Teamet via Peggy Black, 12 oktober 2016

Teamet

Teamet via Peggy Black

12 oktober 2016

Att Bli Triggad till Blomning

Vi är här stöttandes er när ni rör er genom det otroliga kaoset och snabbt flödande energin av förändring. Förstå att det är ur kaoset som en ny verklighet kan uppstå. Det som nu utspelar sig pressar medvetandets utveckling framåt.

Vi förstår att ni kan ha svårt att tro att saker kan förändras, speciellt när de verkar så hopplösa och intensiva. Men vi är här för att påminna er om vilka ni är i utvecklingen av detta holografiska spel.

I sanning ärar vi er som mästare i energiomvandling. Vi ser er som de magnifika multidimensionella gudomliga varelser som ni är. Jodå, vi vet att ni har en fysisk aspekt som kräver fokus såväl som underhåll och stöd. Det är underhållet av ert fysiska fokus som vi adresserar.

Under dessa extremt utmanande tider kan er fysiska kropp spegla intensiteten i det kollektiva kaoset. Det är i detta som ert mästerskap kommer fram, då ni börjar erkänna drömmen av dualitet, motsatserna som knuffar och drar i varandra. Ni inbjuds alltid att hålla denna dualitet på en balanserad plats inom era tankar och handlingar.

Ni har varit på denna resa förut och den vägen är väl berest av de som förankrat medvetandet i detta fält av energi, inkluderande dem som förankrat energin av den 5:e dimensionens medvetenhet. Inkluderade är också era avatarer, uppstigna mästare, kloka äldre och helgon, de som erbjöd och uppmuntrade ett mer hjärtbaserat skifte. Ni kallade dessa varelser upplysta. De exemplifierade övermänsklig duglighet och förmåga. De uttryckte en andlig mognad. De blommade i sina sanna multidimensionella gudomliga själv i fysiskt förkroppsligande.

Ni är också här för att blomma. Ni är här för att förankra en fridfull centrerad plats mellan dualiteterna. Det börjar inom; ni börjar bjuda in, visualisera och kalla fram denna balans i en personlig upplevelse och den kommer att stråla ut till familjen, arbetskamrater, samhälle och kollektiv.

Detta är en verklighet av dualitet. I er personliga erfarenhet har ni dualiteten av vänster- och höger hjärnhalva. Den vänstra ansvarar för logik, steg för steg handling, det praktiska, realistiska, beslutsamma, aggressiva och kontrollerande. Den högra ansvarar för intuition, känslor, frihet, kreativt uttryck, fantasi, frid och en känsla för enhet.

Dessa förmågor hos motsatserna inom själva ert operativsystem är menade att tjäna er i ägandet av ert eget mästerskap. Dessa kvaliteter är tänkta att vara i harmoni, att arbeta tillsammans för ert välmående i er fysiska upplevelse här i denna dimension.

Emellertid finns det, från vår synpunkt, en obalans i kollektivet. Den känslomässiga naturen i kollektivet är en av fientlighet, ilska, orättvisa och våld. Dessa giftiga energier och vibrationer kan trigga samma känslor inom varje människa. Börja förstå att känslomässiga reaktioner och handlingar är smittsamma. De är vibrationer av energi och ni är en varelse med en vibration som kan aktiveras att uttrycka en liknande otillbörlig vibration av känslor.

Ni inbjuds att bli medvetna om hur lätt ni kan bli triggade av det som händer. När ni ser dessa tendenser inom, ta en paus, ta ett andetag och återställ er känsla. Då ni gör denna enkla och medvetna övning blir det lättare och lättare att förändra hur ni reagerar på dåliga energier och känslor.

Vi inbjuder er att börja placera er medvetenhet i ert hjärta varje gång ni känner er triggade av de kollektiva handlingarna och känslomässiga vibrationerna. Det är inom det heliga utrymmet för hjärtat som all omvandling sker.

De flesta människor lever på energin och tendenserna från den vänstra hjärnhalvan. När ni börjar ansluta med er fantasi, era kärleksfulla känslor, börjar er känsla av enhet blomma till er egen visdom, ert eget mästerskap. Målet är att använda varje aspekt av er hjärna och dess fantastiska förmågor i partnerskap med varandra, i helhet.

För att kalla fram denna helhet inom, är det viktigt för er att börja hela det sårade hjärtat. Då ni förmår leva från hjärtats energi börjar ni förankra mer kärlek och ljus i er Jord. Vi vet att ni i ert DNA bär minnen av smärta, misstro, övergivenhet och en känsla av maktlöshet. Detta är det ni är här för att omvandla, detta är den dåliga energin ni har makt att hela.

Finn sätt och använd energiverktyg, rörelse, dans och ljud och visualiseringar som hjälp i att hela alla de sårade aspekterna inom er själva. Skapa alkemistrum i kvantumfältet av er fantasi, återse och bevittna de sårade aspekterna av er själva och erbjud helande, förlåtelse och frihet.

Gör det till en vana att ofta gå till ert hjärtas energi och utrymme, en helgedom av frid och helhet, en balans av dualiteter. Ert hjärta blir en fristad, en tillflyktsort, en hamn i vilken ni börjar uppleva energin i icke-dualitet.

Det är från detta ställe av icke-dualitet ni kommer att uppleva er helhet och ert gudomliga själv. Vi vet att ni klarar uppgiften. Vi ser er som de riktiga mästare ni är.

Vi ser att fler och fler varelser i kollektivet blir triggade att blomma i sin magnifika fullkomlighet och ni är en av dem. Det är oss en ära att få dela denna energi och detta stöd. Vi sänder vår kärlek, tacksamhet och stöttning att omfamna er.

Teamet

©2016 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...