Global Status – Rapport, 17 oktober, 2016

th-4

Global Status – Rapport

Det geopolitiska landskapet – en titt bakom kulisserna

17 oktober, 2016

AscensionWithEarth.Com

Observera: På specifik begäran har denna Internet-grupp fått sig tillsänd en global status-rapport, nu när vissa diplomatiska resurser inte längre kan engagera sig i dylika frågor, med anledning av sekretessavtal som för flera år sedan har undertecknats. När den globala ekonomiska re-kalibreringen påbörjades, råddes alla diplomatiska verksamheter att upphöra med kommunicerande. Och nu när ”Event”- processen på allvar har inletts, måste nämnda informationsvägar och -flöden upphöra. Nedan finns några ämnen som man bad om att få mer detaljerat förklarade för denna Internet-grupp – det slutliga ”TETELESTAI” SITREP kommer att publiceras tillika med de betalfria 800# med kontaktinformation och uppdateringar gällande suveräna kurser via dessa websidor.

Irak:

Bibliskt sett är Irak känt som Babylon och invaderades olagligen av USA Inc. efter 9/11, efter att attacken på Tvillingtornen offentligt förkunnade ett disharmoniskt övertagande av den globala kontrollen från Väst till Öst år 2001.

Genom att använda sig av Pentagons militärtillgångar och Federal Reserve’s mekanism att trycka upp pengar år 2004, enbart genom en falsk suverän nations-/internationell diplomatisk sammanställning, så producerade en endaste falang detta krig, genom en kombination av budskap via media samt hot. Denna falang är en liten samling familjer belägna i ett antal olika länder, men vilkas huvudsakliga säte finns i Öst-Europa med huvudkvarteret i Bryssel. Dessa ’zigenar-inkräktare’ från det nuvarande Ukraina, föreställer sig vara av en ond energi ’Dark Nobility’ (DN) och ser åtminstone bibliskt sett sig själva som en förlorad stam, ’The Lost Tribe of Dan’.

DN’s sekundära mål i Irak var att säkra alla tillgångar av irakiska handelsvaror (såsom mark, guldtackor och olja), men deras primära mål var att initiera ett tredje världskrig, genom att i området ställa muslimer mot judar och kristna, för att senare få det att eskalera till en global konflikt, allt för att uppnå en sionistisk agenda av militär (huvudkvarter Washington DC), ekonomisk (huvudkvarter City of London), politisk (huvudkvarter Jerusalem) och andlig (huvudkvarter Vatikanen) världsdominans.

Detta är vad världen har fått genomleva under de senaste 2015 åren – ett privat krig som har utkämpats, delvis offentligt, mot alla suveräna nationer i världen. Tacksamt blev de besegrade och den mänskliga valutan får leva vidare medan deras galenskap nystas upp.

Iran

Men Iran låg i vägen för deras falska muslimska anstiftan av krigsplaner, och som Iraks närmaste granne, som delar alla större oljeresurser längs en gemensam gräns, kände DN att man måste besegra dem. Man tänkte sig att göra det genom dolda militäraktiviteter, så väl som genom ekonomiska sanktioner och politisk isolering. Allt för att Iran vände sig från DN’s plan för global dominans under slutet av sjuttiotalet och detta är varför Shahen av Iran slängdes ut ur sitt eget land.

Iran representerar hoppet för hela Mellan Östern, eftersom de har militär, tillgångar, intäkter, utbildning och uthållighet för att bekämpa de europeiska icke-troende, på samma sätt som Zimbabwe har gjort för Afrika (ävenså inom samma moderna tidsram).

Nu har Iran i västerländsk media nedlåtande blivit betecknat som ett land av radikala religiösa fanatiker, på gränsen till galenskap, medan Iran i sanning visste att de skulle vara tvungna att få utstå oerhörda bördor för att uppnå sitt mål, som är ett fredligt och blomstrande Mellan Östern i förening och samarbete med Kina, Ryssland och Indien.

Deras belöning för mer än 35 år av lidande och isolering under våldsutövande i händerna på DN, är att Iran kommer att bli en medlem av BRICS Alliance så väl som att deras valuta, den iranska Rial blir den första valutan i Mellan Östern att ansluta sig till IMF’s (Internationella Valutafonden) SDR-korg (Special Drawing Right), som anses vara en super global reserv-valuta – och som för med sig enormt välstånd (bond credit ratings) och prestige för alla länder som finns inkluderade i korgen.

