Lord Merlin (en aspekt av Saint Germain) via Natalie Glasson, 15:e juni 2017

Lord Merlin (en aspekt av Saint Germain) via Natalie Glasson, 15:e juni 2017

Undervisning för Andlig Mognad och Framsteg

av Lord Merlin

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson 15:e juni 2017. Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Jag är Lord Merlin; Jag är en Mästare av Magi, medskapare med Naturen, Elementalerna och förkroppsligandet av den Gudomliga Alkemin. Jag stöder nu Mästare Kuthumi och Mästare Sananda i deras roller och uppdrag, som Världslärare på den Planetära Nivån. Min avsikt med att stödja dem är att ge och väcka den uråldriga kunskapen om Jorden, andra civilisationer, heliga dimensioner och Skaparens Universum, påminna själarna om deras sanning. Min förståelse för uråldrig kunskap och visdom, hjälper till att väcka varje persons mest heliga förmågor och färdigheter. Detta härrör ofta från bortom sinnets begränsningar. När man släpper taget om att behöva veta och förstå allt, och samtidigt också har en ren avsikt med vad man vill förkroppsliga, kommer man till en verklighet, värld och energi inom, som ligger utanför sinnets uppfattning. Det innebär att sådana erfarenheter som magi, mirakel, alkemi, omedelbar manifestation och en fullständig upplevelse av samförstånd med alla, kommer att upplevas i Jordens verklighet.

Andlig mognad:

Det är min avsikt att väcka uråldrig kunskap, om den gudomlig rätten att existera som obegränsade. När en själ har nått en nivå av andlig mognad, kallar jag dem till mig, och uppmanar dem att samverka med mig för att hjälpa dem att komma åt sitt obegränsade medvetande. Många uppfattar sig som mina elever, eftersom de upplever att min kunskap och förståelse är mycket större än deras. Men min uppfattning är att jag samskapar med er i en process till uppvaknande av Skaparens sanning, som existerar bortom era sinnens restriktioner och gränser. Jag vill dela med mig till er det jag tror att andlig mognad består av:

  • Förmågan att dela och ta emot Skaparens kärlek i överflöd oavsett omständigheter,
  • Förmågan att lita på och följa er intuition,
  • Närma sig livet med ett öppet sinne, vilket betyder viljan att släppa rädslor, fördömanden och distraktioner och att uppfatta från ett utrymme av kärlek eller frid inombords,
  • En känsla av enighet och förening med alla varelser,
  • Förmåga att antingen uppleva, känna, höra, se eller bekräfta energin.

Det är människor som förstår dessa förmågor som jag bjuder in för att arbeta med mig. Jag ber inte om något mer än det som kommer från dessa grunder, för att den stora inre sanningen eller den Inre Gudomlig Magin kan nås, upplevas och förkroppsligas. Ni kanske känner igen att ni redan har dessa förmågor, eller så kan ni inse var ytterligare fokus behövs. Enligt min åsikt, kan en person som har dessa fem förmågor, uppnå det de drömmer om i sin fysiska verklighet och andliga evolution. Livet blir er egen skapelse och en konstant dans i harmoni med Skaparen. Oavsett vad ni än vill uppnå, uppleva eller manifestera på jorden, eller i er andliga utveckling, så har ni allt ni behöver när ni nått mina fem riktlinjer och förmågor, som betecknar andlig mognad för mig.

Enkla Dagliga Övningar för att Accelerera Andligt

För att stödja er acceptans, upplevelsen och förkroppsligandet av era fem naturliga förmågor, vill jag, Lord Merlin, dela med mig av några mjuka och lätta övningar:

Kärlek

Fokusera på den kärlek som redan finns i ert hjärta och själ. Acceptera er inre kärleks överflödande natur. Föreställ er att när ni fokuserar inåt, så öppnas portarna och mer kärlek kommer att svämma in i ert hjärta och själ, från de djupaste och mest heliga delarna av er varelse. När ni har upplevt detta totalt, föreställ er, känn och acceptera att Skaparens Universum är så överflödande med kärlek. Denna kärlek riktar sin uppmärksamhet till er och börjar välla i er varelse från alla håll. Njut av processen med att ta emot kärlek. Ni kommer att nå en punkt när ni känner er fyllda och kompletta, och börjar i detta skede fokusera på att skapa kärlek till era kära, mänskligheten, Jorden och Skaparens Universum.

Intuition

“Min intuition är mitt vägledande ljus för alla delar av min existens. Jag litar på och följer min intuition.”

Läs denna avsikt för er själva några gånger tyst, och sedan några gånger högt, tills det känns bekant och ni kan recitera utan att läsa. Då inriktar ni er på hur det är att ha sin intuition som det vägledande ljuset, hela tiden i ert liv. Bygg upp energin och känslan i er om hur lätt och underbart det är för er att lita på er intuition. Föreställ er själva att motta intuitionen, hur underbart det känns att följa den och hur allt magiskt fungerar för er när ni följer den. Med den känslan i er, börja recitera avsikten med ögonen slutna, och kanalisera känslan i era ord då ni uttalar den högt. Fortsätt tills ni känner att ni helt förkroppsligar känslan av att kunna följa och lita på intuitionen. Andas sedan ut tre gånger och sänd energin till er Jords Stjärnchakra, för att helt jorda energin.

