Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 20 maj 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

20 maj 2018

Kära läsare, vi kommer med kärlek och fortsatt respekt för det arbete ni utför på både inre och yttre nivåer, ställda inför det kaos, den förvirring och den ilska som manifesteras omkring er. De nuvarande tiderna för med sig förändringar vilket får dem som inte tycker om förändringar att stadigt sätta sig i det som känns bekant och kärleksfullt se tillbaka på de ”gamla goda tiderna”.

Just nu är det väldigt många filmer, böcker och TV-program som handlar om uppfattade föreställningar om dessa ”bättre tider”. Det beror på att många är förvirrade av intensiteten i det som sker över världen och har kommit att tro att det var bättre förr, fridfullare, och att de problem som de ser idag inte existerade.

Det förflutna kommer alltid, för en del, att se bättre ut, för människor tenderar att glömma det dåliga och försköna det goda. Men, under ytan fanns i dessa till synes sorglösa tider samma dagens problem sjudande, vid gott liv, men inte sedda för vad de var av en ouppväckt majoritet.

Fundera på hur kvinnors rättigheter såg ut, rasfördomar och krigshetsning under de ”gamla goda tiderna” och ni förstår snabbt hur illusorisk denna nostalgi är och hur en stor del av den är okunnighet accepterad som verklighet.

Den höga frekvensen i de Ljusenergier som nu flödar över jorden då evolutionen vecklar ut sig hjälper till att visa upp mycket av det som hitintills varit fördolt. Att hålla människor okunniga är alltid möjligt när den personliga makten fritt överlämnas till andra – regeringar, experter, familj och vänner eller organiserade religioner – i tron att dessa andra vet vad som är rätt för dig och aldrig skulle svika. Detta förändras snabbt då fler individer öppnar sina ögon, återkräver sin makt och börjar ta egna beslut.

I denna tid måste alla som studerar sanningen undersöka globala koncept gällande vinst och förlust, koncept som perfekt speglar dualitet. Tredjedimensionell energi som är en energi av tid och rum, dualitet och separation, uttrycks alltid som par av motsatser för alla som lever fullt ut i ett tredjedimensionellt medvetande. Manifestationer av vinst och förlust dyker upp på alla nivåer( fysiska, känslomässiga, mentala och andliga) och accepteras som normala.

I dess strävan mot mer vinst och mindre förlust enligt dagens mått finns det i det tredjedimensionella trossystemet specifika koncept gällande de vinster en person måste sträva efter. Det ouppväckta medvetandetillståndet har accepterat dessa koncept som sanning och kämpar för att uppnå dem.

Fysiskt strävar många män och kvinnor efter att få en ”perfekt” kropp enligt TV, film, annonsering och normer i modeindustrin. Det finns en tro att en så kallad perfekt kropp gör dig accepterad, älskad och beundrad, överlägsen andra. De som nöjer sig med en normal eller till och med ”inte så perfekt” kropp bedöms automatiskt vara på den förlorande sidan.

Intensivt fokus på fysisk perfektion till varje pris har resulterat i ätstörningar, depression, saknad av syfte, självmord, självförakt, dåligt självförtroende och dålig hälsa för de många som fortfarande accepterar falska koncept om vem och vad de är och som ännu inte vet att de är medvetande, inte bara fysiska kroppar.

Känslomässigt strävar många efter perfekt mental stabilitet såsom den definieras av ”experter” vilka ofta ändrar sina idéer dag för dag. Denna önskan att uppnå känslomässig perfektion och eliminera oönskade känslor får många att helt enkelt begrava dessa känslor i en felaktig tro att de då har försvunnit.

Om ni upplever en känsla ni inte tycker om, bara vägra att döma den som god eller dålig och älska och ära er själva istället för insikten att den bara är en del av den ni är just nu och fråga er själva: Är denna känsla gammal energi som rensas ut, eller representerar den något som jag fortfarande har kvar i mitt trossystem? Vad är det jag tror på som får mig att känna så här? Vetande att inget är bra eller dåligt, är det bara ens accepterade koncept som avgör om det är bra eller dåligt.