Turkiet

Turkiet skulle bli kalifatets militära storhet, enligt DN’s huvudplan och skulle bli scenen för både övertagandet och plundrandet av alla tillgångar i Mellan Östern, så väl som en dränering av Västvärldens resurser, tills en ekonomisk betalningsförsummelse skulle komma att inträffa – vilket det faktiskt gjorde under vintern 2012, då Federal Reserve gick upp i världsdomstolen för bankrutt (och släpptes 2015 under full kontroll av dess två största kreditgivare, Kina och Ryssland).

Turkiet ansågs vara det enda land som var tillräckligt starkt för att balansera mot Irans militär- och invånar-styrka. Men Turkiet behöver vidsträckta resurser för att kunna fullfölja DN’s huvudplan, så den turkiska presidenten Erdogan tilläts att stillsamt invadera Nord-Irak (Mosul) efter att Irak föll, och började sålunda konfiskera oljefält och skeppade ut fat med råolja via turkiska hamnar, för att finansiera DN’s behövliga växande militär-agenda i området.

Eftersom USA Inc. redan fanns i Bagdad och var verksamt med att stjäla tillgångar i Iraks södra halva, blev det i över tio år fritt fram för Turkiet för tillgångarna i norra Irak, minus någon tillbakagång av betydelse på grund av de amerikanska styrkorna. Så skedde tills Ryssland steg in på militärscenen år 2015 och under mindre än ett år återtog de inte bara gränsen mellan Turkiet och Irak, utan också Syrien. Och de eliminerade effektivt alla Turkiets/ DN’s kalifat-intäkter i Mellan Östern (inklusive narkotikaförsäljningen från afganska vallmofält – alltså heroin).

Inga pengar, inga lokala krig, inget kalifat med sin bas i Turkiet, inget globalt tredje världskrig.

Syrien

Syrien är en väldigt annorlunda gåta, eftersom man har ansett att det är ett Heligt Land (nämns 300 gånger i bibeln), ”civilisationens vagga för alla semitiska folkslag”. När Jesus vandrade på jorden, predikade han flera gånger i Syrien – inklusive den berömda Bergspredikan. Syriens huvudstad är Damaskus, men den största staden är Aleppo (2 milj. invånare). Syrien gränsar även till Israel och deras huvudstäder ligger endast 136 miles (218 km) från varandra. Det gör att nationen Syrien både blir ett allvarligt hot och en möjlighet för Israel, vilket DN ursprungligen skapade efter andra världskriget i Palestina, och sålunda försöker man alltid utvidga sitt lands territorium. Så en del av DN’s master-plan var att störta Syriens president Assads regering, men detta misslyckades, så de startade krig med hjälp av Turkiets kalifat-armé, som nu är instängd i Aleppo.

Allt för att Kina, Ryssland och Iran var medvetna om denna övergripande plan, och sålunda hjälpte Assad att bekämpa det radikala muslimska kalifatet, vilket påbörjades år 2010. Detta är den enda orsaken till varför Assad tilläts överleva, och varför det fortfarande levande USA Inc.- geopolitiska maskineriet vill ha bort honom. Allt är en utarbetad komplott för att utvidga Israel för en sionistisk DN -agenda, som då trodde att de faktiskt kontrollerade de flesta av världens regeringar, militärväsenden och banker. Nu vet man annorlunda.

Så Syriens hållning har varit både hjältemodig och tragisk, eftersom Aleppo är var det orubbliga objektet (DN) slutligen har mött den irriterade kraften (BRICS), som är mycket starkare och har större organiserad politisk vilja, så väl som finansiering från de asiatiska kunglig; ändå har detta krig allt med att tiden förflutit, fullständigt förstört inte bara staden och Aleppos befolkning, utan hela Syrien. Tacksamt är detta den plats där det radikala muslimska kalifatet tar slut över hela Mellan Östern, och Syrien kommer att återuppbyggas till att bli större och bättre än förut. Så jag tänker mig att det blir deras tröstpris.

Även värt att notera i denna slutliga kamp för den totala kontrollen i Mellan Östern, är att de resterande kalifat-krigarna inte har fått höra att det inte finns några mer pengar för att finansiera deras operationer eller någon politisk vilja att återuppliva dem, så de har ovetande varsamt blivit vallade av ryska militärtrupper till Aleppo för att slutligen slaktas – eftersom många desperata soldater kom direkt från norra Irak efter att Ryssland kylde ner oroshärden där ungefär ett år tidigare.

