Arkturierna via Suzanne Lie, 10 augusti

 

Oneness7sig

Suzanne Lie

En titt in i femte dimensionen av Arkturierna genom Suzanne Lie

8-10 16

En titt in i femte dimensionen

Av The Arcturians genom Suzanne Lie

 

Inom detta NU är ni inte helt i er tredje / fjärde dimensionella kropp. Inte heller är ni helt i er femte dimensionella kropp. Detta är inte för att ni gjorde något fel, utan för att ni är en prototyp.

En prototyp definieras som: ”Ett original eller första modell som andra former kan kopiera eller utveckla”. Därför är er transmutation in i ert Ljus Själv ett tidigt exempel, som kommer att användas som en modell för vad som kommer senare.

Faktum är att ni (om ni frivilligt innan denna inkarnation, har anmält er) är någon som har erbjudit sig att ”testa utrustningen” för transmutera er tredje / fjärde dimensionella jord kropp in i er femte dimensionella Ljus Kropp.

För att slutföra processen, kommer ni att uppmanas att släppa ert tredje och fjärde dimensionella sätt att tänka innan er femte dimensionella hjärna är helt online. För detta NU, föreslår vi att ni i första hand fokuserar på den tredje dimensionen som er baslinje och den femte dimensionen, som NI är på väg till, men inte lever i ännu.

Vad vi menar med ovanstående uttalande är att ni förblir fullständigt jordade, äter rätt mat, tränar och rör er kropp och får tillgång till en ”spotter.” En spotter är någon nära er som kan hålla koll på er utan att ha något dömande eller rädsla. Vissa människor kan vara rädda för era förändringar och kommer att döma er eftersom de är rädda. Därför är det bäst att fokusera på den tredje dimensionen, som er baslinje.

I den femte dimensionen är ni i resonans med operativsystemet för NU av EN, som är en helt annan upplevelse än resonans till tredje dimensionella ”tid och rum”. ER ”jordiska kropp” kan inte vara i resonans med den femte dimensionen, så ni ”kikar in i den femte dimensionen” vilket kommer att ske via ert femte dimensionella medvetandetillstånd.

Mer om medvetandetillstånd på:

(Http://www.multidimensions.com/multidimensional-consciousness/)

När ert medvetande har utvidgats till att omfatta resonans med den femte dimensionen, kommer era tankar och känslor i resonans med en känsla av renhet och oskuld, som är svårt att upprätthålla i tredje / fjärde dimensionella liv.

NI kanske vill uppleva denna verklighet, men ni kan bara göra det när era känslor är i resonans med ert Höga Hjärta, ert tänkande i resonans med ert Multidimensionella Sinne och ert Höga Hjärta och ert Multidimensionella Sinne kalibreras till varandra.

Ert Höga Hjärta och ert Multidimensionella Sinne är gränssnittet mellan tredje / fjärde och era femte dimensionella uttryck av ert SJÄLV. Ert Höga Hjärtas Ovillkorliga Kärlek är inte bara en känsla. Ovillkorlig Kärlek är en resonans frekvens i vilken enhet och tillit är naturliga och konstanta. Denna resonans är den femte dimensionella frekvensen och bortom.

På samma sätt kan multidimensionellt tänkande bäst uppstå när ert Höga Hjärta och ert Multidimensionella Sinne är anslutna. Multidimensionellt Tänkande i resonans med frekvensen av Ovillkorlig kärlek och båda förnimmelserna är femte dimensionella.

Därför, när ni upplever NUET av Villkorslös Kärlek och / eller Mångdimensionellt Tänkande, ”kikar ni in i den femte dimensionen.”

Många av er upplever fler och fler förnimmelser av denna femte dimensionella verkligheten, liksom känslor som är nästan alltför intensiva för er fysiska kropp att uppleva. Dessa känslor och förnimmelser kommer i vågor, som gör att ni kan uppleva och gradvis anpassa er till varje våg av denna energi.

En energi våg av dessa känslor är ungefär, som att doppa kroppen i mycket kallt eller mycket varmt, vatten. Ni vill gå in i ”vattnet”, men ni måste först tillåta er själv at ta tid för att vänja er vid något som först, känns väldigt chockerande.

