Peggy Black och ”teamet” ~ Öva kvantumtänkande 27 mars 2024

 

Peggy Black och ”teamet” ~ Öva kvantumtänkande

27 mars 2024

MorningMessages.com

Vi är här, stöttar och uppmuntrar dig att ta steget in i denna nya energi fullt ut. En ny cykel har börjat. Detta är möjligheten att designa, prägla och samskapa en ny verklighet. Vänligen läs om orden igen – det här är möjligheten att designa, prägla och samskapa en ny verklighet. Dessa ord är din sanning och din kraft. Varje budskap vi har erbjudit har påmint dig om din personliga kraft att skapa din verklighet.

Det här decenniet kan vara och kommer att bli annorlunda. Ni väljer och kallar fram denna verklighet genom era vibrationer. Det verkar finnas en möjlighet att tidslinjerna kommer att konvergera. Det finns de som kommer att förbli fast i det gamla paradigmet – oförmögna att växla från sina negativa, felaktiga tankar och energi – och de som är ivriga att kliva in i de nya möjligheterna. Det finns ingen bättre tid än nu att ta beslutet om vilken verklighet du vill vara en del av.

Du kan välja din verklighet genom att vara medveten om vilken energi och vilken vibration du erbjuder. Dina positiva, glada, kärleksfulla vibrationer är den gyllene biljetten att gå in i de högre dimensionerna. Denna djupa förändring har efterlängtats och väntats av alla de som är vakna och medvetna. Väntan är över. Nu är det dags att kalla fram denna verklighet. Nu är det dags att kliva in i den 5:e dimensionen. Titta på vibrationerna som du erbjuder. Kom ihåg att den 5:e dimensionen inte är en plats utan ett sinnestillstånd att vara i.

Välkomna de kommande förändringarna och var medveten om de människor som du vill samskapa denna nya värld med. Låt allt annat försvinna. Behåll din kraft och fokusera på det nya paradigmet.

Det här råkar vara ett avgörande år av förändring. De himmelska varelserna och planeterna hjälper och stödjer denna möjliga förändring. Fröet till en ny tidsålder. Förvandling är nära. Kom ihåg att du har kraften att skapa en hållbar framtid som kommer att omfatta flera generationer. Så dra nytta av det som energetiskt erbjuds.

Det här är ett år som kommer att gynna dig att omfamna och träna kvantumtänkande, stretcha och gå utöver dina vanliga förväntningar. Tillåt dig inte att bli inramad. Du kan nå bortom rum och tid och tillåta nya mentala och energetiska genombrott. Världens energier rör sig, reagerar och svarar i kvanthastighet. Den nuvarande digitala tidsåldern har hjälpt till att expandera medvetandet bortom forntida kunskap. Kliv in i detta accelererade flöde.

Du befinner dig på ett nytt territorium med denna acceleration av energi som hjälper mänskligheten att gå in i en ny tidsålder. Individuellt och kollektivt måste mänskligheten omfamna helhet och helighet. Det är dags att verkligen möta dina rädslor och medvetet släppa dem. Släpp alla förvärvade begränsningar. Vi har bjudit in dig att vidta denna åtgärd tidigare och uppmuntrar dig igen att ta dig ur din känsla av offer, för att släppa och läka dina förvärvade sår. Nu är det dags för dig att använda dina verktyg till att omvandla alla negativa energier du kanske håller fast vid.

Titta på de skuggkänslor som du projicerar. Ta dig tid att kärleksfullt lysa ditt ljus på dessa negativa känslor av bitterhet, ilska, hat, skuld eller skam. Var försiktig med dig själv, du är din egen healer. Du är här för att läka dessa felkvalificerade energier som du har upplevt. Varje gång du gör ditt arbete och läker och släpper något smärtsamt sår, läker du något smärtsamt sår i kollektivet.

Inse och erkänn möjligheten att hela kosmos kan vara självmedvetet. Du kanske tillåter dig själv att anse att universum är medvetet.

Under denna tid av ökade frekvenser – som förstärker och stödjer förändringarna – är det viktigast att du stärker din ljuskropp. Det är avgörande att du har en stark ljuskropp för att enkelt kunna resa mellan dimensionerna. Med denna stora våg av ljus och högre frekvenser som erbjuds, hitta sätt att stärka din energi eller ljuskropp.

Föreställ dig att din fysiska kropp är fylld med gudomligt ljus flera gånger om dagen. Föreställ dig att du kan känna skillnaden när din fysiska kropp fylls med gudomligt ljus. Föreställ dig dig själv som en lätt kropp som kan röra sig mellan dimensionerna. Lek med denna idé, bli bekväm med detta som din verklighet.

Varje gång du släpper något gammalt begränsat mönster, kom ihåg att fylla det utrymmet med ljus. Varje gång du förlåter och läker ett gammalt sår, kom ihåg att tillåta gudomligt ljus att fylla det utrymmet. Träna på att vara i naturen och välkomna det gudomliga ljuset som finns tillgängligt.

Kom ihåg att varje morgon börja din dag med detta enkla uttalande och avsikt: Jag är helt förkroppsligad, förankrad till denna planet; Jag är mitt gudomliga jag i fysisk form.

Skratta, var glad, uttryck din tacksamhet och uppskattning. Dessa energier tillförs till din ljuskropp. Dansa, fira, älska, sjunga, sjunga, meditera, ge fritt, erkänna. Alla dessa åtgärder kommer att fortsätta att läggs till din ljuskropp. Bjud in gudomlig energier att flöda in i din fysiska form. Gå in i din föreställda alkemistkammare och föreställ dig att din lätta kropp är stark.

Inse att ditt DNA är ett mångdimensionellt gudomligt mönster och struktur. Ditt DNA förbinder dig med universum. Ditt DNA bär alla dina register och erfarenheter från tidslinjen. Ditt DNA bär ditt syfte och avsikt för denna tid och plats. Allt finns i ditt DNA.

Börja föreställa dig att du kan ansluta till dessa poster och den informationen. Föreställ dig att du har förmågan att läsa ditt eget DNA.

Du är en magnifik flerdimensionell varelse! Äg det. Du är en fysisk varelse som har en fysisk upplevelse i denna tredje dimension och du är en gudomlig varelse, en energivarelse, en ljusvarelse som observerar såväl som samarbetar med ditt fysiska jag.

Som denna gudomliga varelse, ljusets varelse, har du förmågan att transformera, lyfta, skifta och skapa. Kom ihåg att det är din avsikt och ditt fokus. Så, nu är det dags för er att verkligen kliva in i denna kraft och vara en del av det fantastiska skifte som äger rum på er planet.

Lys ditt ljus på den kollektiva skuggan och negativa energier som dyker upp i din verklighet. Lite i taget kommer det ljuset att bli starkare och starkare. Uppmana alla gudomliga varelser att stödja och hjälpa allt du gör.

Vi gläds och firar med er när ni har bjudit in detta energiskifte och energiportal att manifestera i er dimension. Använd denna kosmiska energi, detta universella medvetande, för att transformera allt som är begränsat. Vi finns tillgängliga och omfamnar dig med vår kärlek och djupa tacksamhet för det arbete och den service du erbjuder.

~ ”teamet”

©2024 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och webbadress. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *