Telos Styre, 25 augusti, 2023

Telos Styre
2023-08-25
(Adama har kanaliserat en del av denna information, medan en annan del kommer från Sharula Dux, en medlem av det Telosiska samhället, som nu lever på ytan.)
I Telos finns två former av styre. Konungen och Drottningen av Telos, Ra och Rana Mu, är uppstigna mästare som också är tvillingflammor.
De är Telos yttersta makthavare och bildar en aspekt av dess styre. Den andra formen av styre är det lokala rådet, kallat det Lemuriska rådet av Ljus i Telos.
Det består av 12 uppstigna mästare, 6 män och 6 kvinnor för att balansera det Gudomliga maskulina med det Gudomliga feminina i rådet. En trettonde medlem, Telos överstepräst, som vid denna tid är Adama, är ordförande för rådet. Han tar det slutliga beslutet när rösterna i fullmäktige blir oavgjorda.
Ledamöter i fullmäktige väljs ut efter deras nivå av andlig prestation, inre kvaliteter, mognad och expertisområde.
När en medlem i fullmäktige beslutar att gå vidare till en annan nivå av service, meddelas vårt folk om den lediga tjänsten. Den som önskar ta plats i fullmäktige får ansöka. Alla ansökningar studeras noggrant av rådet, av prästämbetet, och av konungen och drottningen av Telos. Konungen och drottningen har sista ordet i valet av en rådsmedlem.
Staden Telos är ett ganska stort samhälle med ungefär en och en halv miljon människor.
Vi är uppdelade i flera byar, och vi delar alla på det lokala styret. Det vi kallar staden Telos, är uppdelad i fem nivåer på flera kvadratmil vardera.
Den första nivån är där den största procentdelen av vårt folk lever under kupolen. Här finns också de administrativa och offentliga byggnaderna och flera tempel. I mitten av denna nivå står vårt huvudtempel, kallat Ma-Ras tempel, en pyramidformad struktur. Det rymmer 10 000 personer.
Detta tempel är tillägnat Melchizedeks prästerskap.
Pyramiden är vit, och krönets sten, kallad den ”levande stenen”, donerades till oss av Venus.
I den andra nivån sker all produktion och tillverkning för folket och staden. Flera skolor, för barn och vuxna, ligger här och många av de våra bor också på denna nivå.
Den tredje nivån är dedikerad till våra hydroponiska trädgårdar. All vår mat odlas på cirka sju tunnland mark, vilken producerar en diet som är intressant, rolig och erbjuder stor variation. Våra odlingsmetoder är så effektiva att sju tunnland mark är allt som behövs. Vi odlar ett väldigt stort utbud av föda och förser en och en halv miljon människor med mat, vilket skapar starka, hälsosamma kroppar som inte åldras.
Jag vill att ni ska veta att vi äter, fast som femdimensionella varelser behöver vi inte äta som ni gör. Vi äter bara om och när vi vill, och vi kan manifestera det vi vill ha. Vår mat har inte samma densitet som er. Även om den har substans, smak, färg och form, så skulle den enligt den tredje dimensionen anses som eterisk mat.
Våra hydroponiska trädgårdar kan producera grödor konstant. Vi kan odla mat mycket snabbare med hjälp av avancerad hydroponisk teknologi. Vi använder väldigt lite jord, mycket vatten och inga kemikalier. Vår mat är helt ekologisk och har de högsta vibrationerna. Vår form av trädgårdsarbete behöver inte gödselmedel och suger inte ut jorden. Vi lägger till organiska mineraler till vattnet för växterna. Våra grödor förstärks och snabbas också på av Telos stora ljus, energi och kärleksvibrationer.
Detta är magin i vårt femdimensionella medvetande, som ni snart kommer att upptäcka, möjligen under detta årtionde eller tidigt i nästa.
Den fjärde nivån innehåller lite hydroponiskt trädgårdsarbete, viss tillverkning, och ett stort område natur i en parkliknande miljö, med små sjöar och fontäner.
Den femte nivån ägnar sig åt naturen. Det finns höga träd och sjöar i en parkliknande atmosfär. Här har vi alla våra djur. På denna nivå har många växter och djur bevarats, sådana som inte längre finns på ytan.
Våra djur är vegetarianer och äter inte varandra. De lever sida vid sida i total harmoni, utan rädsla eller aggression mot människor eller varandra. Telos är verkligen platsen där lejonet och lammet ligger sida vid sida, och sover tillsammans med totalt förtroende.
TELOS Volym 1
Revelations of the New Lemuria
Aurelia Louise Jones

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *