Peggy Black och ‘Teamet’ ~ DNA Koder Aktiveras, 20 maj 2022

 

 

Peggy Black och ‘teamet’ ~ DNA Koder Aktiveras

20 maj 2022

 

Vi är här. Vi skulle vilja prata med er om uppvaknande. Människor är flerdimensionella och är kodade för många verkligheter. Låt oss börja med några begrepp. Föreställ dig att varje varelse, varje människa har ”koder” i sitt DNA som är vilande, inte aktiverade.

Tänk på ett barn som föds med frön från sin egen avkomma inombords. Dessa frön är vilande tills varelsen har mognat i ålder och vissa hormonella förändringar i den fysiska kroppen har ägt rum, då är ”reproduktionens frön” redo.

Människan är ”kodad” för att olika utvecklingsstadier ska ske vid vissa tidpunkter. De flesta är medvetna om de fysiska förändringar som sker från barn till vuxen. Det som förblir mycket av ett mysterium för era forskare är de utlösare som säger åt den fysiska kroppen att börja ett visst utvecklingsstadium. Vilken aspekt av den fysiska kroppen är ansvarig för stadierna av tillväxt, utveckling och mognad?

Det är DNA:t som bär koderna, utlösarna som aktiverar varje steg. DNA:t är hela människans operationsprogram. Det finns koder i DNA:t som har varit vilande sedan början av er art. Det finns koder i DNA:t som har utvecklats genom människans historia. Dessa koder överförs från generation till generation.

Inse att ditt DNA är ett mångdimensionellt gudomligt mönster och struktur. Ditt DNA förbinder dig med universum. Ditt DNA bär alla dina register och erfarenheter från tidslinjen. Ditt DNA bär ditt syfte och din avsikt för denna tid och plats. Allt finns i ditt DNA. Börja föreställa dig att du kan ansluta till dessa register och den informationen. Föreställ dig att du har förmågan att läsa ditt eget DNA.

DNA:t inom varje människa bär koderna, uppvaknandets program. Mänskligheten är inne i ett evolutionärt skifte. De vilande koderna i DNA:t sätts på, programmen börjar vävas samman med varje persons kunskap. Detta har skett på ett konsekvent sätt under de senaste 100 åren. Det har tagit fart under de senaste 30 åren och accelererar nu med större intensitet.

Mycket av utvecklingen av datorn och dess användningsområden och sedan ert internet var och är resultatet av att vissa koder slogs på och därför lät en våg av medvetande växa fram i mänskligheten.

Programmen som bärs inom varje persons DNA kan medvetet utlösas. När fler och fler människor vaknar upp från de bedövade omedvetna illusionerna av maktlöshet och rädsla, får detta uppvaknande er värld att uppleva ett globalt skifte. De huvudsakliga DNA-koderna som utlöses vid denna tidpunkt inom mänskligheten är medvetenheten och den totala känslan av enhet med alla.

Fler människor flyttar från rutnätet av rädsla, separation och manipulation till det medvetna uppmärksamma sinnestillståndet och upplevelsen av att verkligen äga sin personliga kraft och sina personliga handlingar som en del av den gudomliga helheten. De vaknar upp till ansvaret och vet att de är flerdimensionella. De håller på att vakna till acceptans av sin roll och sitt ansvar i den globala och galaktiska transformationen.

Detta åstadkoms genom medvetenheten om din personliga kraft, medvetenheten om hur dina handlingar/tankar/ord påverkar helheten. Du känner en omrörning inom dig, en ny känsla, ett nytt sätt att se på din verklighet. Du håller på att vakna till insikten om att du har blivit kontrollerad och manipulerad av rädsla. Rädsla har fångat dig i en känsla av maktlöshet, hopplöshet och förtvivlan.