Med ingenstans att ta vägen för underhåll, så flydde de alla till Aleppo, och nu är de verkligt onda fulingarna omringade i Aleppos östra halva och djupt ingrävda och kan förvänta sig massiva luft- och markattacker, eftersom endast ett massivt fälttåg via luften och marken kan utrota dem från sin position i Aleppo. Detta är varför 50,000 mannar har samlats i Mosul, för vi förstår att Mosul sedan länge har befunnit sig under både US- Republikens och irakiska militärstyrkors kontroll. Och det är också i tysthet känt att denna multi-nationella koalition redan har anlänt till Mosul (10 timmars väg med tåg till Aleppo) och just nu anfaller fienden i östra Mosul.

Allt för att besegra planerna på en israelisk expansion och DN-kalifatet, de övergripande planerna för ett tredje världskrig i Mellan Östern. Inte att undra på att det finns så många utländska diplomater som är mycket intresserade av de militära aktiviteterna inom Syrien.

Ukraina

Ukraina är ett stort land som gränsar till Ryssland och som av alla anses ha de mest fertila jordbruksfälten i Europa – de kallas även ”Europas brödkorg”. Men Ukraina har två ting som är ännu mer värdefulla för de globala makterna: 1) De är inkörsporten för försörjningen av rysk naturgas till Östeuropa; 2) De är det historiska hemlandet för Dans Förlorade Stam, The Lost Tribe of Dan (det Kazariska Imperiet) och sålunda den nation/regering, som de verksamma inom DN lutar sig tillbaka på.

Under våren 2015 störtades den sittande ukrainska regeringen (välvillig till Ryssland vid den tiden), hastigt av en grupp diplomatiska terrorister som stöttades av privata DN-finansierade miliser, och fick order om att tillhandahålla en trygg diplomatisk och militär skyddszon för DN-verksamma, som drog sig tillbaka från den europeiska kontinenten (Brasilien och Argentina var två andra suveräna länder som blev reträtt-orter för lojala inom DN i Sydamerika). Alla håller nu antingen på att nedmonteras eller så har de blivit nedmonterade, eftersom det är där, på jordens yta, som det har varit säkert för de verksamma inom DN att gömma sig.

Så om Ukraina verkligen historiskt är hemlandet för DN – så skulle det faktiskt betyda något att förlora sitt land till utländska krafter. Men Ukraina är utfattigt och Ryssland äger majoriteten av dess suveräna fondskulder, för man kunde se denna dag gry på flera mils avstånd. Så tekniskt sett, äger Ryssland Ukraina, precis som de ägde Krim och tog det tillbaka.

Och för att den ukrainska regeringen tog beslutet att låna ytterligare 3 biljoner dollar av Ryssland, för att betala för naturgas-tillförseln år 2015, måste de återbetala detta i enlighet med suveräna världsbestämmelser. Men de vägrar betala något. Normalt sett är detta något som skulle kunna lösas med diplomatiska medel, men för att Ukraina får all sin gas från Ryssland, för att vintertid värma upp sitt land – så finns det ingen direkt bundsförvant som är redo att kliva in och hjälpa dem. Och nu är vintern snabbt i antågande.

Ryssland har sagt att hela skulden måste återbetalas för att gastillförseln ska hållas igång, vilket inte bara skulle ställa den ukrainska befolkningen mot sin nya regering, utan också mot de andra dussin-talet östeuropeiska länder som gränsar till Ukraina och sålunda får ta emot den ryska vintervärmande gasen genom de ukrainska gasledningarna.

Tyskland såg detta maktspel närma sig och skapade en helt annan ström av naturgas, direkt från Ryssland, som kallas ’Nord Stream’, och som år 2011 började pumpa gas genom en gasledning på havsbottnen i Östersjön, sålunda passerade den förbi inkörsporten via Östeuropa/Ukraina helt och hållet och tillhandahöll genomgående, öppna gasledningar för hela Västeuropa. Så till och med EU och NATO har dragit sig ur Ukrainas diplomatiska affärer. De är nu fullständigt isolerade och deras utsikter för att få en nationell pånyttfödelse tynar för var dag som går. Så det är bara en tidsfråga och en ren temperaturfråga vad gäller Ukraina.

