Peggy Black och ”teamet”, 16 mars 2021

 

Peggy Black och ”teamet”, 16 mars 2021

 

Peggy Black och ’teamet’ ~ Att vara i en Tidsförvrängning

16 mars 2021

 

Vi erbjuder er uppmuntran och påminner er om att ni har fått detta. Det här är övergångstider och ni kan enkelt distraheras och glömma vilka ni är. Vi uppmanar er att observera allt som tidigare var och inse att ni bevittnar skiftet, uppbrytningen av allt ni har känt till.

Nu är det dags för dig att verkligen kliva in i din gudomliga medvetenhet och börja fira det som erbjuds som alternativa verkligheter. Det är här din behärskning kommer in eftersom det du fokuserar på kommer att förverkligas.

Mänskligheten hanterar fortfarande stressen och de emotionella och mentala traumana i det som har hänt. Osäkerheten om anställning, ekonomi och hälsa har utlöst din rädsla och oro. Kom ihåg att vad du fokuserar på blir verkligt. När du tillåter dig att bli triggad eller störd adderar du till de negativa eller felkvalificerade energierna.

Övergången som pågår kommer inte att stoppas, den kan inte stoppas. Resultatet av detta är att ni bevittnar uppbrytningen av det kollektiva medvetandet inom kollektivet. Detta skapar mycket sorg och många pulser av depression från er jord. Du vet i ditt hjärta att allt har förändrats och förändrats för alltid på jorden och inte längre är detsamma. Men du har ett inre ljus som lyser igenom alla former och upplevelser. Håll fast vid detta och var orädd i den här upplevelsen.

Vi inser att många av er känner att ni hänger på en tråd, medan andra befinner sig på en plats av stillhet medan stormen rasar runt. Om du påverkas av dessa intensiva tider och denna intensiva energi, kom ihåg att stoppa de häftiga tankarna, ta ett djupt andetag, återvänd till ditt centrum. Gör detta så ofta som nödvändigt. Var försiktig med dig själv. Håll dig fokuserad på uppgiften, fokuserad på ögonblicket.

Inse att du rider på energin i en fantastisk storm. Så lita på din egen inre varelse och den vägledning du får från ditt gudomliga flerdimensionella jag. Du är en mästare. Du har navigerat i andra energistormar framgångsrikt inom andra tidslinjer och dimensioner.

Du uppmanas att kliva in i det okända. För att göra detta måste du släppa och frigöra allt du har känt till. Det som har varit känt är inte längre av värde. Du går in i en helt ny dimension. Du måste expandera till den nivå där det kommer att finnas en ny kunskap. Ett nytt utökat medvetande kommer att överskrida allt som har varit känt tidigare. Lita på att du får vägledning och att du kommer att få verktyg och instruktioner som ges av din höga gudomliga kunskap.

Inse att dessa dimensionella flöden som du bevittnar och upplever är nya för dig och ditt tänkesätt. Du skiftar från en multinivå av lärande till en annan. Du kan vara bortkopplad från en dimensionell verklighet men ändå osäker på vilken verklighet du nu är ansluten till.

Du sträcks ut dimensionellt och biologiskt i många riktningar och utvecklingsplatser, platser där det finns många dörröppningar av medvetet ljus som aktiverar förlorade minnen från olika tidsramar och verkligheter samt små platser mellan tiden som du enkelt kan glida in och ut ur. Detta dimensionella flöde leder dig till platser i det cellulära minnet som behöver läka i er mänsklighet innan du kan gå vidare till högre energi och ljus.

Kom ihåg att din kropp rymmer alla minnen genom tid och erfarenhet; varje fysisk smärta är förknippad med ett minne, en plats, en tid eller situation som måste rensas och släppas.

Uppstigningsprocessen börjar cell för cell, rensar, förlåter, tömmer och släpper. Om det finns smärta behöver den inte vara fysisk; inse att det ofta är andlig, emotionell och mental smärta.

Rör dig med försiktighet som om du är i en tidsförvrängning. Vet att paradigmet kan och kommer att förändras när som helst. Var snäll mot dig själv. Tillåt tysta tider. Vila. Öva på att vara i nuet. Kom ihåg att du alltid har ett val och din fria vilja. Ta dig tillbaka till din personliga sanning, till ditt hjärtcenter. Hur du hanterar dessa skiften och navigerar i dessa förändringar och omvandlar något gammalt minne av smärta är alltid upp till dig. Fokusera på idén och verkligheten att du kan trivas och expandera i denna nya energi som erbjuds.

Nu är det dags för dig att hålla fast vid din sanning, som ett väckt gudomligt väsen, så att du kan kalla fram och förankra en ny verklighet, en verklighet där alla trivs. När du gör detta kommer du att höja vibrationerna på planeten Jorden. Vi bevittnar ditt mod och din vilja att förändra den medvetslöshet och det mörker du personligen bär på. Varje gång du gör ett medvetet skifte krusar sig det skiftet ut i hela kollektivet och lyfter andra.

Vibrationerna av glädje, tacksamhet eller uppskattning som du fortsätter att erbjuda förvandlar verkligen allt som de berör. Dessa vibrationer och frekvenser krusar ut och rör vid avlägsna stränder och lyfter upp dem som berörs. Fortsätt erbjuda ditt ljus. Du är en vägvisare, en helande energi och en mästare i att skapa verkligheter.

Vi är hedrade att få följa med er i denna fantastiska transformationsprocess. När en planet börjar uppstigningsresan är det verkligen en fantastisk process att bevittna och vara en del av. Fortsätt att bjuda in oss att gå med när ni reser på tidslinjerna och skapar nya verkligheter. ”teamet”

© 2021 Peggy Black Med ensamrätt. Observera att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skrivaren. Du får dela detta meddelande och distribuera det så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com

GRATIS 88 tillgängliga meddelanden

Representation of the Hathors (The Team)

 

 

 

Översättninng: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...