Universella Modern via Linda Dillon, 11 februari, 2021

 

Linda Dillon: Den Universella Modern undrar:
”Är du i ditt huvud?”

11 februari 2021

Det har känts säkrare, bekvämare och mer bekant att stanna kvar i huvudet, men det är där det falska nätet har erkänts och förankrats, det är där kontrollen och missförhållandet har sitt ursprung.

Kanalisering:

Hälsningar, JAG ÄR Maria, JAG ÄR Mare’, JAG ÄR vatten, JAG ÄR jord, JAG ÄR luft, JAG ÄR Alla, Moder till det Bestående och Moder till Förändring, och jag ger er tröst och omvårdnad, barmhärtighet, insikt. Jag har ofta sagt till er att jag inte vill vara igenkänd som Sorgens Moder. Men söta ljusänglar, mina älskade barn, det betyder inte att jag inte vill vara igenkänd som Barmhärtighetens Moder.

Det är ett uttryck som så många av er har glömt och många av er undviker, eftersom det har en bisats av att ni kan ha gjort något fel, i alla fall på Jorden, och att man då ofta på grund av vänlighet blir förlåten. Ni är alltid förlåtna! Men det är inte det jag menar när jag pratar om barmhärtighet. Barmhärtighet är en gåva till ert hjärta. Och den kommer när ni känner att ni behöver omtanke, närvaro, hjälp. När ni känner er odugliga … och kanske till och med bortglömda. I barmhärtigheten finns min kärlek, min ömhet, och den djupa trösten och omtanken om er, söta änglar. Jag ger er den gåvan.

Så när vi börjar denna diskussion kom då ihåg … ni är aldrig bortglömda, och ni är aldrig, aldrig ensamma.

Låt oss prata om ”hur jag kan hålla mig borta från mitt huvud.” Och jag kan reta er, vi kan alla reta er och fråga, ”Varför i hela världen skulle ni vilja hålla er borta från huvudet?” Och ni säger, ”Åh, men Moder, min hjärna bara jobbar och jobbar och jobbar, den slutar aldrig, jag får aldrig ett ögonblicks ro.” Då skulle jag säga till er: ”Söta änglar, vem är ansvarig för det?” För när ni går framåt som Novas Varelser och Novas Gaianer, då tar ni på er, igen och igen, manteln av gudomlig auktoritet och manteln av gudomlig kunskap.

Men låt oss prata om detta att vara i huvudet. Och jag brukar också sätta det i samband med vad som har hänt i detta mänskliga kollektivs frånvaro, under tusentals och åter tusentals år.

Många av Skaparens Ras, alla ni änglar i kroppar, avvek. Ni tyckte att det skulle vara ett mycket attraktivt jobb att vara Gud/ Källan/ En. Och så, genom att använda er fria vilja, tog ni alla den natursköna omvägen. Men för att kunna göra detta behövdes en mental övning … vilket skulle innebära avskildhet från ert hjärta, era mentala, känslomässiga kroppar, till det ni tänker på som ert huvud. Och ni behövde stanna där, växa och behålla egot, både hos er själva och hos kollektivet, och bygga de falska näten som gjorde att ni kunde stanna kvar i tillståndet av dissonans. Det var inte verkligt. Det var en sorts dröm, en resa.

När ni började som ett kollektiv, började ni inse att separation, isolering, ledde till känslor av övergivenhet, ensamhet, och ni ville verkligen komma hem till kärleken, särskilt under denna livstid, det är därför ni är här … ni är mina vägvisare. Så ni började ta er tillbaka till era hjärtan. Mycket ofta var det som lagrades i era hjärtan kärnfrågorna med förtvivlan och bortkoppling, besvikelse, smärta, sorg, ledsamhet. Och så, kom det en situation där ni backade tillbaka och tänkte, ”ja, jag trodde att jag ville gå in i mitt hjärta men det gör för ont.” Så istället för att gå djupare in, började ni backa tillbaka. Men ni har det medfött, ni har alltid vetat att svaren på allt, allt ni söker … och inte bara vetat utan verkligen känt att det finns i hjärtat.

Och så har situationen alltför ofta uppstått, med att knuffa och dra. Och det har funnits många situationer där egot, det mentala, också har försvarat er från smärtan. Så det har känts säkrare, mer bekvämt och mer bekant, att stanna kvar i huvudet. Svårigheten är att det är där de falska näten har erkänts och förankrats. Det är där kontrollen och missförhållandet har sitt ursprung.

Men nu befinner ni er i en ny tid, inte bara en övergång, en ny tid, den nya normala … och söta änglar av ljus, om ni inte känner de energier vi skickar till er, då är ni i förnekelse, och det är det gamla paradigmet.

