Teamet via Peggy Black, 20 mars, 2018

Teamet

via Peggy Black

20 mars 2018

”Du är en Medveten Alkemist”

Vi finns här för att erbjuda vårt stöd och vår uppskattning för er fortsatta hängivelse att transformera denna verklighet. Vi är medvetna om att ni ibland ifrågasätter och till och med undrar ifall ni och ert agerande överhuvudtaget gör någon skillnad.

Låt oss försäkra er om att ni gör en skillnad. Det finns många, många fler av er som är medvetna om er personliga skapakraft. Ni triggar och sprider denna vetskap till alla som ni träffar på. Denna medvetenhet vibrerar i ert energifält, som strålar runtomkring er, det är en varsam frekvens som berör andra och påminner dem om att de är gudomliga.

Du gör en skillnad varje gång du uppmärksammar en oönskad tanke eller känsla inom dig själv och när du skiftar denna tanke eller känsla till en som är samstämmig, mer kärleksfull, mer inkluderande. Inse att för varenda gång du skiftar ett begräsande mönster eller en tanke till en som är mer utvidgad, så påverkas hela det kollektiva fältet och blir upplyft.

Föreställ dig att du är en del av en rörelse, du är en del av en medvetandeutveckling. Detta sker i sanning runtom i er värld, inom små fickor av ljus, på stora sammankomster med medvetna varelser, i tysta gärningar av de många ljusarbetare och transformerarna överallt. Ert antal ökar; det medvetna ljuset tänder upp, väcker upp det medvetna ljuset inom andra. Alltfler håller på att vakna upp och bli medvetna om vilka de är i egenskap av magnifika multi-dimensionella varelser.

Globala sammankomster sker på grund av er förmåga att förena er med andra runtom i världen på några sekunder. Ett gruppgemensamt sinne bildas utifrån en längtan efter att livsuppehållande handlingar ska äga rum. Meditation och böner får mer energi av allt större grupper av människor som håller och förankrar energin av fred och harmoni. Detta är inte någon nyhet som sänds ut i media.

De nyheter som massmedia förmedlar och ger ut är fyllda av felaktig energi och framkallar en svaghet hos mänskligheten. De betonar det negativa, det uppdelande och dömande, det motsträviga. Det kollektiva energifältet påverkas och får kraft av dem som fokuserar. Kom ihåg att det som ni har motstånd mot kommer att bestå. Så det bästa ni utifrån en plats av medvetenhet kan göra är att välsigna och transformera allt ni möter.

Föreställ er ifall varje uppvaknad själ som vandrar på jorden fokuserade på upplyftande resultat för alla situationer som återges i media och nyheterna. Då skulle det uppstå ett skifte, kan vi försäkra er om. I stället för att lägga er energi på det negativa som händer och som rapporteras, genom att uttrycka er motvilja eller chock eller dömande, stanna upp och ställ om er respons. Detta är förmågan att utveckla en ny färdighet, en mästares färdighet. Välsigna dem som skadas och föreställ er ett skifte eller en förändring av att något positivt ska uppstå utifrån denna händelse. Inplantera fröna hos detta skifte i kvantumfältet. Föreställ er en värld inom vilken detta inte ägde rum.

Vi säger inte att ni ska ignorera, eller förneka de förfärliga saker som kan hända på er planet. Vi finns här för att påminna er om att er fysiska upplevelse i denna dimension och tidsram är att få till stånd en livsbevarande verklighet.

Du är en gudomlig skapare, en manifesterare, som framkallar det som du fokuserar på. Du är här för att vakna upp från den begränsande mass-omedvetenheten, samt att förebåda ankomsten av en dimension inom vilken det finns harmoni, medkänsla, jämlikhet och kärlekens många upplyftande uttryck.

Vi observerar den omedvetna lätthet med vilken du i egenskap av en empatisk person matchar de oönskade energier som omger dig. Det förekommer inget dömande gällande detta; vi påminner dig bara detta som en påminnelse. Kom ihåg att emotionerna är en vibration, en frekvens och de smittar av sig.