När människan befinner sig i ett tillstånd av maktlöshet och rädsla stängs delar av deras DNA-koder av. Dessa DNA-koder bär den information som skulle vara tillgänglig, den medvetenhet som skulle vara tillgänglig. Istället är den anslutning som skulle vara tillgänglig vilande. Rädsla hindrar DNA:t från att expandera och strängarna från att varva ner. Vi har delat att rädsla, frustration eller stress gör att DNA-koderna stängs ner eller stängs av.

Det är stora krafter som verkar här. Mänskligheten är kopplad till stjärnorna och bortom. Enbart denna medvetenhet är ”kodad” och aktiveras inom alla människor. Mänskligheten håller på att vakna upp till rollen och ansvaret för att vara galaktiska medborgare. Mänskligheten håller på att vakna upp till sin roll och sitt ansvar för denna planet, er jord.

När fler och fler människor erkänner och accepterar denna sanning, börjar de trigga andra ”sovare” att vakna. Ditt DNA är interaktivt med dina tankar/känslor/övertygelser. Ditt DNA är interaktivt med universums energi. Ditt DNA är interaktivt med andras.

Galaktiska strömstötar, solutbrott, förmörkelser, rörelser av era planeter bidrar alla till att trigga, slå på fler och fler av de slumrande aspekterna av ert DNA. Varje individ kan också börja medvetet slå på dessa aspekter.

Mycket mer kommer snart att upptäckas om människans DNA. Den fysiska kroppens dubbla helix har en matchande dubbelspiral i den eteriska kroppen. Ungefär som de osynliga medianlinjerna och akupunkturpunkterna eller till och med de ljushjul ni kallar chakran, är det eteriska DNA:t det som påverkas av dessa energitriggers såväl som era energifält och erbjudanden. Det är energikroppen som vävs samman med er närvaro.

Människor är uppbyggda av komplexa energifält, alla är sammanvävda, rör sig, skiftar och förändras från ögonblick till ögonblick. Dessa energifält interagerar med andra människor bortom ord eller medvetande. Mer delas och kommuniceras på varje persons subtila energinät än ord som talas. När två personer möts finns det ett totalt gränssnitt, en blandning så att säga av vars och ens energifält, därför är mer information tillgänglig för båda.

Vi tackar var och en av er eftersom ni är medvetna om detta utbyte med andra. Du använder det i ditt arbete och i ditt dagliga liv. Du läser en annans emotionella historia och upplevelser i ett andetag. Du är också medveten om att du bearbetar dessa data och denna information på en annan nivå samtidigt som du är fokuserad på denna verklighet och dimension. Detta är en aspekt av dina förmågor som en multidimensionell varelse. Vi inbjuder dig att bli medveten om att du gör detta.

När andra människors DNA-program börjar aktiveras kommer denna medvetenhet om att vara i mer än en verklighet vid varje ögonblick att bli normen. Detta är en del av uppvaknandet. Det är insikten att människor är flerdimensionella. De är interaktiva i andra verkligheter. De är mer magnifika än de någonsin kan föreställa sig.

När människor börjar bli medvetna och förstå, rör de sig in och genom de dimensionella portalerna hela tiden, på ett ögonblick, i ett andetag. Din femte dimension är inte en plats det är egentligen bara ett sinnestillstånd.

Men människor är stela i sitt fokus på denna dimension och denna verklighet. Att flytta till andra världar känns overkligt, känns läskigt, som om de skulle kunna förlora sig själva. Egot ser till att de förblir fokuserade i denna tredje dimensions verklighet. Men detta är verkligen på väg att skifta och förändras. Vi vet att du känner det i din egen personliga medvetenhet. Du är medveten om att du lever i energifältet, kvantfältet som svarar på dig som en energimästare. Börja äga denna sanning; börja tillåta dina DNA-koder att veckla ut alla dina latenta paranormala gåvor och förmågor.

Det är en ära att få dela dessa sanningar med er. Vi är nöjda med vår anslutning idag.

Var i Frid, Älskade.

“Teamet”

©2022Peggy Black Alla Rättigheter Reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...