Ni har drivit in i förankringen av ert hjärtas medvetande, hjärtats talande, hjärtats lyssnande, hjärtats varande. Enhetsmedvetandet, Novas Gaianer, Nova Jorden är baserat på förening, eller rättare sagt, återförening. Och i anslutning till det, sopar ni bort mycket av det gamla skräpet. Men ni gör det inte ensamma, barn. Det är därför jag talar till er. Det är här ni hör hemma … i ert hjärta, inte bara som observatörer utan som hela, glada deltagare. När ni deltar från era hjärtan, då finns det harmoni.

Nu har vi tagit er till den 13:e oktaven … vilket är en av anledningarna till att jag gör detta den här dagen … vi har presenterat och uppmuntrat er upprepade gånger, att arbeta med era tretton chakran. Och jag ber er uppmärksamma detta idag igen. Ert höga hjärta … den underbara strålen av siroun, rosa, persika, guld, korall … detta är en plats av balans, detta är den plats som vi redan har aktiverat inom er, för balanseringen av harmonin och som väktare av hjärtat. Ja, hjärtat på er planet och i detta universum, som ni bebor, men också ert hjärta. Det är här ni balanserar och verkligen kan knyta an till ert mentala, emotionella och hjärtats medvetande.

Så jag ger er denna aktivering igen idag. Och så ber jag er att placera er hand på detta chakra, ena handen på det höga hjärtat och den andra handen på hjärtat, och helt enkelt lägga märke till … Roxanne hjälper er … att det är här ni uppmärksammar, här ni väljer att leva i ert hjärta, i balansen, inte antingen/ eller mellan de ni är och de ni alltid har varit.

Denna kombination av strålar, av rosa, persika, korall och guld, och en touch av lila, gör att dessa energier kan heala och sippra ner, så att ni kan gå längre, och smärtan och lidandet som ni trott … mentalt … bodde i ert hjärta, kommer då att svepas bort. Inte genom förnekelse, utan av kunskapen om min barmhärtighet … ja, för jag älskar er, jag har alltid älskat er, och jag kommer alltid alltid att ta hand om er.

När ni förflyttar er, vet ni helt och hållet när ni ska observera, när ni ska delta och när ni ska använda huvudet eller hjärtat… i balans … och när ni ska använda båda. Alltför ofta nu på er planet, har observatörens roll betraktats som passiv och inaktiv, och så är det helt enkelt inte.

När vi säger till er … vare sig det är Gabrielle eller Uriel, eller Jag Själv eller Serapis Bey … ”vi observerar er”, så tror ni att det är som att titta på TV, eller en film? Nej. Vi observerar er, engagerar er, vi agerar inte utan observerar verkligen. Att vara observatör innebär inte att stå tillbaka, men man går inte aktivt fram och engagerar sig. Men söta ni, jag har lärt er, och jag kommer att lära er igen och igen och igen, hur man skapar så som jag skapar.

När jag observerar så skickar jag till er … oavsett om det är till er höft, till en tå, till hjärtat eller till ert fält … jag skickar till er, från observationsplatsen – det visas inte upp framför er – men jag observerar och skickar det ni behöver, oavsett om det är en god måltid, god sömn eller tjugo miljoner dollar, det spelar ingen roll … det är era behov, inte våra. Så att observera som Nova-Varelser innebär att bli informerad … eller det vi kallar skanna för er som är lärare, coacher … och sedan skicka. Att vara deltagare innebär att mer proaktivt stiga fram, så att individen, eller ni själva eller vi, vet att ni är aktivt engagerade.

Mycket av denna observation och infusionerna vi ger er, görs på natten. Men tänk inte att om ni gråter efter barmhärtighet mitt på dagen, att vi då inte skickar, för det gör vi. Denna nivå av observation är viktig, och det är viktigt för er som Nova Gaianer just nu, eftersom många fortfarande håller på med det gamla skräpet. Ni går då aldrig in i ert huvud och agerar domare och jury … ni befinner er i hjärtat av kärlek, och det är det enda ni kan använda, när ni skickar och tar emot.

Ni är mäktiga. Ni är mycket kraftfullare än ni ens vet. Men när ni går in i nästa fas handlar det inte om egot, det är ert verkliga övertagande. Och ja, söta ni, med ert ansvar, er gudomliga auktoritet. Ni gör det inte själva, ni är förenade här och nu, och ni är absolut förenade med detta Råd. Vi är med er. Vänd er till oss, snälla. Vi är inte några frånvarande hyresvärdar; vi har ett hyresavtal med er och total kärlek … total kärlek.

Så gå med min kärlek söta änglar, inte bara i frid, utan som bevarare, skapare och observatörer av frid.

Farväl.

Kanaliserad av Linda Dillon

©2020 Council of Love, Inc.

Home2019

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...