Teamet via Peggy Black, 18 september 2019

Teamet via Peggy Black, 18 september 2019

Per Staffan 19 september 2019

The Team (channeled messages)

Allt är Heligt | Peggy Black och Teamet

Allt är Heligt

Peggy Black och ’teamet’

Vi stöder ert ständigt växande medvetande. Vi påminner er om er personliga kraft att transformera energi och därmed förändra verkligheten som ni observerar. Från vår utsiktspunkt verkar det som att de flesta jordvandrare observerar denna verklighet från en plats av hjälplöshet eller maktlöshet. De känner att det är väldigt lite som de kan göra för att förändra vad som händer, kaoset, dysfunktionen och de felriktade energierna.

Vi inbjuder dig att gå in i ditt ägande som en gudomlig flerdimensionell varelse. Det är från den medvetenheten och det ägandet som du verkligen har den otroliga kraften och förmågan att lyfta upp och omvandla ditt personliga liv såväl som den kollektiva verklighet som du observerar.

Allt är energi och vibrationer. Allt hänger ihop. Det finns inblandning och resonans i allt. Du kanske känner dig separat, ensam eller till och med isolerad från allt detta, men du och alla andra är anslutna till denna webb av kosmisk energi.

Ofta känner du ryckningen, dragningen eller till och med trycket av energin som händer i världshändelserna. Varje människa är empatisk. De flesta individer har hittat smarta sätt att stänga av denna förmåga. Det är för intensivt att hantera och du har glömt att du har gåvan och förmågan att omvandla och överföra de negativa och felriktade energierna som du möter.

Vi återkommer igen och igen för att påminna dig om din personliga kraft. Varje handling, ord eller känsla som du uttrycker gör ett intryck på detta kollektiva medvetande. Så vad kan du göra varje dag gör verkligen skillnad. Vi vet att detta är en längtan i var och en av er.

Vi inbjuder dig att komma ihåg kraften i ritual och ceremoni. Det är den fokuserade avsikten att vara fullt närvarande i ögonblicket med dina handlingar och ord.

Inse att ritualen är ett sätt som människor håller ihop sin verklighet med. Börja med att notera de enkla ritualerna du utför varje dag. Du kanske inte erkänner dem; ditt liv är dock en serie ritualer som du utför medvetet. Stegen du tar när du vaknar, de uppgifter du går igenom för att bli redo för din dag. Var och en av dessa handlingar är en ritual, börja medvetet med att göra dem heliga.

Föreställ dig nu att du fäster din fulla uppmärksamhet på uppgiften/ritualen. Förstå att när du fokuserar din fulla uppmärksamhet på en handling blir den helgad, helig, hel. Borsta tänderna kan bli en helig och hel handling med din uppmärksamhet på välsignelsen av dina tänder och mun och förmågan de erbjuder till din livskraft.

Varje handling du deltar i varje dag kan bli en helig och helgad handling. Dessa enkla handlingar och medvetna ritualer kommer att lugna sinnet och säkert fokusera uppmärksamheten. Vanligtvis utförs dessa åtgärder omedvetet så att de blir vardagliga. Möjligheten att använda dessa personliga handlingar som gåvor och välsignelser har gått förlorade.

Människor har glömt vikten av ritual och ceremoni. När du börjar betrakta dina dagliga aktiviteter som helgade/heliga och hela, bidrar du till den kollektiva helheten och heligheten. Vi vet att detta låter för enkelt; men vi vill att du ska komma ihåg att din energi och handling alltid bidrar till den kollektiva helheten och heligheten.

Låt oss nu bjuda in dig till att ta denna förmåga att hålla en handling som helig och medvetet skapa en personlig ceremoni eller ritual med handlingen att tända ett enkelt ljus. Pausa, placera din medvetenhet i ditt hjärta och skicka välsignelser och tacksamhet till det kollektiva fältet.

Föreställ dig att när du väljer dina produkter på marknaden kan du medvetet och tyst utföra en ritual och skicka en välsignelse av tacksamhet till alla individer som gör dessa frukter och grönsaker tillgängliga.

Vid en ceremoni ligger din uppmärksamhet helt på uppgiften och du utför varje handling precis som den borde göras. En ceremoni är därför en övning för hela livet, en övning i att göra allt precis som det borde göras. Inse att tillämpningen av ritual och ceremoni är som en energimagnet som ger mer och mer harmoni till fältet. Det är som en bön som ber, må allt jag gör bli till en ceremoni. Må jag göra allt med full uppmärksamhet, full omsorg och full respekt för vad det representerar och tjänar.

Nu kan du börja ta denna medvetenhet om kraften i en ritual och totalt fokus och koppla den till den större världsupplevelsen och naturen. Ursprungliga kulturer levde hållbart på landet eftersom de respekterade medvetenheten i vattnet, träden och landet. De hedrade dessa levande varelser med ritual och ceremoni.

Idag uppmanas du att börja utföra ritualer av tacksamhet till de levande varelser du möter i maten du äter och vattnet du dricker, såväl som i din trädgård eller den natur som du passerar på gatan. När du håller detta möte som heligt och helgat, inse att verkligheten inte är som du har fått höra. Det finns en intelligens, synkronicitet och morfisk resonans i arbete bortom den mänskliga förståelsen.

Det är inte så att en ceremoni eller ritual får olika saker att hända i världen. Det är att den kan forma och formar verkligheten till en form där olika saker kan hända. En ceremoni deklarerar det heliga i att du bestämmer dig för att leva i harmoni med alla levande och kännande varelser.

Jordvandrare har glömt sin koppling till naturen, till alla gröna, växande och levande saker. Att erkänna den medvetna ceremonin och ritualen hedrar den kopplingen, ditt medvetna fokus, och din ritual för tacksamhet och uppskattning erbjuder helande och balans mellan alla levande saker.

Gör inte bara speciella ceremonier; varje händelse bör vara en ritual och ceremoni. Med tiden blir ceremonin eller ritualen en förankringspunkt för en förändring i verkligheten som du lever i. Du kommer att upptäcka att ditt liv kommer att organisera sig runt avsikten bakom ceremonin. Ritual anger tonen för varje handling och ord som anpassas till det du vill vara och den värld du vill leva i. En ceremoni gör en plats till en helgedom och erbjuder en verklighet där allt är heligt.

Vi inbjuder dig att börja använda kraften i medvetna ritualer till att förvandla ditt dagliga liv och därmed förändra kollektivet. Du kan inkludera en inbjudan till oss och andra gudomliga varelser att gå med i din ceremoni. Kom ihåg att detta är ett verktyg för dig att använda som den kraftfulla multidimensionella gudomliga varelse du är. Teamet’

© 2019 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. Observera att skapandet av videor av andra än författaren, kanalen och skrivaren är förbjudet. Du kan dela det här meddelandet och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta meddelande om upphovsrätt och webbadress. www.morningmessages.com. 88 Fria meddelanden är tillgängliga

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...