Amerikas Förenta Staters Republik

Orsaken till att engelska medborgare flydde från Europa under 1700-talet var på grund av allt tyngre belastande skatter och juridiska begränsningar inom både deras dagliga liv och religiösa frihet. Är inte det vad som nu håller på att ske i Amerikas Förenta Stater? Frågan är varför historien upprepar sig?

Svaret är helt enkelt att de samma mäktiga DN- familjerna följde dem till den nya världen och klurade ut hur de skulle kunna fortsätta kontrollera deras liv, oberoende av upproret 1776 som är känt som ’The Republic of United States of America’. De har alltigenom århundradena använt outtröttliga taktiker för tvång, förräderi, mord och media-bedrägeri för att skapa illusionen av en falsk bolagsregering (USA Inc.) i stället för nationen Republiken Förenta Staterna.

De har naturligtvis installerat sina utsedda ledare till att se ut att vara moraliskt rättfärdiga män och kvinnor, för att styra våra affärer för alla människors bästa intressen, medan de i sanning bara tjänar de största geopolitiska intressena för DN, oberoende av följderna för den generella Republikens befolkning.

Deras underhuggare trimmas alla från kända DN-familjer och genom utnämningar, vissa genom illusionen av att man genomför val, men alla har svurit in sin lojalitet till ”Familjen”, även om det innebär döden. Och detta är det osynliga organ som har fullständig kontroll över ert land, ert hem, er militär, er utrikespolitik, er valuta, alltsedan början av konstitutionen.

De både tillåter och förevigar illusionen av en amerikansk självständighet, frihet och styrka för att psykologiskt hålla massorna förslavade i sin egen okunskap. Alla som slåss och dör för sitt land slåss och dör för DN’s makroskopiska agendor, och det är varför det amerikanska militärkomplexet blir så överdrivet publicerat och så hedrat.

Deras illusion gällande frihet inkluderar samtliga demokratiska stats- och nationella val, eftersom endast deras kandidater tillåts ställa upp i dessa valkampanjer, vars vinnare bestäms via valfusk. Jag vet att detta är ett mycket svårt koncept att omfatta, för att inte tala om att förstå och tro på, men hursomhelst är det sant och det kommer inom kort att komma ut för att kunna tas in av allmänheten. Se det som att ni får ett försprång.

Bolaget USA Inc. som skapades år 1871 och hade sitt säte i Puerto Rico, gjorde bankrutt år 2015 när hela Puerto Ricos nation gjorde bankrutt med sina suveräna lånefonders obligationer. Detta inkluderade IRS, Homeland Security, FEMA och NASA. USA Inc.’s största fordringsägare var också Kina och Ryssland, som har stått som fulla ägare av hela USA Inc’s tillgångar alltsedan DN’s politiska ledare, Påve Francis, överlät Vatikanens alla bolag i september 2015 – verksamheter, tillgångar och bosättningar.

En av dessa tillgångar är USA Inc bolagsregering, som man håller på att upplösa.

Problemet med att eliminera en falsk regering i likhet med USA Inc. är emellertid det att människor runtom i världen så väl inom Förenta Staterna till stor del är omedvetna om att detta bedrägeri har pågått, punkt, för att inte tala om den lögn som lanserades och utbreddes under några århundraden. Så även godmodiga människor kommer intensivt att försvara sina ”demokratiskt valda, tvåpartiers-, valmans-system-ledare” även om allting till 100% är en bluff.

Den pågående valcykeln tillåts därför naturligt få spela ut sig själv, ända tills det sista möjliga ögonblicket, för att begränsa skadan för den godmodiga befolkningen i Republiken; och sålunda är det varför två DN-kandidater tävlar om en chefsbefattning som bokstavligen inte längre existerar, för USA Inc. har av en världsdomstol blivit förklarad bankrutt.

Sålunda använder sig Donald Trump, som föddes in i DN, av tillfället att försäkra sin familjs amnesi, så väl som att han framhäver sin familjs globala varumärkesnamn ”Trump”, och ställer möjligen in sig med ett syfte av framtida ryska och kinesiska fastighetsaffärer. Donalds lojalitet finns hos hans ego, som behöver prestige, berömmelse och pengar för att bli tillfredsställt. Han bryr sig inte ett dugg om det amerikanska folket, och det märks.