De som kämpar för att uppnå något koncept av känslomässig perfektion vänder sig ofta till legala eller illegala droger som förefaller göra saker bättre men som i verkligheten bara maskerar de känslor som behöver behandlas. Droger blockerar andliga framsteg. Vid någon punkt, kanske till och med i en framtida livstid, måste varje individ börja acceptera, förstå, och heala den känslomässiga kroppen genom själv-kärlek snarare än självförakt.

Många negativa känslor har att göra med cellulärt minne och tidigare liv vilket är orsaken till att vissa oönskade känslor förefaller komma nu eller har varit med er hela livet. Ni kan nu inse att dessa känslor en gång tjänade sitt syfte men inte längre behövs. Älska dem, tacka dessa delar av er själva för den tjänst de gjort er i andra livstider och släpp iväg dem.

Vinning i mental nivå handlar för vissa(inte alla) om att uppnå så mycket intellektuell kunskap som möjligt vilket ger dem en känsla av värdighet och värde. Ni känner alla människor som vill visa upp sin intellektuella skicklighet i varje ämne för alla som vill lyssna, i tron att det gör dem överlägsna andra.

Det intensiva driv som många har att tillskansa sig mer och mer välstånd och materiella saker, även när det inte behövs, är en manifestation för tron att välstånd ger dem den acceptans, trovärdighet och kärlek som varje själ längtar efter. Förlusten av välstånd(dualitet) för dem som identifierar sig med sitt välstånd, har fått många att ta sitt eget liv.

Andligt finns det de som fortsätter att se andliga framsteg som en uppnåelse av något imaginärt steg genom vissa riter, ritualer, läror och produkter som ofta bara tjänar att hålla dem okunniga om det faktum att det de söker inte finns i de yttre tingen. Sedan, efter att många år tillägnats någon andlig väg, upplever dessa kära en enorm känsla av förlust och misslyckande eftersom deras ansträngningar inte resulterat i deras egen-skapade förväntningar.

De som drivs av en önskan av fysiska, känslomässiga, mentala eller andliga framsteg inom det tredjedimensionella trossystemet kommer att uppleva viss framgång, ofta stor framgång, men kommer också att misslyckas, helt enkelt för att medvetande i dualitet och separation manifesteras som par av motsatser.

Verkligheten bakom alla handlingar för att nå framgång på den tredjedimensionella nivån är själens längtan efter erkännande. Denna längtan är en inre puff för att vakna upp till den verkliga fullständigheten, helheten, och ovillkorlig kärlek/Verkligt Själv/Enhet som redan är närvarande.

Det icke-uppvaknade tillståndet av medvetande vet ännu inte att det de strävar efter redan finns inom dem så när de upplever en inre puff för mer(fysisk, mentalt, känslomässigt och andligt) tolkar de det i enlighet med sin uppnådda nivå av medvetenhet vilket vanligen är i och som former av framsteg(vinning).

Denna inre längtan och hunger som upplevs på alla nivåer kommer alltid att finnas kvar även efter att den perfekta kroppen, partnern, bankkontot eller något annat mål uppnåtts, därför att helheten, fullständigheten och kärleken som söks genom dessa saker inte existerar i dem. Själen kan aldrig tillfredsställas medelst grannlåt.

Då individer vaknar upp till verkligheten av vem och vad de verkligen är, börjar de förstå att allting de sökt i det yttre bara tjänat att hålla dem fängslade till dessa saker. Vi denna punkt börjar det intensiva drivet och kämpandet för yttre vinning att lösas upp. Den uppvaknande individen börjar förstå att den materiella vinning han trodde var nödvändig för hans hälsa, välstånd och lycka, representerar det som redan finns närvarande inom.

Det är så evolutionärt lärande sker. Längs många livstider har alla spelat rollen av att söka och finna, framgång och misslyckande, i enlighet med koncept och trosuppfattningar vid den tiden. De tredjedimensionella verktygen och handlingarna för vinning fungerar när en person är i linje med deras energi, men vid någon punkt av andlig beredskap slutar de fungera.

