Universella Moder Maria via Linda Dillon, 8 mars 2021

 

Universella Moder Maria via Linda Dillon, 8 mars 2021

 

Linda Dillon: Universella Moder Maria – Vårda Ditt Gudomligt Feminina

8 mars 2021

 

https://tinyurl.com/fshe3xa2

Detta är en kanalisering från 2013 från Den Gudomliga Modern som är så tillämplig idag när vi firar den Internationella Kvinnodagen-Sitara

Hälsningar, JAG ÄR Maria, Universell Moder, Allas Moder, er Moder, vårdandets Moder, förändringens Moder, beständighetens Moder.

Det finns inget mer nödvändigt just nu i er tid och ert rum, mina älskade, än vården av ert Gudomligt Feminina inom och utom.

Varför åberopar jag denna Universella Lag? Eftersom den är om balans. Så ofta tänker du på ovan och nedan, men tillägget är inom och utom, utom och inom, och när du vårdar ditt heliga jag, maskulint, feminint, ankare, säd, så gör du det också i omvärlden. Som du gör i den yttre världen, så tillåter du, du ger tillstånd, du öppnar ditt älskade jag för att ta emot.

Ja, ni har levt, andats och överlevt på en mycket tuff planet där de gamla paradigmerna, smärtnäten, villkoren och begränsningen ofta har varit hårda. På grund av det, söta änglar, har ni ofta har återgått till kopplingen mellan ovan och nedan, och detta var nödvändigt och fruktbart för er för att få näring och för att känna att ni kunde ge tillbaka på sätt som inte var skadliga för era heliga jag. Men ni har lärt er att ta emot min kärlek, att ta emot mina välsignelser, min hjälp, min assistans, min vägledning, och jag har alltid, glädjefullt, tagit emot er kärlek, er hängivenhet, er oändliga lojalitet.

Så det är inte riktigt frågan. Vad jag ber er, mina älskade, är nu att sträcka er utåt, in i er värld, på denna älskade Gaia, fast förankrad i 5: e, 6: e och 7: e, för att nå ut och utvidga ditt hjärta, din kärna. Det är den Gudomliga Kvinnans natur och väsen att ge, att föda, att åstadkomma, att vårda, att ge näring och ja, att försvara ända till slutet.

Men vad får en moder? Vad får jag och vad får var och en av er? Det är kärlek! Det är en ömsesidighet av nåd och tacksamhet. Det är tillåtandet och firandet av expansionen. Det är förmågan att skapa det nya på denna underbara planet, denna kärleksplanet som återgår till originalform och design, liksom var och en av er.

Den Gudomliga Kvinnans natur är att vara i rörelse, i aktion, att vara i flödet, oändligt, evigt. Och så när du känner att det flödet avbryts, att du inte kan ha det inom och utom, det känns förträngt, det känns som en damm har byggts upp och trycket i ditt hjärta, din själ och ditt sinne och olika kroppar byggs upp och byggs upp och trycker på för att bryta sig fritt.

Och det är dags. Jag deklarerar din frihet men du måste göra anspråk på den och deklarera den också för ditt söta jag. Och ja, skratt och tårar och skratt tills du gråter och gråter tills du skrattar är en del av att det trycket bryter igenom.

Er design är att ansluta och var och en av er är unik i hur ni gör det, varför och hur ni väljer att exponera och uttrycka den driften, den medfödda driften att ansluta. Men för vissa av er är det individuellt och för vissa av er massivt.

Ni vet alla att ni ansluter och gör jobbet i mycket stor skala genom era fält. Så tro inte att ni inte ansluter, älskade ni, det gör ni. Men det är viktigt att ni hittar den anslutningsnivån, inte med dem ni har behov av att redigera och vara försiktiga med vad ni säger eller hur ni agerar, eller hur ni beter er, utan de som ser er som ni verkligen är i allt ert under och er storslagenhet. Ni kan kalla det familj eller vänskap, ni kan kalla det gemenskap men vad jag kallar det, kära hjärtan, är anslutning och det är en av nycklarna till himlen.

Det finns ingen separation, inte över eller under och inte inom eller utom. Det är en illusion vars tid har kommit att försvinna eftersom den inte tjänar dig. Den begränsar dig och det håller dig fånge i ditt hjärta. Vad du längtar efter mest är en känsla av förening, tillåtelse, acceptans, under denna tid av förändring, av Skifte, av Uppstigning, av övergång, av alla de ord som jag har använt och kommer att fortsätta att använda för att indikera dessa förändringar.

Du har behov av dem, ja behov, inte behövande, men behov, att kunna nå ut, att ansluta, att röra vid, att skratta, att leka, att gråta, att tänka högt utan rädsla för dömande, att uttrycka ditt innersta hjärtas önskningar, att tala ut din rädsla så att den kan försvinna ut i luften.

Detta är hur du vårdar ditt Gudomligt Feminina. Ja, det finns en plats för stillhet och tystnad och för vårt samtal, men det finns gott om plats för delande, kärlek och glädje bland alla er också, för det är Nova Earth, det är grunden för Ljusstäderna. Det är reflektionen över Gaia, av vad du tänker på som himlen. Det är vårt sätt att vara och det är också ditt.

Så nå ut, anslut, rör vid, skratta, lek. Låt dig själv vara helheten av din varelse; dölj inte ditt ljus längre. Det är inte nödvändigt och det är inte önskvärt och om du är rädd, barn, vänd dig till mig, Mikael och jag kommer att gå med dig; det gör vi ändå.

Gå med min kärlek och gå i förening.

Farväl.

 

Kanaliserad av Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...