Tid korsning via Gillian MacBeth-Louthan, 22 december 2015

An illustration of a rendered rainbow

An illustration of a rendered rainbow

Tid korsning, via Gillian MacBeth-Louthan

22 december 2015

Från det att vi har kommit till slutet av 2015, görs ett uppehåll av en korsning, ett inter-dimensionellt 4-vägs stopp. Ni, var och en står vid ingången till er själva, håller andan, väntar på att livet ska visa er vad ni ska tänka, hur ni ska gå, vem ska ni älska, vad ni ska be för.

Allt ni någonsin har varit, visas mellan raderna av jaget och själen. Inom väggarna i ert hjärta, trampar ni som ett djur i bur, och försöker omdirigera vägarna i det förflutna, underhålla och förvirra passagen av nuet, och inte bry er om framtiden. Inom väggarna i ert hjärta finns ”Guds Hopp”. Ert lilla gamla mänskliga hjärta håller embryot av allomfattande möjligheter.

Ni står alla i denna korsning av en kosmisk paus, men ändå inte för att ge efter för någonting. Ni har sett många horisonter och vägar för framtiden. Ni ombeds att överträffa allt som ni har känt till om er själva att vara, att landa i kunskapsfältet som väntar på att ni ska gå bortom era tidigare förmågor att skapa, att älska, att bli mer.

Det finns många nivåer av ert ljus som ni är på väg att känna till, då det finns många nivåer av er mänsklighet som ni har varit rädda att omfamna. Tillkännage för er själv mottagandet av Kärlek i alla dess former. Proklamera kärlek till er själva, för nästa nivå av Ljus kan bara bli nådd genom det mänskliga hjärtat.

För att höja er till nästa nivå av belysning – måste ni göra det genom kärleken SOM FORTFARANDE LEVER I ERT HJÄRTA! Det är genom denna dörröppning av förfluten kärlek, som ni sedan kommer att gå in i den mest GLÄNSANDE av kärlek, som ni kommer att bära som en yttre gyllene klädnad.

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...