“Vaksam” – GCR/RV Intel SITREP söndag 9 juli 2017

 

”Vaksam” – GCR/RV Intel SITREP söndag 9 juli 2017

 

 

Var vaksam, Zimlandia. Allt som vi bett om är i rörelse vid den här tiden.

Gratisnummer har kommit upp och blivit färdiga för frisläppande.

All utbytespersonal över hela världen är fortfarande i aktiverat läge, inklusive militärpolis i civila kläder på vägarna och obemannade drönare i skyn.

Vi är osäkra vid denna tiden (5:00 EDT) vad beslutet var eller är för att hålla tillbaka frisläppning, men vi vet att beslutet att släppa kom denna vecka och gjordes gemensamt av G20-ledarna – inklusive Trump.

Det nya finansiella systemet trädde i kraft fullt ut vid midnatt den 1 juli 2017.

Det gamla finansiella systemet upphörde med global verksamhet permanent den 30 juni 2017.

Det betyder att vi har redan har korsat över i strukturen på baksidan av huset.

Det tar dock två veckor efter kvartalsskiftet att stämma av alla tidigare kvartalsredovisningar på federal nivå.

Sedan tar det ytterligare ett kvartal bara för att sammanställa föregående kvartals redovisningar.

Så det finns ett oundvikligt element av grundläggande bokföring till RV, när som ett finansiellt system slutar och ett annat börjar.

Tror inte på mindre inlösenhistorier eller stora förseningar, eftersom det bara är en strukturell verklighet för RV som måste följas lagligt, och dess tidslinje är okänd för allmänheten.

Således är allt på den offentliga arenan (som på Internet) antingen individuell spekulation eller vinklad propaganda.

Ingendera av dessa är 100% korrekta.

Målet för NPTB är att lösa in all privata inlösen (inklusive ZIM) i böckerna för 3: e kvartalet räkenskapsåret 2017.

Därefter uppnå offentlig inlösen i fjärde kvartalet 2017, vad gäller intag, konvertering och avstämning av alla gamla systemtillgångar – privata och offentliga – senast den 31 december 2017.

Kom ihåg att det federala räkenskapsåret 2017 började den 1 oktober 2016 och slutar den 30 september 2017 … men avstämningsrevisionen komplett förrän den 31 december 2017. (vilket är också första kvartalet i 2018 års räkenskapsår).

Komplicerat? Inte riktigt om du någonsin har bokfört på en lokal kommunal nivå. Men säkert förvirrande om du bara har gjort personlig bokföring som slutar sitt räkenskapsår den 31 december (skatter förfaller till den 15 april det följande året).

Alla nya systemkurser har nu dykt upp över hela världen och stabiliserats. Även den iranska rialen ligger nu fast på de främre skärmarna.

Vi har fått höra att det finns en geopolitisk mekanism som kommer att följa med RV – inte ett tillkännagivande i sig – utan en samordnad rörelse av alla 209 suveräna nationer för att rensa ut all kvarvarande korruption som fortfarande finns … en internationell ”mjukning av stranden”, om du vill, som dödsstöt inför starten av ekonomiska reformer.

Allvarliga seriösa saker händer nu i realtid. Händelserna påskyndas eftersom multipla strategier för frisläpp överlappar varandra offentligt.

Vi är på en minut för minut klocka. Och RV kan och kommer att poppa upp när som helst nu, så förbli vaksam, positiv och tacksam, oavsett vad som händer i dag.

Gud är med oss.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.saint-germain.se

Du gillar kanske också...