Vid denna punkt kommer det ofta en intensiv men fruktlös period av kamp och ansträngning för att återställa saker som de en gång var. Här förlorar många hoppet och förklarar sig som misslyckade istället för att förstå att dessa upplevelser är examina, inte misslyckanden – indikationer på att de vuxit ifrån och inte längre är i linje med någon tidigare tredjedimensionell tro eller uppfattning.

Vi säger inte att alla mål är onödiga. I tredjedimensionellt liv är många mål nödvändiga för inlärning och överlevnad tills ett medvetandetillstånd uppnås i vilket allting som behövs automatiskt manifesteras. Det vi säger är att seriösa studeranden av sanningen inte får tillåta tredjedimensionella koncept som ”vinning som måste uppnås” eller ”förluster som måste elimineras” att ha makt över dem.

Tillåt aldrig dessa koncept validera eller definiera ert värde. Varje individ är en Gudomlig Varelse. Eftersom det bara finns EN verklighet, lag, orsak, och ämne, finns det inget annat någon kan vara. Vad skulle den bestå av?

Många upplevelser av vinst och förlust är valda händelser, facetter av personliga själskontrakt som lagts dit med hjälp av personliga Guider och ärlig själv-värdering före inkarnation, i syfte att skapa nödvändigt lärande. Vinning är varje till synes liten bit av andlig medvetenhet som bubblar upp i medvetandet när ni lever i vardagen.

Detta betyder inte att ni inte söker lite vinning då ni tränar, går till gymet eller gör de fysiska aktiviteter ni tycker om, för den fysiska kroppen behöver träning för att vara hälsosam. Många fysiska aktiviteter, som Yoga, har energibalanserande tekniker som grund.

Många individer är nu redo för mål( söker vinning) gällande känslomässig balansering. På den andliga nivån betyder släppande av vinst/förlust koncept inte att ni inte kan ta andliga lektioner, eller studera med en utvecklad andlig lärare om ni blir vägledda att göra det. Det vi säger är att ni är redo att gå bortom uppfattningar som säger att vissa tredjedimensionella vinningar är absolut nödvändiga och att förlusten eller frånvaron av dem är ett misslyckande.

Fråga er själva; Varför går jag till gymet? Varför bantar jag alltid? Varför ser jag mig i spegeln och ser misslyckande? Tror jag att varje negativ känsla är fel, eller att jag, eftersom jag inte har en massa examina eller formell utbildning, eller ännu inte är en andlig mästare, har misslyckats?

Gör inte motstånd mot något, för motstånd ger kraft till det som det görs motstånd mot och gör det mer verkligt och stadigt befäst. Säg bara; ”Åh, är det du igen” till uppfattningar, koncept och känslor ni vet är falska och fortsätt helt enkelt med era dagliga aktiviteter.

Sinnet är en aveny av medvetenhet och är inte överlägset andra levande saker, som ni blivit lärda. Inte alla avtalade att leva livet som ett intellektuellt geni eller att i denna livstid manifestera sina intellektuella färdigheter uppnådda i tidigare liv eller på andra planeter. Några har valt upplevelsen att vara mentalt handikappad specifikt för sin egen eller sin vårdhavares andliga tillväxt. Det finns egentligen inga tillfälligheter.

Det är inte möjligt att gå tillbaka från ett uppnått medvetandetillstånd även om det är många som försöker för att behaga omgivningen. Att försöka leva utifrån ett urvuxet medvetandetillstånd kan bara misslyckas för man är inte längre i linje med den energin, oavsett hur välbekant den är. En del försöker ett tag, men vet inom sig att det inte fungerar.

Slappna av och vila i insikten att allt fortgår enligt planen, styrt av ert Högre Själv och inte av fortsatt strävan, kamp eller utförande. Ert Högre Själv vet vad ni är redo för och när. Om ni läser dessa meddelanden så har ”tåget lämnat stationen” och ni behöver inte längre styras av tredjedimensionella koncept om vinst och förlust.

Varje livstid och varje upplevelse har handlat om att minnas, sålunda görande alla upplevelser till vinningar, och så kallade förluster till icke-existerande.

Upphör med kampen, och vila i det som är.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...