Uppdatering av Ron Giles, 14 mars, 2021

Ron Giles

14 mars 2021

De Kinesiska Äldre har samlat på sig guld i hundratals år. De är guld-rika. En del av deras guld lånades ut till det Centrala Banksystemet så att det kunde finansiera återuppbyggnaden av Europa efter de många krigsåren under Första och Andra Världskriget. Det betalades förresten aldrig tillbaka utan användes för att starta upp deras finansiella imperium och för att förslava mänskligheten. Detta är det Centrala Banksystemet. Det här kan vara orsaken till att ett av villkoren för att använda deras guld till QFS (Quantum Financial System) är upphörandet och det fulla avslöjandet av det Centrala Banksystemet innan RV kan genomföras.

De Äldre har grottor med gömt guld och använder det nu för att guld-backa valutorna i QFS för varje land i världen. Det är viktigt att förstå att QFS och de pengar det kommer att frisläppa är helt nya valutor. Det utformades av Alliansen för att finansiera det nya finansiella systemet som kommer att ställa om alla Valutor i världen till Guld-Backad valuta. Regeringscheferna i alla de 209 länderna i världen skrev under denna överenskommelse att tillåta GESARA och detta nya Kvant-Finansiella-System att bli implementerat i hela världen av Alliansen.

Ett elektroniskt, digitalt guldcertifikat kommer att bli det som används för att backa valutan. Varje kilo guld som lagras av de Äldre har ett serienummer som identifikation. Det betyder att varje kilo är ”identifierat” och kan användas för att backa upp en viss mängd valuta. Varje ökning av valuta kommer att ges ett ”digitalt guldcertifikat”. Detta digitala certifikat hänvisar tillbaka till det specifika Kilo av Guld som har satts av och ”identifierats” för att backa den specifika valutaökningen. Processen för guldcertifikat är giltig för alla valutor oavsett ursprungsland. Det kommer att finnas en digital ”tagg” för att visa namnet på valutan som certifikatet tillhör. Om ni vill överföra, låt säga 100 dollar, kommer QFS att överföra 100 digitala certifikat. Certifikatets värde är alltid ett steg av det Kilo guld som det är bundet till. Detta besparar oss från att skicka runt guld. Det är genialt.

Hur tar då detta hänsyn till guldprisets fluktuation? Låt oss ta en titt.

Priset på guld fluktuerar, så vid en specifik tidpunkt kommer priset att frysas för att kunna backa alla valutor. Det är viktigt att alla valutor har ett nominellt värde mot alla andra valutor oavsett ursprungsland; om det så är Dong, Dinar, USD, Yuan, Peso etc. (Detta åstadkoms med Global Valuta Omställning). Det ska göras av varje land som antingen frisläpper en ny valuta eller justerar den gamla så att den kan likställas med andra; Yuan mot Dong, USD mot Tyska Mark, Dinar mot Peso etc.

Så snart frysningen sker kommer varje Kilo guld att bindas till ett antal valutavärdessteg som den kommer att backa. Den specifika tidpunkten kommer att effektivt ”frysa in” värdet på alla valutor så länge som QFS ligger på plats. Om priset på guld går upp eller ner kommer det inte påverka det frysta värdet på en valuta mot en annan, eftersom värdet på alla valutor kommer att gå upp och ner tillsammans. Tänk på att detta är den enda legalt giltiga valutan i hela världen. Det enda spelet. Guldprisets fluktuation kan komma och gå som råvarupriset på guld dikterar, men marknadspriset på guld kommer inte att påverka värdet på varje valuta. Den underliggande effekten blir att inflation eller deflation elimineras och marknadspriset på guld, som en ”råvara” istället för att backa upp ett lands valuta, kommer att fluktuera med tillgång och efterfrågan, precis som vilken som helst annan råvara. Slutsatsen är att värdet på alla valutor jämfört med andra alltid kommer att vara samma, det kommer inte att fluktuera utan istället att bli stabilt. Detta är så viktigt för internationell handel. Detta sätt att guld-backa valuta eliminerar konceptet med Guld-Standard, som är ett steg i rätt riktning, men som kommer att ge sig för det överlägsna och säkrare sättet att Guld-backa i QFS.

De tusentals år av guldsamlande som verkligt värde för växling kommer helt enkelt att försvinna och bli en råvara som används för konsumtion av saker som juveler eller guldplätering etc. Med ett nytt guld-backat ”riktiga pengar” system som inte kan manipuleras, kommer vi att få ett stabilt finansiellt system som fungerar för hela mänskligheten internationellt.

Var mycket försiktiga om ni har guld som säkerhet mot inflation, för utan elementet av ”guld som pengar” kommer efterfrågan på guld att sjunka och marknadspriset på guld kommer åter att vara styrt av tillgång och efterfrågan. En mycket stor grupp av guld-investerare kommer att se, över tid, att det höga priset på guld kommer att vara mycket svårt att upprätthålla, då priset på guld kontinuerligt eroderas och deras guldkorg sjunker i värde. De kommer att se att råvaran måste säljas så att deras pengar kan användas i andra, mer produktiva områden av ekonomin. Utan hamstring och innehav av guld som säkerhet mot inflation kommer en stor, stor faktor i PRISET PÅ GULD att bli eliminerat. Den artificiella efterfrågan på guld som pengar kommer att sjunka och därmed också marknadspriset. Detta är nettoresultatet av QFS och det sätt på vilket valutor kommer att guld-backas i QFS. Guld kommer att återgå till att vara en råvara och inte användas som pengar så länge som Gud håller QFS på plats. Det är tänkbart att priset på guld kommer att gå ner till där det täcker kostnaden för brytning och distribution, med en liten vinstmarginal.

