Teamet via Peggy Black, 13 maj 2019

Teamet via Peggy Black

13 maj 2019

Holo-spel av Tid

Vi är här för att erbjuda er ytterligare en möjlighet att sträcka ut er kända verklighet. Ni är så bekväma med allt som är bekant, med alla era förutfattade meningar och övertygelser som låter er deltaga i era dagliga aktiviteter utan frågeställningar som vilken dimension är jag fokuserad på nu, hur relaterar jag till tid och vilka är mina uppfattningar om tiden?

Vi har talat om och erbjudit er att bli medvetna om de magnetiska solaktiviteterna som rör upp det kollektiva medvetandet. Det finns ett skifte i energi som erbjuds och som fortsätter att öka. Detta ökande energiskifte känns i och genom ert nervsystem och er kropps elektriska fältkropp.

Var medvetna om hur er fysiska kropp mår, notera när ni känner er ur balans, eller bara lite yr. Ta en paus och ett djupt andetag. Denna enkla handling hjälper er att återställa er. Er fysiska kropp anpassar sig till denna ökning i energi och vibration, vilket är del av processen för upplysning och förhöjt medvetande.

Dessa stimulerande vibrationer och frekvenser öppnar flera kanaler i den mänskliga varelsens energifält. Det är en del av uppstigningsprocessen vilket ni varit medvetna om, en del av mänsklighetens uppvaknande, skiftet till de högre dimensionerna.

Den första aspekten i denna transmutation är att inse att er förståelse för tid måste förändras. Varje person, utan undantag, lever i olika tidsverkligheter, styrda av deras uppfattning om det inlärda/programmerade konceptet om denna tidsmatris. Vi inser att vi exponerar ett av era heligaste trossystem och vi förstår ert motstånd och er förvirring. Tid existerar inte i de högre dimensionerna.

Så, då ni fortsätter att välkomna och expandera ert medvetande, kommer tiden som ni känner den att börja vackla. Den kommer att bli oregelbunden, flyktig och förbryllande. Tiden förändras vilket skapar känslan av att den går fortare. Detta är en aspekt av ert holo-spel som ni kan börja erkänna och övervaka. Kom ihåg att ni är medvetet större än tid.

Låt oss bara utforska konceptet av tid. Tiden som existerar i ert trossystem, tiden som är en del av denna tredje-dimensionella konstruktion, existerar inte i de andra dimensionerna. Så varje individ konfronteras med sina gamla tredje-dimensionella tidsuppfattningar och vad de nu upplever då deras medvetande flyttar till de andra dimensionerna.

Vi förstår att ni fortfarande kommer att behöva tidskonstruktionen för att fungera i ert dagliga liv just nu. Mänskligheten har dokumenterat tid med historia, tidigare händelser, klockor, kalendrar och alla sorts mätningar. Så det finns inget behov av att eliminera alla olika sätt att hålla koll på tiden. Vi uppmuntrar er bara att bli mer medvetna om hur flytande, flexibel och hanterlig er upplevelse av tid är. Det är viktigt därför att det kommer att visa er hur ni utnyttjar tid i er dimension.

Vi skulle vilja föreslå er att de referenser ni gör angående tid håller er låsta i en begränsad verklighet. Tid är ett koncept här på er planet. Alla era ord gällande tid fortsätter att hålla er i en attityd av restriktioner. Några vanliga exempel i er verklighet är: inte tillräckligt med tid, tiden är kort, tiden är slut, rusningstid, tiden går för fort, förlorar tid, vill ha mer tid, om tiden kunde gå fortare, tiden går så sakta och vart tog tiden vägen?

Vi tror ni förstår. Detta är uppfattningar om tiden. Tid, liksom allt annat, svarar på era attityder, era övertygelser, era uttalanden, era ord, era vibrationer.

Tiden är ett av tygerna i ert spel på jorden. Den är en slöja. Den håller er kvar i illusionen. Det är klokt att inse att tid skapas bara för att tjäna en viss aspekt i den fysiska verkligheten.

Vi fortsätter beröra en av er planets heliga övertygelser. Vi förväntar oss inte att denna information förändrar spelets regler. Vi skulle vilja att er medvetenhet förändras. I den förändringen av era övertygelser gällande tid finns det mycket frihet att börja gå mellan dimensionerna med större medvetenhet och lätthet. Då ni omvandlar era tidsuppfattningar kommer det att speglas i er fysiska verklighet och bortom.

När ni väl kan erkänna att tiden är en abstrakt, att den egentligen inte existerar, att den bara är en del av holo-spelet och att alla har gett den stor betydelse, kommer det att befria er.

Essensen av den ni är ligger bortom tiden. Essensen av den ni är ser tiden som ett imaginärt spel likt de som barn leker. Vi vet att ni bor här i detta spel med tiden. Vi förstår att ni kan hedra tiden med dess begränsade koncept och ändå känna friheten i ”INGEN TID”. Det är i utrymmet av ”INGEN TID” som ni kommer att resa mellan alla dimensioner.

Vi inbjuder er att leka lite med detta ni kallar tid. Låtsas att ni kan sträcka ut den, expandera den, knåda den på sätt som stöttar er dag och era projekt. Gör tiden till er vän; kom ihåg att den är mycket elastisk, mycket flexibel. Lek med den på ett nytt sätt idag. Slappna av i era uppgifter, skratta, lätta upp. Låt er själva kliva in i tidsströmmen från många olika nivåer, från många olika utsiktspunkter. Kom ihåg att ert andetag kan skifta er uppfattning om er tidsupplevelse. Var medvetna om att ni upplever ett enormt skifte i utveckling.

Lev i varje ögonblick, för ert medvetande till varje NU. Det kommer att ge er den mest expanderade synvinkeln på tid i den omorientering som sker mellan er planet och hela solsystemet. Det är från det nuvarande ögonblicket av nu som ni tillåts och välkomnas att dansa mellan dimensionerna. Ni är multidimensionella; tiden är bara ett andetag, bara en tanke.

Vi är hela i denna hågkomst. Ni är en magnifik multidimensionell stjärnmänniska som leker i tidens holo-spel. Låt er själva dras in i denna fantastiska energi som erbjuds. Bjud in oss och andra gudomliga varelser att visa er hur man gör tidsresor. Teamet.

©2019 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...