Det Plejadiska Nätverket via Galaxygirl,7 mars 2021

 

Det Plejadiska Nätverket via Galaxygirl | 7 mars 2021

Det Plejadiska Nätverket 07/03/2021

Vi är det Plejadiska Nätverket, en grupp varelser från olika höga råd, som har goda avsikter och möter med bästa vilja upp er i de aktiviteter som presenteras för er, inom er fältmatris. Vi tvekar att använda den tidigare tredimensionella beskrivningen, för det är inte längre er nuvarande verklighet. Ni rör er ganska snabbt genom de olika nivåerna och fälten i det fyrdimensionella hologrammet, och lämnar snabbt 3D bakom er. Vi applåderar era ansträngningar, för vi är mycket bekanta och medvetna om den fysiska belastning ni känner, när ni är i de lägre dimensionella hologram-verkligheterna, vilket sliter och drar i era föresatser

Vi är det Plejadiska Nätverket. Vi representerar våra egna hemvärldar inom nätverket av Plejadernas stjärnkonstellation. Det finns många av oss. Vi räknar med att cirka 100 av er har den förståelsen och vi medvetna om vår multidimensionalitet, så i själva verket är vi många fler. Därför är vi inte ur vårt perspektiv unika, men vi är det från ert. Men inte så mycket längre, för ni som stiger upp i de spiralformade Merkabah-matriserna, kommer att inse att det som med alla punkter i Merkabahns tetraederkomplex, finns flera variabler, som naturligtvis kan representera en fraktaliserad och annorlunda version av verkligheten. Vi inser att det är dags för Jorden och hennes invånare att omfamna den högre dimensionella formen, inom såväl som utom. (Jag ser ljusvågor oscillera med olika punkter och noder som blir stilla när vibrationen ökar, som att ställa in en radio. Jag ser att när frekvensen ökar så finns det fler noder på frekvenslinjen. Jag ser att dessa noder representerar olika aspekter av oss själva. När vi vibrerar högre är vi mer medvetna om vår multidimensionalitet. Om vi ​​når ut till våra andra aspekter så ansluter vi till noderna, ungefär som att hålla varandra i hand, och stärker då vår anslutning och föresats.)

Vi är det Plejadiska Nätverket. Vi representerar hemvärldar av fred vars primära mål är att expandera in i kärleken och öka kunskapen om kärlekens expansion, genom den inre medfödda skaparförmågan. Ni är aspekter av oss. Vi hjälpte till att plantera er värld. Vi är nu involverade i att hjälpa till med slutförandet av detta kärleksprojekt. De mörka infiltrerade och förstörde många av våra hemvärldar genom mörka krig, men nu är vårt område ett med fred och vi tröstar oss med det. Vi önskar att ni kunde säga detsamma, att er sektor är en sektor av frid och lugn. De mörka energierna kommer inte längre att ha någon plats på och inom er sfär. Gaias framtid är ljus och klar. Vi önskar att ni ska kunna känna denna inre övertygelse, när ni ständigt harvar på, rensar och kräver ert herravälde. Vi ser detta som något nära förestående. Vi väntar ivrigt på vårt fortsatta engagemang med den uppstigande mänskligheten. Våra hjärtan är fulla av kärlek och glädje för er.

Vi är det Plejadiska Nätverket. Vårt ljus är starkt. Vi önskar att ni ska känna att vårt ljus sträcker sig in i er, aktiverar er inre Merkabah av ljus och främjar er uppstigningsresa. (Jag ser merkabahn av vitt ljus snurra och skapa en inre spiral. Jag ser att alla punkterna i tetraederns område snurrar, aktiverar ytterligare avskuret DNA och återskapar det. Jag ser att vårt DNA har tränats att vara stillastående fast det var tänkt att snurra, och detta korrigeras.)

Vi är det Plejadiska Nätverket. Vi kan inte ta fullt ansvar för ert förflutna eller er framtid, men vi kan hjälpa till när ni kärleksfullt begär det. Ni är tillräckligt starka för den här uppgiften. Det är absolut nödvändigt att ni håller fast vid denna inre vetskap, för mycket skakningar och förvirringar kommer att ske. De som inte vill fortsätta på sin uppstigningsväg, kommer inte att göra det. Sorg är en tung känsla. De övergår helt enkelt till den andra sidan för att hjälpa till, och fortsätter sin egen väg när de är redo och kan göra det. Som multidimensionella varelser, är ni väl medvetna om att ni kan kontakta era tidigare uppstigna själv för hjälp och ytterligare avgöranden i detta heliga nu, och även om inte allt kommer att klargöras för er, så kommer era steg att bli starkare och säkrare, för att ni har kraften inom er. Ni måste helt enkelt hävda att ni har det. Ni är skapargudar. Era verkligheter skiftar och snurrar med varje tanke, och därför är det inte så klokt att förutsäga tider och datum. Använd er skapelseförmåga med stor kärlek och intention. Plantera intentioner med healing över hela ert rike. (Jag ser att Plejadier planterar prydliga rader av små gröna växter på Gaia i begynnelsen.) Dessa representerar våra intentioner för renhet och tillväxt, för expansion och kreativitet. Gör nu detta för er egen värld. (Jag ser att rötterna på de små gröna växterna bli till kristaller, när de drar sig djupt ner och skapar det globala kristallina nätverket som nu är fullt påslaget. Jag ser dessa kristaller som mänskliga, och de snurrar och lyser. Gaia sjunger.)

Vi är det Plejadiska Nätverket. Med er tillåtelse aktiverar vi er inre Merkabah för att expandera fullt ut vid rätt tidpunkt för er uppstigning, och denna gång för att hjälpa till med det inre reparationsarbetet av er egen DNA-matris. Vi ser att vårt budskap har fullgjort sitt primära mål med att bli medvetna om oss, och vi vet att ni är det. Vårt sekundära mål har varit att få er att känna vår kärlek och att healas, och vi hoppas att detta mål har uppnåtts så som vi hade för avsikt, med den kärlek, omsorg och de skonsamma aktiveringarna. Vi är det Plejadiska Nätverket. Frid.

~ galaxygirl

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...