Men efterhand som ni vänjer er vid det, blir ”en ny känsla” mer och mer naturlig. När ni upplever dessa nya sensationer, anpassar ni er gradvis till din femte dimensionella Ljus Kroppen.

Således uppstår dessa känslor eftersom ni kommer i resonans till den femte dimensionen, alla era neurala meddelanden, liksom funktionen hos ert hjärta, lungor, visuellt, auditivt, taktilt, alla dessa komponenter i er medvetenhet, kalibreras plötsligt till en högre frekvens av kontakt.

Vad vi menar med ”högre frekvens av kontakt” är att ni kontaktar en frekvens av verkligheten, som ni sällan har upplevt sedan ni första gången antog en jordisk kropp. Ert inneboende femte dimensionella själv, som frivilligt antog en jordisk kropp för att hjälpa Gaia, var en Ljus Kropp.

Er femte dimensionella ”Ljus Kropps Själv” syfte har varit att upprätthålla en förbindelse med er tredje / fjärde dimensionella ”Jord kropps” Själv. Således, när er 3D / 4D fysiska själv medvetet sammankopplas med er 5D Ljus Kropps SJÄLV, kan ni ta emot och förstå era högre dimensionella uppfattningar och erfarenheter.

Er femte dimensionella ljus kropp är ungefär som ett stort hus med många passager, tunnlar, trappor och fönster, som faktiskt är portaler. NI har aktiverat dessa portaler genom kombinationen av er Villkorslösa Kärlek och ert Multidimensionella Tänkande.

Er fullständiga vilja, engagemang och pliktkänsla att dela dessa energifält, som flyter genom er jord kropps portaler förvandlar aktivt det tredje / fjärde dimensionella Tid och Rum energifälten till femte dimensionella energifälten HÄR och NU.

Låt oss återigen förklara vad vi menar med ”portaler.” Vi har talat om en inre trappa.

http://suzanneliephd.blogspot.com/2016/07/7-28-16-preparing-for-first-contact-by.html

7:e Kron PORTAL – INTER-DIMENSIONELL LJUSKROPPS SINNE

När ni började er Inter-dimensionella resa till fysisk form, avslöjade ert Multidimensionella Sinne er Inre Trappa som leder tillbaka Hem.

6:e Ögonbryns PORTAL – INTER-DIMENSIONELLT ÖPPNA TREDJE ÖGAT

När ert multidimensionella medvetandet gick in i ert Tredje Öga, guidade er Mångdimensionella Varseblivning er att välja er nuvarande verklighet.

5:e Hals PORTAL – I INTER-DIMENSIONELLT KREATIVA UTTRYCK

När ni helt har väckt Hals Chakrat, styr er inter-dimensionella kommunikation SJÄLVET under er resa i tredje dimensionella uttrycket.

4:e HJÄRT PORTAL – INTER-DIMENSIONELL VILLKORSLÖS KÄRLEK OCH HEALING

När ni tillåter ert Hjärt Chakra att vägleda er, kan ni komma ihåg den stora helande kraften i Ovillkorlig Kärlek.

3:e Solar Plexus PORTAL – INRE TREDJE / FJÄRDE DIMENSIONELL KRAFT

När ni helt har accepterat er egen flerdimensionella kraft, kommer era tredje, fjärde och femte dimensionella krafter att kopplas in för att styra er jordiska kropp.

2:a Sakral Plexus PORTAL – FÖDELSE OCH ÅTERFÖDELSE

När ni kom in i er moders livmoder, som ni hade valt för att skapa er en jordiska kropp, kom ni ihåg de inter-dimensionella lagarna för födelse och återfödelse.

1:e Rot PORTAL – KOPPLINGEN TILL ER MODER PLANET

När ni kommer ihåg ert före-födelsen löfte att förbinda er med Gaia och ni lovade att skydda Moder Jord.

Vi ber er nu när ni använder denna inre trappa till att utöka er självkänsla utöver den tredje dimensionella kroppen att inkludera ert sanna inter-dimensionella LJUS KROPPS SJÄLV.

