Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 24 augusti 2023

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
24 augusti 2023
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag vill jag berätta lite om hur livet efter detta kan se ut. Vi befinner oss då på den andra sidan som ni brukar kalla det, på en andlig och eterisk nivå av vårt medvetande.
Vi har fått hjälp av vår skyddsängel och andra andliga väsen att anpassa oss till den värld som vi nu har kommit tillbaka till. Det sker vid varje tillfälle av liv och död. Det finns dock ingen död, bara liv som skiftar från ett till ett annat.
I den här formen av liv kan du fortsätta att lära dig olika saker och du kan också verka som en skyddsängel till dina nära och kära, när du har läkt de eventuella sår, som har uppstått i ditt jordeliv.
Du förenas med din andliga familj och ni byter erfarenheter medvarandra och gläds över de framgångar som ni alla har gjort, vilka har bidragit till hela er familjs utveckling. Ni får en helt annan syn på verkligheten och kan telepatiskt prata med varandra och kärleken flödar fritt från era hjärtan.
Ni vilar i denna tid, som inte har någon tid, tills ni är beredda att går ner till Jorden igen, för att anta nya utmaningar för er själva och den andliga familj som ni för tillfället tillhör.
Vi är alla en stor andlig familj tillsammans, men kan ha små grupper av familjemedlemmar under vissa perioder, när vi befinner oss i en speciell utveckling från en dimension till en annan.
Det är en ständig utveckling oavsett vilken värld som du befinner dig i, vare sig du befinner dig i den fysiska eller eteriska världen. Växterna befinner sig i en värld, den lilla myran likaså, människorna tillhör en värld och jordklotet en annan men likväl hör vi alla ihop på ett eller annat sätt.
Det gäller för både den fysiska och den eteriska världen. Kärleksenergin omsluter allt och alla och gör ingen skillnad på storlek eller form, den bara är ..
Ja, kära bröder och systrar, det var lite om det. Det finns mycket mer att upptäcka i den andliga världen och en del kan ni redan nu få en upplevelse av för hur det kan vara, genom att söka er inåt och låta er själ få ett större utrymme i ert liv.
Er själ har kontakt med ert högre jag (er inre källa) och kan förmedla bilder, musik, insikter och visioner från ett högre andligt perspektiv än vad ert sinne eller hjärna kan göra.
Ni får tillgång till helt nya verktyg och ert liv känns harmoniskt och glädjefullt. Ni möter svårigheter med ett öppnare sinne och en större tillit till er själva, så att ni lättare kan lösa eller ta er igenom dem. Ni vet att allt förändras och att livet fortsätter med uppgångar och nedgångar, sorg kan förändras till glädje, svaghet till styrka och rädsla till mod.
Det är just de här svängningarna av känslor, som många av er just nu känner av och de sker med kortare intervaller, eftersom ljuset på jorden nu lyser starkare och förändringar sker snabbare och tätare i den lätta energin än i den tunga. De här förändringarna påverkar era sinnen och er själ får en större möjlighet att göra sig hörd.
En andlig våg av medvetande rör sig över jorden och den väcker upp många människor som bildar grupper och delar sina erfarenheter med varandra. Fler söker sig till de här olika grupperna eller bildar egna allt efter sin egen erfarenhet eller intresse för en speciell ideologi.
Ni är alla unika med unika erfarenheter och behöver just nu bekräfta det som ni själva har upplevt och kommit fram till genom de insikter som ni nu har uppnått. Till slut kommer ni alla att stå vid samma port som leder er in i kärlekens rike, där kärleken genomströmmar allt och alla och ni ser allt genom ett klarare ljus.
Alla pusselbitar faller på plats och den tunga energin som ni vistades i är blott ett minne och existerar inte längre i det rike som ni nu tillhör. Ni är en stor andlig och kärleksfull familj, kärleken flödar mellan människor och det liv som ni nu har runt omkring er. Du kan sysselsätta dig med det du älskar eller har lust att göra just nu.
Du kan också resa mellan olika världar liknande din egen, eller vara en skyddsängel för något jordebarn som du ömmar lite extra för, eller har fått kallelse till att göra på din egen begäran.
Ja, det finns mycket mera att utforska och förstå i det andliga perspektiv som ni tillhör, men jag nöjer mig med det här tillsvidare. En stor andlig utveckling sker nu på Jorden och ni är en del av den.
Jag älskar Er så mycket
Maria Magdalena
May be an illustration of 1 person and text

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *