Uppdatering angående Republiken/GCR/RV/GESARA, 1 december, 2016

th-4

”Schackmatt”

Uppdatering angående Republiken/GCR/RV/GESARA

Torsdag 1 december, 2016

”Gud kan inte tillåta ett system av slaveri, där husbonden gör sig skyldig till att inneha den absoluta makten – att överta Guds plats och relation gentemot sina medmänniskor”

Gerrit Smith

Aloha CC!

Senaste söndag uppnåddes schackmatt i det globala schackspelet, äntligen!

Den mörka dolda hand som i sanning kontrollerade Wells Fargo, bröt under helgen mot internationell avtalslag och avlägsnades som en följd helt och hållet från RV-processen.

Samtliga Wells Fargo-placerade tillgångar för RV skiftades över till HSBC, innan chefsanställda och styrelseledamöter inom Wells Fargo, vilka är djupt rotade inom kabalen, kunde ta ner hela det globala ekonomiska systemet under den gångna lördagen.

Som straff kommer nu Wells Fargo att tas över av HSBC North America LTD, inklusive Wells Fargos alla branscher och avdelningar, samt alla privatkunder och konton, som flyttar över till HSBC per omgående.

Detta inkluderar Wells Fargo Private Bank, Wells Fargo Advisors och Abbott Downing – alla blir upptagna i HSBC North America LTD:s moderbolag den 1 januari 2017.

Alla olösta mindre geopolitiska och militär-relaterade detaljer håller som bäst på att globalt utformas i ljusets hastighet, när de Äldste blir klara med sitt jävlande – de har förpliktigat sig att ge mänskligheten sin RV någon gång under detta veckoslut, oberoende av vad som händer.

Var medvetna om att den slutliga militära dödsstöten/fysiska elimineringen av allt allmänt kabal-ledarskap mot mänskligheten har ägt rum alltsedan senaste lördag.

Hundratals, om inte tusentals välkända kabalfamiljemedlemmar håller nu på att avlägsnas, eftersom de i hemlighet och med avsikt bröt mot sina amnesti-överenskommelser och försökte krossa samhällets samtliga större funktionsområden – genom en koordinerad och förräderi-liknande manöver för att permanent stoppa hela RV.

De Vita Hattarna kände till denna komplott långt i förväg och den blev uppenbarligen stoppad, men också omvänd via en motoffensiv som sålunda genomfördes med kompromisslös styrka, genom General Joseph Dunfords överinseende, planering och ledning.

Vilket innebär att alla lojala kabal-agenter väljer döden med ond heder, kontra att leva i en värld där mänskligheten varje dag får vara fri och medveten om sitt förslavande – dvs. under absolut kabalkontroll.

Förestående tillkännagivanden gällande högförräderi inom regeringen, Republiken och GESARA kommer att ske efter att President Ryan (Representanthuset) och Vice President Joseph Dunford (Senaten) blir nominerade och valda någon gång mellan 6 och 20 januari.

Mike Pence har utsetts att bli tillkännagiven som Representanthusets Talman som ersättare för Ryan. Han var igår vid Capitol Hill och informerade sina medarbetande lagstiftare om detta framtida faktum.

Suveräna kurser för samtliga valutor kommer att komma upp på skärmarna vid tiden för era privata inlösenstillfällen. Alla kan välja de lägre kurserna om man så önskar. Ingen är tvungen att ta emot de högre suveräna kurserna.

Men de som vill; kom fram med humanitära projekt och planer för att skapa jobb – så många som ni bekvämt kan hantera – för att kunna ”kvalificera er” för de högre suveräna kurserna.

Inse att varumärket Wells Fargo snart kommer att bli en del av det större märkesnamnet HSBC, som får större närvaro över hela Nordamerika, när de tar över och omvandlar bank of Amerika och Wells Fargos kontor över hela Nordamerika under 2017.

HSBC Privata Banker, HSBC´s Förmögenhetsförvaltning och Abbott Downing (UHNW) -enheter och kontor kommer alla att finnas under det nyligen utvidgade HSBC övergripande varumärket i Nordamerika.

Gud är med oss.

 

“Checkmate” Republic/GCR/RV/GESARA Update – December 1, 2016

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...