”Teamet” via Peggy Black, 20:e juni 2017

”Teamet” via Peggy Black, 20:e juni 2017

 

”Teamet” via Peggy Black: Kvantmedvetande

20:e juni 2017

Vi är här för att påminna och uppmuntra er, för att använda era obegränsade möjligheter. De ni är i era fysiska former, vet och förstår begränsningarna, men vi talar om ert gudomliga själv nu, den energetiska aspekten som animerar den fysiska kroppen, och fortsätter att trigga er personliga medvetenhet, och aktiverar ert kvantmedvetande.

Tiderna som ni lever i, hjälper till att skifta er förståelse. Galaktiska insatser, soleruptioner och en ökad resonans av frekvens och vibrationer på planeten jorden, stimulerar detta språng i medvetenheten.

Dessa ökade frekvenser snabbar på och initierar en expanderad medvetenhet, inte bara hos människor, utan hos alla levande varelser. Det förekommer ett subtilt men ändå signifikant skifte i hela djurrikets medvetenhet. Skiftet i frekvenserna, påverkar allt i utvecklingen hos alla kännande varelser. Djupa reningar kommer, som ger healing på alla nivåer av medvetenhet.

Denna omstrukturering och aktivering av medvetenheten, sveper över hela er planet. Det är en del av uppstigningsprocessen, att förflytta mänskligheten från det täta, begränsade 3D som alla är välbekanta med, till högre riken av obegränsade möjligheter av kärlek och ljus. De andra dimensionerna vibrerar med en högre hastighet, som inte kan uppnås från ett begränsat 3D-sinne och låga vibrationer, av missgynnade energier. När den fragmenterade aspekten av mänskligheten börjar skingras, kommer en känsla av helhet och enighet där mer ljuspartiklar blir tillgängliga.

Nu är det dags att engagera sig i alla processer och tekniker, som gör att era personliga vibrationer ökar i frekvens. Ni har verkligen stöd av de kosmiska intentionerna.

Var uppmärksam på andningen, andas medvetet, följ andetaget när det rör sig in i era lungor och genom hela kroppen. Var mycket medveten om andningens rytm, för det är andningen som anger tonen i kroppens hela funktion. Vi ser att andningen är kort och ytlig hos de flesta människor. Så är andningen hos någon som är stressad, redo att slåss eller fly.

Föreställ er att andetaget kommer uppifrån, ner, in i huvudets hjässa, följ andetaget ner genom er kropp och fortsätt djupt ner under era fötter. Upprepa andetaget men åt motsatt håll; Andas in från era fötter, upp genom kroppen och ut genom hjässan.

Andning är en alkemisk process i livet, som kan transformera allt. När ni andas medvetet är det viktigt att ni lägger till tankar och känslor, som ger kraft och upplyftning. Beströ andningen med avsikter. Beströ andningen med healande färger.

Börja med att bli medveten om att ta långa djupa andetag, så ofta som möjligt, för det är den typen av andning som informerar kroppens fysiologi och kemiska reaktioner, om att allt är bara är bra. Detta ger ett avslappnat och tryggt sinnestillstånd, som möjliggör ett expanderat medvetande. Det är målet.

Var medveten om alla triggers som kommer från världen runt er, och som orsakar oro. Kom ihåg att andas in i problemen, kom ihåg att andas när ni tittar på nyheterna, lägg märke till när ni växlar från ett fridfullt tillstånd, till ett av oro och stress.

Kom ihåg att känslor smittar av sig, och det finns situationer som är avsedda att orsaka rädsla och oro. När ni känner rädsla eller känner er maktlösa, blir ni enkelt manipulerade av de som har en agenda för begränsning och kontroll. Dessa känslor låter er gå in i matrisens begränsningar. Det är en cykel som fortsätter att upprepas och upprepas.

Lägg märke till vilka era triggers är; Är det problem med ekonomin, hälsan, er trygghet eller era nära och kära? Vilka tankar och rädslor gör att ni börjar andas på ett ytligt sätt? Pausa och ta ett långt djupt andetag, djupt ner i magen, håll andan en kort stund och andas sedan långsamt ut. Med övning blir det här det främsta verktyget ni kan använda, för att återställa sinnet och responsen från er kropp.

Föreställ er att ni kan andas in ljus. Föreställ er att ni kan fylla era lungor med ljus, som stimulerar varje cell och del av er fysiska kropp, och ger kraft och energi till er subtila energikropp. Det är verkligen möjligt; det kräver er uppmärksamhet och intention; över tid kommer ni att börja känna skillnaden.

Föreställ er att ni med varje medvetet andetag erkänner ert gudomliga själv. Ni bjuder in och väcker ert kvantmedvetande. När er fysiska kropp stimuleras av ert medvetna andetag, har den förmågan att återställa den gudomliga integriteten i varje cell och i alla system.

Ni börjar väcka koder inom ert DNA, som gör att ni kan utnyttja er kosmiska medvetenhet. Ni börjar känna er annorlunda på ett lite besynnerligt sätt; lägg bara märke till och bekräfta de små förändringar ni kan uppleva. Kom ihåg, det här är en process, det är en blomning av er sanna varelse.

Lägg märke till hur ni börjar uppleva subtila energier, observerar geometriska former eller färger i ert sinne, börjar uppleva telepatiska överföringar med andra. När detta utvecklas och blir starkare, renare och mer exakt, kommer ni att bli medvetna om att ni verkligen är en del av ett nätverk av ljusa varelser, både fysiska och icke-fysiska. Ni tillåter och utvecklar ert kvantmedvetande.

Från den här gudomliga förbindelsen, kommer ni att engagera er med andra, för att transformera begränsningarna på er planet, och förankra en verklighet som är hedrande och livsbejakande, för alla. Det är från detta vaknande kvantmedvetande hos mänskligheten, som 3D-situationerna och problemen kan, och kommer, att lösas.

Ni är kalken, det fysiska förkroppsligandet, i vilken denna verklighet kommer att förankras. Behåll den visionen och andas in i sanningen. Ni och alla andra individer, spelar en viktig roll i denna uppstigning.

Vi firar er vilja och framgång. Ha kurage när ni går ut ur detta paradigm av begränsning, till den obegränsade verkligheten och den gudomliga mallen. Ni stöds av ovillkorlig kärlek, ljusfrekvenser och vibrationer, från alla hörn i galaxen. Ni är de gudomliga stjärnorna i denna magnifika produktion av medvetenhet. Vi bugar, för er vilja och ert engagemang.

”Teamet”

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Du gillar kanske också...