Som ert tredje / fjärde dimensionella minne utvidgas till att omfatta er femte dimension och bortom minne, kan ni medvetet välja att klättra i er personliga Inter-dimensionella Trappa.

Båda dessa begrepp representerar ert personliga val! Oavsett om ni går igenom en portal eller uppför en trappa, väljer ni medvetet att göra en övergång, som NI har valt att göra inom detta NU.

Kära volontärer att vara prototyper för den nya människan, påminner vi Arkturierna om att ni erbjöd er att hjälpa till med processen att förvandla er fysiska kropp in i oktaven för er femte dimensionella Ljus-kropp.

Vad ni kommer att inse när ni rör genom er process är att ni har gjort detta alla era liv, ni gör det också i era många samtidiga, parallella och alternativa liv. Under alla era många inkarnationer på Gaia, har ni förberett er för detta ögonblick av planetarisk uppstigning.

För att skapa energifält, som behövs för att förvandla er från en tredje / fjärde dimensionell kropp till en femte dimensionell kropp, kommer ni att kombinera känslor från ert femte dimensionella Höga Hjärta med era tredje dimensionella känslor samt tankar från er femte dimensionella Multidimensionella Sinne med ert tredje dimensionell sinne.

Denna enhet mellan ert tredje / fjärde dimensionella själv med ert femte dimensionella SJÄLV kommer att skapa en Avsikts Enhet mellan tredje / fjärde dimensionella själv och många oktaver av ert Multidimensionella SJÄLV.

Detta inter-dimensionella, Enhets Medvetande inom er själv kommer snabbt eller så småningom att expandera till Enhets Medvetande med allt liv. Eftersom Enhets Medvetande med allt liv är kärnan i det femte dimensionella medvetandet, liksom alla femte dimensionella realiteter, när ni skapar detta skifte i ert medvetande, kommer er fysiska kropp börja sin förvandling i resonans med den femte dimensionen och bortom.

När ni flyttar in i och genom denna process kommer ni medvetet uppleva det som ni aldrig har upplevt i någon av era tidigare inkarnationer. I alla era inkarnationer i den tredje dimensionen, kom ni in som en tredje dimensionell kropp. Det finns uppstigna mästare, som har förvandlats till sin femte dimensionella kropp, därför kallas de ”uppstigna Mästare.”

Det har varit några av dessa Mästare, med många år mellan sina inkarnationer. När dessa Mästare fortfarande höll en jordisk kropp, var jordens frekvens alldeles för låg för dem för att upprätthålla resonansen på planeten.

Men i ert NU finns det en annan form av uppstigning eftersom vi ber er att kombinera er personliga förvandlingsprocess i den femte dimensionen med planetens process för transmutation in i den femte dimensionen.

Så, precis som Uppstigna Masters i det förflutna har förvandlats för att hjälpa sina mänskliga följeslagare kommer ni att förvandlas för att hjälpa er planet. Därför behöver ni inte ha en följeslagare, eftersom ni inte behöver berätta för någon om er process.

Vad som kommer att inträffa är att ni kommer att bidra med vad ni upplever till Gaia. Inom det NU, Gaia kommer att ha liknande erfarenheter, som hon kommer att dela med alla sina invånare. Följaktligen:

  • Ert personliga Enhets Medvetande inom er SJÄLV kommer att expandera till att omfatta Enhets Medvetande med planeten
  • Vilket automatiskt kommer att expandera till Enhets Medvetande med alla andra människor av Gaias kropp,
  • Som kommer att expandera till Enhets Medvetande med djur på Gaia
  • Som kommer att expandera till alla växter på Gaia
  • Som kommer att expandera till alla Gaias elementalers jord, luft, eld, vatten och eter
  • Som kommer att expandera in i kärnan av Gaia
  • Som kommer att expandera in i Gaias Aura
  • Som kommer att expandera till de andra planeterna i ert solsystem
  • Som kommer att expandera in i er Galax
  • Som kommer att expandera in i det som en gång var okänt,

Men NU kommer ni ihåg…

Det är ert Enhets Medvetande med allt liv, som arbetar som EN, som ni kommer att hjälpa ER att komma ihåg …

Du gillar kanske också...