Det medvetna skifte som äger rum, som ni får till stånd, är den medvetenhet som mänskligheten har lärt sig att trycka ner i sina emotioner, att lagra dem i sina kroppars vävnader, ben, celler och organ. Dessa täta frekvenser av oönskad energi och emotioner skapar disharmoni med ljuskroppen, eller ljus-energin, såväl som den fysiska kroppen.

Det finns många sätt på vilka dessa emotionella mönster och frekvenser trycks ner. Människorna har lärt sig och är extremt skickliga i att trycka ner obekväma, negativa eller oönskade emotioner såsom rädsla, ilska, känslor av att vara ovärdig, oälskad, inte ha tillräckligt, djup sorg och bedrövelse.

Bland de sätt på vilka människorna trycker ner känslor finns beteenden, substanser och läkemedel, såväl som den mest vanligt förekommande metoden som är raffinerat socker. Raffinerat socker är det mest lagliga beroendeframkallande ämnet på er planet. Det används till att stänga ner känslor, att trycka ner dem och förtränga dem. Raffinerat socker är den billigaste, bekvämaste substansen för att åsidosätta era empatiska förmågor, vilket vanligen passar in på kollektivet, samt till att hålla alla negativa minnen eller känslor begravda och lagrade i er fysiska kropp.

Varenda varelse på er planet är känslig och empatisk. Många har gjort sitt bästa för att stänga ner denna gåva och förmåga, för det kan bli alltför smärtsamt, alltför splittrande, alltför obehagligt. Men i egenskap av en gudomlig varelse är du här för att transformera just dessa emotioner och frekvenser.

Överväg för ett ögonblick att du har tryckt ner eller lagrat en känsla av att vara ovärdig från någon tidigare upplevelse. Du är nu en ansvarsfull vuxen och rör på dig under din dag; du träffar någon på gatan eller i ett socialt sammanhang som råkar känna sig ovärdig (och som ger ut en vibration av denna unika känsla). Gissa vad som triggades i ditt fält? Javisst, ur tomma intet så att säga, så kanske du börjar känna dig osäker, ovärdig, en gammal bekant känsla som du vill förneka.

Inse att dina lagrade, nedtryckta, förträngda emotioner kan och kommer att bli aktiverade av andra, genom deras ord, handlingar eller tysta vibrationer som matchar dina egna personliga omedvetna emotioner. Ditt mål är alltid att inse vad som har hänt och att tillåta dig själv bearbeta och rensa de gamla förstelnade känslorna snarare än att hitta en metod att återigen tygla dem. Varje gång du låter dig själv rensa något lagrat mönster, befriar du dig själv. Du kommer att triggas mindre av andra.

Du är en gudomlig mästare vad gäller energi. Du är här för att transformera alla oönskade energier/emotioner som du har upplevt, utan dömande, utan historien. Bara kom ihåg känslorna och bevittna upplevelsen och tillåt dig själv med hjälp av ljud uttrycka känslan av att vara arg, rädd, oälskad, ovärdig. När emotioner uttrycks utifrån en medveten plats och det finns en önskan om att rensa ut dem från dina kretsar, så sker ett skifte. När du väl har uttryckt dessa känslor, uttala då alltid och namnge den emotion/egenskap som du vill ha i dess ställe. Till exempel, uttryck din ilska eller ditt ursinne tills det känns klart; namnge nu och framkalla en känsla av frid eller förståelse och låt detta ljudas på plats.

För varje gång du rensar ut någon oönskad eller negativ emotion så rensar du även en aspekt av de kollektiva oönskade emotioner som motsvarar denna vibration. Detta är en handling för en Medveten Alkemist.

Vi hyllar ert mod att få uppleva negativa emotioner och er medvetna villighet att transformera dem. Ni gör ett gott, storartat arbete med att skapa en verklighet som hedrar alla. Ni är inte ensamma. Kalla på alla icke-fysiska gudomliga varelser för att stötta och hjälpa er.

’Teamet’

 

 

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...