Uppstigningsänglarna via Angel Skog, 6 augusti, 2020

Vackra människa
Minns att den som alltid fortsätter att gå till slut når sitt mål.
Och vi ser era drömmar som ni så kärt håller tätt intill era hjärtan.
Drömmar om total befrielse från alla de känslor, tankar, beteenden och upplevelser som släpar runt er i en verklighet där ni inte lever utifrån er högsta potential.
Utifrån er vackra själs gudomliga manifestation, i sann kärlek, sann lycka och sann frihet.
Vet mycket väl att dessa drömmar är det som banar och skapar den framtiden som ni så ofta kan förnimma där i tunnelns slut.
OCH vet att den är lika sann och verklig till att uppleva såsom den emellanåt känns vibrera i hela ditt väsen.
Vi vet att det kan upplevas hopplöst emellanåt med den ena saken efter den andra som behöver bemötas för att läkas.
Ofta tycks knappt den ena känslan transformerats innan nästa kommer hak i häl och tar täten med all kraft.
Anledningen till att det är såhär ÄR att ni lever uppstigningsprocessen fullt ut GENOM att ni valt att uppleva denna tidslinje.
Det finns många tidslinjer på jorden just nu och kommer fortsätta göra det ett par tiotal år innan medvetenheten kollektivt höjts till den femte dimensionen.
Det kommer finnas alternativa tidslinjer och parallella verkligheter även då, de kommer dock bestå utav en betydligt högre vibration än den mångfalden som ni upplever idag.
Men kära vackra människa, NI är precis där ER själ vill att ni ska vara.
I uppstigningens medvetna flöde.
I tidslinjen där ni möter, bemöter och läker lager efter lager av de tunga karmiska energier och frigör er från de bojor som håller er ifrån er totala integration med er själ.
I föruppdraget av ert ljusarbete där ni transformerar det kollektiva medvetandet och banar vägen för fler själar att välja uppstigningens kärleksfulla tidslinje.
Vet mycket väl, att ni är PRECIS där ni ska vara.
OCH att vägen nu för er många är likt en bergodalbana.
Er enda uppgift är att bara fortsätta gå med drömmarna tätt intill ert hjärta.
Och vet mycket väl att den som fortsätter att gå till slut når sitt mål.
Med all vår ömsinta kärlek// Uppstigningsänglarna

You may also like...