“EO” – GCR/RV Intel SITREP – Lördag 17 juni 2017

 

“Excecutive Order” – GCR/RV Intel SITREP – Lördag 17 juni 2017

 

Samstämmig bedömning från alla trovärdiga informationskällor:

Förberedelserna för slutförklaringen avslutades på fredag ​​eftermiddag och omställningen från en civilbankstyrd operation till ett militärt tvingat genomförande, vilket började onsdag eftermiddag, anses nu fullständig och absolut.

En ny verkställande order (EO) undertecknades på onsdagmorgon efter Virginia baseboll skjutningen, av den återställda Republikens Befälhavare och Chef Paul Ryan.

Donald Trump har avgått, som vi förstår, för väl över en vecka sedan, men det blev registrerat i det offentliga registret fredag ​​kväll på Camp David.

Denna EO försätter Republiken i ”vilken minut som helst” beredskapsläge och vi förutser T4 RV release någon gång i helgen (när som helst, midnatt EST lördag).

EO placerar också all inlösencentras personliga, externa och interna säkerhetspersonal, även alla toppbanksrepresentanter under akuta krigslags-riktlinjer som ställer rättsliga prejudikat för militärt åtal under RV-händelsen.

Översatt, någon som helst störande handling för att förhindra RV-processens verkställande kommer att behandlas som ett allvarligt brott eller ”förräderi” mot Förenta Staterna.

Sådana allvarliga brott är straffbara av en militär domare utan krav på en jury av civila personer, rättvisa förfaranden, offentliga register eller medial granskning.

Detta gjordes för att bäst skydda och maskera RV:n i händelse av ett öppet underordnande, utformat för att stoppa releaseoperationen från att slutföras efter att den en gång påbörjats.

Denna EO gäller även för alla civilt orsakade störningar i ett inlösencenter eller en inlösenbas vid inlösning av valuta. Gäller personal eller kund. Eftersom ingen är immun från nämnda militära åtal och/ eller militärt fängelse.

Betrakta RV-evenemanget som officiellt startat efter onsdagens EO-signatur och att din individuella inlösenkontaktinformation, samt utväxling av möten och Off-site adresser skall släppas inom kort enligt dessa nya krigslagsmandat.

Hoppas att alla är andligt redo att klara denna historiska välsignelse. Om inte, vet att ni alla gavs gott om tid för utbildning och träning.

Lycka till att nå din vildaste dröm.

Gud är med oss

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                          www.st-germain.se

Du gillar kanske också...