Väktaren via James McConnell, 20 maj, 2018

Väktaren

JAG ÄR Väktaren av det Nya Utskicket.

Jag har inte varit med den här gruppen för en tid. Som jag nämnde för ett tag sedan skulle jag inte återvända, vi skulle inte återvända som Väktarna, förrän en sådan tid när vibrationerna har ökat tillräckligt för att möjliggöra början, då kommer den Nya Gryningens process att komma över denna planet. Och den tiden är nästan här.

Som du hört många gånger, så har du på många, många olika sätt kommit till gränsen, du har nått mållinjen, du närmar dig crescendo. Och allt detta är sant. Sant för den medvetenhet som är människans just nu. Men som ni alla vet ändras människans medvetenhet med varje tanke och i varje ögonblick så det kan aldrig fastställas i förtid när de fulla förändringarna börjar, när Händelsen kommer att inträffa.

Men vet att i dessa ögonblick nu, före den stora Händelsen, före den nya daggryningen som visar sig över denna planet, är ni i dessa ögonblick före den Nya Gryningen. Ögonblick kan naturligtvis vara i en annan tidsram än vad ni är vana vid. För när vi kommer till er är vi på en plats utan tid. Vi är i rymden men inte tiden som ni vet. Så när vi säger stunder, kan det ibland vara en evighet för er. Det betyder inte att det kommer att bli mycket längre. För ni är i dessa ögonblick. Ni har nått mållinjen som Sananda har sagt många gånger.

Det är bara upp till er nu, var och en av er, att fortsätta med ert uppdrag, både individuellt och i grupp.

Och när ni förbereder er för att fortsätta på den här resan, för att hitta de här formerna, och även om de av er, många av er, som inte har fullföljt detta tidigare, så har ni ändå fullföljt detta tidigare eftersom många av er som deltar i dessa samtal har deltagit i formgivning av dessa former och utförandet av dessa former.

Och det är väldigt viktigt att fortsätta den här resan, den här processen som ni började för så länge sedan och att nu börja minnas; Att veta från det inre att ni har nyckeln, som det har sagts. Och att du är nyckeln. Att alla tillsammans, som arbetar som en, kommer att hitta kulminationen och de resultat ni är ute efter.

Men bara arbeta som En. Ty om det någon gång finns en annorlunda synvinkel som kommer in och skapar en resonans som inte är den Endas resonans, så måste ni veta till och med bortom dessa former, att ni alla är efter former inom er själva, de minnen som kommer att återkomma.

Och många av er börjar nu återvända eftersom allt är i ögonblicket. Alla måste förstå att ni är i ögonblicket. Och varje gång du skapar inom det ögonblicket, när du visualiserar inom det ögonblicket så skapar du den nya världen, Gaias Nya Tidsålder. Du skapar det med varje tanke du har, varje vision du har. Och inom detta är det dags för dig att inse hur starka dina tankar, dina ord och dina handlingar är.

Det är bara du som kan göra det här. Vi kan inte göra det för dig och inte heller om vi kunde det eftersom vi inte kan och inte kommer att ta platsen för din fria vilja. Vi är alltid här för att hjälpa och leda varhelst kallelsen går ut. När den kallelsen går ut, är vi, de av oss, Väktarna, de som är av Himlens Sällskap, de många Uppstigna Mästarna som du känner till, vi är alla här med dig.

Vet och förstå alltid detta. Tro på det.

JAG ÄR Väktaren av ett Nytt Utskick. För det är ett Nytt Utskick. Det är en ny medvetenhet som kommer över denna planet och kommer att fortsätta att komma över denna planet och inom var och en av er, ert kollektiva jag. Jag lämnar er nu i frid och härlighet och kärlek, tills det ögonblick när den Nya Gryningen uppstår.

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...