Clinton- dynastin använder Hillarys tvinande kropp för att hålla skenet uppe av normala kampanjframträdanden, bara i händelse av att DN skulle få bakslag i sin energi gällande sin geopolitiska/militär- osynliga kamp – som tydligt inte har ägt rum – sålunda lämnas nu paret Clinton att vittra sönder, fullt synliga för allmänheten. De blir offerlammet för DN i Nordamerika – lägg också märke till hur de som heter Bush, Kennedy och Rockefeller stilla gled in i obskyritet under de senaste åren.

Varken Kina eller Ryssland kommer att tillåta att den återupprättade Republiken Förenta Staterna ska få ledas av en Donald Trump– eller en Hillary Clinton– galjonsfigur som får stiga fram, så de har också redan utsett både en tillfällig ledare för Republikens territorium (General Joseph Dunford) och en permanent ersättare som statsöverhuvud (som ska utses). De kommer att tillåta en ny förkortad valomgång, så att folket fortfarande ska kunna rösta och detta blir snart synligt inom allt det nya, via ett plötsligt godkännande av Kongressen (som leds av Paul Ryan, som förväntas bli en möjlig presidentkandidat) och förre Presidenten Obama. Tillsammans kommer de att utlysa att en dylik ”återställning” av val-förfarandet ska implementeras efter tredje president-debatten/fiaskot.

Den nya valomgången kommer att påbörjas omedelbart och avslutas den 3. januari, inte 8. november, som är det normala och det kommer att finnas helt nya kandidater som ska introduceras, men de har handplockats av Kina och Ryssland, med en valöversikt av den interima Presidenten Dunford, som utan ceremoni kommer att kliva av, efter att nästa statsöverhuvud har svurits in den 20. januari 2017 – som brukligt är.

För att hålla massorna lugna, kommer en normal maktövergång att se ut som om den ägde rum mellan en nyligen vald presidentkandidat och förre Presidenten Obama, sålunda kommer alla frågor i landet att verka befinna sig i sedvanlig harmoni, med traditionella förväntningar från den amerikanska allmänheten, minus en smärre hicka i tidsplanen för valet alldeles i slutet och utan allt utländskt eller utomstående inflytande.

Förvänta er att Hillarys sjukjournaler kommer att avslöjas i Wiki-Leaks e-mejl från hennes kampanjchef John Podesta, så väl som ET-avslöjanden, som Obama offentligt ska tillkännage före årets slut. Av vilket allting sedan länge har förhandlats som en ”utrullning” i denna mycket snäva tidsram för valet.

Tillkännagivandet av GCR/RV har redan gjorts offentligt som en del av bekräftelsen av 2015- års Parisavtal, vilket juridiskt genom ett internationellt fördrag justerar (eller återställer) alla globala valutor till en guldstandard som bestäms i Shanghai, för att rättvist fastställa globala procenter för koldioxid-beskattning – därav namnet ’Parisavtalet gällande Klimatförändringar’ och inte det ’Internationella Globala Valutaåterställnings- & Revalveringsavtalet’.

Allmän Valuta-Revalvering

Tillgångarna inom Omgångarna T1, T2, T3 har blivit revalverade, hydrerade och fullbordade fram till söndag kväll 16.10.2016. Vissa T4 hydreringar och åtkomster har redan inletts, men en fullständig allmän inbjudan (via betalfria 800#) måste fortfarande påbörjas. Men dess tillkännagivande är nära förestående.

Suveräna kursfordringar för den här privata Internet-gruppen tillåts enbart mot humanitära och arbetsskapande projektpresentationer. Zimbabwes bankrutta fond/valuta kommer att representera hela den Afrikanska Unionen när den ansluter sig till IMF:s SDR korg 2030, tillsammans med Iran (iranska Rial) för samtliga nationer i Mellan Östern. Bägge valutorna kommer att inkluderas i den här första vågen av återinlösen.

Men alla valutor i Afrika och Mellan Östern planeras också att inkluderas i den första ZIM/Rial intagningen och sålunda tror vi att ett ’net-net’ suveränt innehav för nationer i den Afrikanska Unionen (per deras granskade tillgångar i marken) kommer att överstiga värdet för ett centralt bankinnehav lågt värderat med sexsiffriga tal, medan innehav i Unionen i Mellan Östern får värden som väl överstiger fem siffriga tal.

 

 

Global Status Report, October 17th

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. oktober 19, 2016

    […] via Global Status – Rapport, 17 oktober, 2016 —  […]