RV:n och Inlösningsfonderna.

ALLA Växlade Valutor, liksom alla Zim Inlösningsfonder, kommer att placeras i konton som lagts upp i det Kvant Finansiella Systemet. Absolut inga av dessa fonder kommer att läggas i en Bank vid inlösningsmötet. Bankdatorer kan inte programmeras för att överföra Digitala Guldcertifikat. QFS kan och kommer att lägga medel i ett bankkonto som tidigare förklarats, så en person kan överföra medel till sitt eget bankkonto, men det kommer att bli mindre och mindre önskvärt då bankerna går in i mottagande och deras kunders avsättningar konfiskeras för att undvika Bankens död. Vilken bank kan tävla med QFS när QFS är gratis, säkert, privat och stabilt?

Ett av de stora problemen i övergången kommer att bli användandet av betalkort för inköp. Kommer VISA eller Mastercard finnas tillgängliga? Vi får se vad Alliansen hittar på, men det kommer att finnas mycket som måste göras för att förändra VISA eller Mastercard strukturen så det fungerar med ett Betalkort från QFS – men det kommer att göras så småningom. Avgifter för VISA och Mastercard och andra kort kommer att elimineras, så det blir förändringar. En stor kostnad för Kreditkortsföretag är stulna kort och bedrägeri. QFS eliminerar alla dessa bedrägliga aktiviteter, inklusive identitetsstöld. QFS säkerhetssystem kommer att säkra vår finansiella trygghet så länge som vi använder pengarna för utbyte av varor och tjänster.

Introduktion av ”Center för Finansiella Tjänster”. Framtiden för den Finansiella Tjänsteindustrin.

Det finns ett behov som banksystemet har tillfredsställt för hela samhället som inte kan elimineras i det nya Kvantfinansiella Systemet. Det finansiella systemet är det lim som håller ihop samhället då vi handlar med varandra. Det är mycket viktigt. Så länge som pengar används för att utbyta varor och tjänster, är det en tjänst som måste fortsätta i någon form, förhoppningsvis bättre. Att få till denna tjänst är absolut nödvändigt.

Då Zim Välgörare påbörjar sina humanitära aktiviteter måste en ny Finansiell Tjänsteindustri skapas ur bankernas död. Det är en stor fasett av samhället som få Zim Välgörare har skänkt någon tanke. Den Finansiella Tjänsteindustrin är precis lika viktig som att få mat på bordet och tak över huvudet åt mänskligheten, om samhället skall bli framgångsrikt. Återigen, det är limmet eller murbruket som håller ihop brickorna i samhället.

Utan några vinster i QFS-strukturen kommer det att ligga på ZIm Välgörarna, med stora summor pengar, att rädda bankstrukturen och skapa en ny Finansiell Tjänsteindustri som kallas Center för Finansiella Tjänster. Vi kan göra detta genom att köpa bankindustrins tillgångar och vända hela strukturen, som den för närvarande existerar, till Centers för Finansiella Tjänster. Fastigheterna finns där, de anställda finns där och kunderna finns där i väntan på tjänsterna. Om vi, som en grupp Zim Välgörare, har förmåga att hitta bra människor som vill fortsätta stå till tjänst, kan vi köpa tillgångarna inklusive dotterbolagen och betala för hela strukturen utan vinstkrav. Så vilken av oss Zim-innehavare kommer att nöja sig med 12 miljoner dollar för att lösa in en 100T Zim sedel? Bara de oinformerade som lyssnar till den Djupa Statens gurus.

Nuvarande anställda med högsta ledningen, mellanchefer, ner till kassörerna, kan läggas på mycket höga löner genom Vinstdelningssystemet. De kommer att få Anställningskontrakts-aktier liksom det Individuella Aktieägarprogrammet. Alla existerande banker kan köpas av Zim Välgörare, och beroende på timingen, kan vi vända på allt från en sektor på nedgång till en som är levande och mår bra och tjänar folkets behov.

Kunder kommer alltid att behöva lån till bilar, hem etc. och kan behöva hjälp med att lära sig använda QFS för sina egna personliga finansiella behov. Allt detta kan åstadkommas genom att ställa om bankerna till Center för Finansiella Tjänster, platser där deras frågor kan besvaras. Med kundernas tillåtelse kommer kassörer att ha tillgång till deras konton i QFS och kan hjälpa till med att få ut pengar etc. liksom att sätta in pengar i QFS från sina arbeten, om de inte har Anställningskontrakt RSS-programmet.

För dem som är med i Love Won Society programmen är det inte svårt att se stora möjligheter att tjäna våra samhällen med många fördelar för den grundläggande strukturen, familjen. Vi har mycket arbete att göra för att implementera detta nya QFS i samhället.

QFS är vårt verktyg för att göra det arbete vi kom hit för att göra. Vårt jobb kommer att vara att positionera oss för att tjäna på många sätt som vi kanske inte tänkt på förut. Anden kommer att hjälpa oss då vi ber om och tar emot vår gudomliga vägledning för att använda våra medel i tjänst till våra bröder och systrar i Guds Familj. Vi är här för att förändra hur världen fungerar, inte bara för att hjälpa de fattiga.

Välsignelser till Alla, var en välsignelse.

Ron Giles

QFS2020.com

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...