Det Dunkla Mönstret Mellan Dimensioner av Gillian MacBeth-Louthan, 10 juni

An illustration of a rendered rainbow

An illustration of a rendered rainbow

Det Dunkla Mönstret Mellan Dimensioner, av Gillian MacBeth-Louthan

10 juni 2016

Universum verkar omdirigera de allra bästa avsikter så att vi springer runt i cirklar och skapar nya jordliga geometrier i vårt kölvatten. Tiden som vi känner den kan inte tvingas in i myntinkast som i Las Vegas. Tiden har vuxit ur sina egna flygfärdiga vingar och spinner iväg i okända mönster, reformerande huvudvägarna av vad som en gång fanns. Mänsklighetens känslomässiga kompass kräver att den flyger i en ny riktning.

Vi sitter fast i det dunkla mönstret mellan dimensioner. Medan våra kanaler injusteras upplever vi mängder av repriser, i vårt liv och sinne, och känslor. Jordens alla känslospröt förändras och kräver vår uppmärksamhet. Ta inte för givet det som synes verkligt. Allting blir stegvist etsat i föränderliga dyner. För det som en gång var hugget i sten har skiftat i kontext på grund av nya tolkningar av de gamla sätten. Ni kan inte förlita er på att tidslinjerna uppför sig och förblir desamma särskilt länge. Jordens spelplan har förändrats för alltid.

Allt ifrågasätts och utmanas non-stop. Det ni känner som sanning ifrågasätts liksom det ni tror i ert hjärta. Kroppen har tagit emot så många blandade signaler, motstridiga sinnesintryck och syner, den är överbelastad och verkar vilja söka tjänstledighet.

Hela mänskligheten är överbelastad. Alla linjer är upptagna. Jorden håller på att bli ett tydligare definierat avräkningsställe för energi och information för alla Universum. Solcykler, coronala massutskjutningar, protuberanser, meteorer, kometer etc. spelar en viktig roll för framåtskridandet av det mänskliga medvetandet. Solaktivitet är en katalysator för jordens utvecklingsprocess. Solljuset stimulerar förändring i materia och medvetenhet för alla varelser i alla universum. Det trycker på och trycker på i försök att penetrera det mänskliga energifältet, likt spermier och ägg. Evolutionär förändring drivs av solen.

Som hjärtat och hjärnan i detta solsystem sänder vår sol ett tolv-facetterat geometriskt ljus in i varenda atom i dess universum. Detta 12-facetterade ljus tränger in i hjärtat på alla arter, skapar en ny sol-app så att säga. Det för hjärtat till en plats av himmelsk tolkning av personliga situationer och händelser och inte den småaktigt elaka mänskliga tolkningen typ ”tummen upp selfie”.

Solen är en livgivare; den är vår äldre bror, och vårt fader-moder ljus. Solen är en portal genom vilken det flödar information och ljus från andra ljussystem och världar över vår. Den är en lagerplats av vitala energier och anses vara det stora hjärtat. Stjärnor som vår sol är den synliga skruden av himmelska varelser som ligger långt före oss i sin andliga utveckling. Deras inre aspekter är osynliga, precis som våra. Solen är helt enkelt hjärtat och hjärnan i vårt lilla Universum. Det mäktiga hjärtat i solsystemet slår till en annan trumma som stör och slår ut tiden i varje givet ögonblick. Med varje slag kastar solen ut sitt ackumulerade ljus och sin energi genom solfläckar riktade mot de mest avlägsna hörnen i solsystemet. Solen föder sin familj, precis som hjärtat föder kroppen.

Jorden och alla hennes invånare är både sändare och mottagare. All solaktivitet påverkar det Centrala Nervsystemet. Solstormar kan göra oss nervösa, ängsliga, bekymrade, irriterade, ge oss huvudvärk, göra oss letargiska, orsaka minnesförlust, få oss att tappa tiden, göra oss illamående. De orsakar problem för alla former av teknologi och kommunikation. Solaktivitet belyser att medvetandet får gamla mönster att konsumeras av det inkommande Ljuset.

Gillian MacBeth-Louthan – PO box 217 – Dandridge, Tennessee 37725-0217 – www.thequantumawakening.com

Channelled by : Gillian MacBeth-Louthan

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...