Att Släppa Taget

Att vara öppensinnade är viljan att släppa förutfattade meningar, övertygelser, tankar så väl som rädslor, fördömanden och distraktioner. Det innebär att ni inte fastnar i ett visst sätt, tankar eller övertygelser, utan istället antar ni en obestämd form, där processen av att släppa taget och vara fridfulla blir viktigare för er att uppleva.

Till att börja med tänk på, särskilt beträffande rädslor, fördömanden, smärta och störningar, att de håller er i ett speciellt tillstånd, och detta tillstånd är ett begränsat sinnestillstånd, ungefär som om ni har alla gardiner fördragna i ett rum med många fönster, och inte kan se utanför rummet ni befinner er i. För att frigöra begränsningarna behöver ni helt enkelt släppa det ni upplever, eftersom ni anpassar er till ett annat tillstånd, som ni vill uppleva. När ni släpper ert begränsade sinnestillstånd, låter ni er själva se, känna och acceptera era upplevelser från ett annat perspektiv. Med detta enkla skifte, får ni tillgång till större förståelse, healing och stöd, oavsett om det är från er själva, andra eller guider från Skaparens Universum. Ju mer ni övar denna enkla process, ju mer naturlig blir den.

En övning som hjälper er vilja att släppa taget, är att föreställa sig sinnet och hjärnan laddad med ljus från er själ. En djup och kraftfull förnyelseprocess sker då, som gör att ni kan se och uppfatta er själva och er verklighet på nytt sätt. Föreställ er med sinnet, hjärnan och hela kroppen, och se er själva och världen runt er, bli fyllda med ljus från er själ. Ni ser och uppfattar från ett utrymme av frid och kärlek. Ta er tid att känna igen nya perceptioner och tankar. Med övning kommer ni att vänja er vid detta rum inom er, och börjar konstant se verkligheten från detta heliga rum.

Enighet

Att se er själva som separerade från andra, övergivna eller ensamma, är en illusion som orsakar enorm smärta inombords. När ni uppfattar er själva som anknutna och i samklang med allt som är av Skaparen, inklusive människor, energier, situationer, växter, etc., känner ni er uppfyllda, levande och i Skaparens gudomliga flöde. Föreställ er bara energin i ert hjärta vilken representerar er varelse, sanningen, allt ni är. Identifiera färgen eller färgerna på energin, och hur den känns. Skicka sedan energin från ert hjärta genom er kropp och aura, som ett flöde av ljus. Föreställ er att ljuset förbinder allt i harmoni. Skicka sedan energin vidare för att ansluta till er omgivning, verklighet, världen, alla varelser i Skaparens Universum och vidare. Njut av känslan av anknytning och enighet. Den energi ni uttrycker, kommer att fungera som en avsikt för er upplevelse av anknytning.

Energi

Genom tidigare övningar kan ni ha accepterat er förmåga att antingen se, känna, uppleva, höra eller identifiera energin, som rör sig genom och från er. Den övning som jag, Lord Merlin, delar med er nu, handlar helt enkelt om att rikta energin. Experimentera med, och fokusera på att upptäcka det bästa sättet för att styra energin. Är det genom era händer, ögon, tredje ögats chakra, tankar, hjärta eller på något annat sätt? Experimentera tills ni upptäcker ett bra sätt att rikta Skaparens energi, oavsett om det är till en person, växt, djur, situation, vad ni än vill. Öva detta ofta, och ni kommer att märka förmågan att uppleva och överföra förstärkning av energin och utvecklingen.

Lord Merlins Syfte för Er

Det är min, Lord Merlins, avsikt, att sedan väcka era rena avsikter, födda från er själ. För att vägleda er till att stärka och fokusera era förmågor, och att dela nya tankar med er som ständigt utökar er medvetenhet, och uppmuntra er till att ansluta djupare med er inre essens och värld. Jag kommer att göra det, när ni har genomfört de övningar som jag har delat med er. När ni känner er redo, kalla på min, Lord Merlins, energi, för att samskapa en acceleration i er uppstigning med mig. Varje gång ni mediterar med mig, var vänlig upprepa kallelsen nedan.

“Lord Merlin, jag kallar på dig för att vara med i min meditation nu. Med din energi riktad till mig, som strömmar in i min varelse, får jag nu tacksamt din vägledning och hjälp. Snälla hjälp mig att upptäcka mina rena avsikter, som är födda ur min själ. Hjälp mig att stärka mina förmågor, få nya idéer och inspiration, och ansluta djupare till min inre essens och värld. Jag tackar på förhand för din hjälp.”

Föreställ er en grön virvlande cirkel av ljus; Jag är närvarande på den andra sidan av cirkeln som finns mellan oss. Ta emot energin från den gröna virvlande cirkeln av ljus, tills ni är i cirkeln med mig. Jag, Lord Merlin, kommer att arbeta med er energi, som stöder nödvändiga förändringar och omvandlingar. Ni kan kalla på mig till fyra separata meditationer. I den första kommer jag att väcka i er till er själs rena avsikter och den verklighet som är lämplig för er att acceptera. I den andra stöder jag en förstärkning och större fokus inom er, och era heliga förmågor. I den tredje kommer jag att dela nya tankar med er, för att utöka er medvetenhet. I den fjärde meditationen kommer jag att stödja er, när ni ansluter djupare till er inre essens och värld.

Jag ser fram emot att samskapa med er,

Lord Merlin

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker  – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...