträngt hat, all ilska, rädsla och allt fördömande och sådant som har undertryckts i generationer. Den kollektiva skuggan är uppenbar och tillgänglig för att transformeras.

Var vaksamma när någon av era egna förträngda känslor triggas igång av massmedia eller av någon annan. Kom ihåg att inte engagera er i samma negativa känslor som har uttryckts i det kollektiva medvetandet.

Passa på att rensa ut alla personliga negativa känslor av förbittring, aggression, svartsjuka, hat eller rädsla och var medvetna om dömanden eller rättfärdiggörande ni kanske har gällande er själva. När ni erkänner möjligheten att dessa känslor kan vara dolda för ert medvetande, är det mycket lättare att omvandla dem. Själva handlingen att observera, att erkänna och äga dessa känslor försvagar deras makt.

Så fort man erbjuder ljus till en skuggmanifestation försvinner den. Det är ljus som gör att skuggan kommer upp och agerar ut, och det är också ljusmedvetandet som kan och kommer att få den kollektiva skuggan att försvinna.

Var uppmärksamma om någon av era egna undertryckta känslor triggas igång av media eller någon annan. Kom ihåg att inte engagera er i samma negativa känslor som uttrycks i det kollektiva medvetandet. Kom ihåg att ni är alkemister, och en alkemist har förmågan och kunskapen att omvandla energi. Känslor är inget annat än energi.

Vi har nu delat med oss av det viktiga i er utveckling och utvecklingen av medvetenheten på er planeten, för att ni ska förstå er makt som en medveten alkemist och börja erbjuda ert ljus och fokusera ert ljus och veta, utan tvekan, att det gör skillnad.

Se er själva förankra Kärlekens vibrationer och frekvenser, tillsammans med medkänsla, förståelse och livsuppehållande åtgärder. Se er själva förankra kosmiskt ljus och föreställ er hur det sprider sig och samlar ihop alla i en helande omfamning.

Tänk er denna kärleksfulla ljusenergi och tänk er hur denna gudomliga energi läker alla sår i världen – andliga sår, mentala skador, emotionella och fysiska skador. Kom också ihåg att kalla på alla gudomliga väsen i de icke-fysiska världarna för att stödja era ansträngningar och era avsikter för att upplysa alla levande varelser.

Vi är med er i denna aktion och i den alkemistiska förvandlingsprocessen. Vi omfamnar er med vår kärlek och djupa tacksamhet för vilka ni är och för det arbete och den service som ni erbjuder denna dimension och tidsram. Var medvetna om att ni får stöd och att ni är uppskattade.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://morningmessages.com

Du gillar kanske också...