“Välkommen!” – GCR/RV/GESARA Intel Uppdatering – 1.9.2018

“Välkommen!” – GCR/RV/GESARA Intel Uppdatering – 1.9.2018

Per Staffan 1 september 2018

“Välkommen!” – GCR/RV/GESARA Intel Uppdatering – 9.1.2018

Welcome!

Välkommen!

Om du läser detta betyder det att du har nått slutet på omvärderingen av globala valutors odysse (d.v.s. RV)!

Sammanfattningen är till för att hjälpa dem som är sena att vakna till den kommande globala ekonomiska övergången, samt att hjälpa till i din djupare pedagogiska förståelse för vad som redan har hänt för att nå detta slut, och vad som kan hända i framtiden, samt att lugna ditt hjärta och sinne så att du kan engagera dig i en mycket säker historiskt riklig valutainlösningshändelse som kommer att förändra livet för generationer av dina vänner och din familj.

Betrakta det här inlägget som en kortfattad men heltäckande orientering om hur och varför det nya finansiella systemet skapades, samtidigt som du vet att din inlösenupplevelse är både verklig och kommande – trots alla negativa viskningar, rykten, felinformation, väntan och uppenbara distraktionslögner runt en sådan oöverträffad global händelse.

På grund av den blotta storleken och omfattningen av RV:n, hölls exakta nyheter om dess ständiga utveckling tillbaka från allmänhetens kunskap, välvilligt och illvilligt, men nu måste miraklet levereras till mänskligheten genom Kristi sanna födelse 5:00 EDT (11.00 svensk tid) måndag morgon, när alla världsregeringar är redo att väcka de sovande massorna till sagda globala överföring av rikedom, som lagligen gick i full effekt i kväll, midnatt eller lördag den 1 september 2018

Alla kommer nu att se dess ankomst offentligt, på alla nivåer i banksamfundet, både i privata banker och i offentlig detaljhandel. För frisläppande är nu överhängande och hägrar vid en närliggande horisont, varför det är logiskt och ansvarigt att vara uppmärksam på utgivningsinformation vid denna tidpunkt (som finns på samma sida som du hämtade upp den här länken).

Förhoppningsvis kommer den här korta sammanfattningen hjälpa dig att ”få upp farten” innan alla som läser detta får till uppgift att konvertera sitt gamla finansiella systems papperstillgångar till det nya finansiella systemets digitala kredit.

Bretton Woods

Den första globala ekonomiska övergången planerades till morgonen den 11 september 2001, efter att det västerländska banksystemet, som utvecklades efter andra världskriget vid Bretton Woods-konferensen 1944, kollapsade matematiskt på grund av suveräna lagar som styr internationella ockertrösklar.

En växande östlig världsallians ledd av Kina, som nu kallas BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Sydafrika), var beredd att ta kontroll över det icke existerande finansiella systemet och gradvis kräva ett nytt finansiellt system som är 100% transparent , kvantdigitalt och uppbackat av hårda tillgångar (jämfört med de gamla fiatpengarnas relationsbaserade valutapapper).

Mycket gamla, kraftfulla och dolda bankfamiljer i Europa (såväl som deras kabaldotterbolag i USA) vägrade att kasta världens centrala tryckpressar över ända(BIS, WB, IMF, ECB och FED) och deras uppror blev offentligt upplevt som de skrämmande 9/11 attackerna.

Detta startade ett 17 års krig för kontroll av världens finansiella system, som nu har avslutats från september 2018 efter en 10-årig bank-, militär-, regerings-, media- och diplomati-omvändningsstrategi för att permanent eliminera västerländsk dominans (som började med mycket gamla, kraftfulla och i stor utsträckning dolda kinesiska marginella familjer som tog itu med Lehman Brothers investeringsbank den 1 september 2008. Lehman Brothers förklarades i konkurs den 15 september 2008 … och samma gamla kinesiska familjer hotade att göra om det för varje amerikansk och europeisk bank om inte kapitulationsvillkor förhandlades fram.

Quantum Financial System (QFS)

Som ett resultat av fullständigt förhandlade överlämningsvillkor som trädde i kraft den 24 december 2013 (när Federal Reserve Banks 99 åriga privilegium att trycka amerikanska regeringens pengar mot 3% ränta betalt i guld upphörde) utvecklas ett nytt molnbaserat finansiellt system med ett överflöd av kvanthastighets processatelliter och avancerad AI blockkedje mjukvararalgoritm som inte bara skapar perfekt ekonomisk transparens, utan gör det för varje transaktion över hela världen och på bara några sekunder.

QFS har också förmågan att identifiera varje transaktion och direkt koppla den tillbaka till en hård, fysiskt förvarad eller lagrad tillgång (guld, diamanter, platina, bensin, sällsynta jordartsmetaller etc.) som i sin tur permanent eliminerar begreppet fractioned reserve utlåning (dvs. fiat pengar)

QFS har också införlivat skyddande krypteringsteknik som förhindrar hackning och bedrägeri, vilket genom design eliminerar kriminella brottsliga aktiviteter som pappers- eller digital penningtvätt, narkotika, människohandel och vapenhandel inom banksystemet. Detta beror på QFS: s 100% rena digitala karaktär, eftersom den i grund och botten stänger ner alla brottsliga pappers- och digitala valutabrott mot samhället, eftersom de inte längre kommer att erkännas att ha någon säkerhet för att garantera sina transaktioner.

Och medan pappersvaluta kommer att förbli existerande under en kort period, när tredje världens populationer anpassar sig till alla digitala transaktioner, och några nya nationella valutor har tryckts och släpptes ut (som USD i april 2013), kan till slut olaglig och omoralisk ekonomisk aktivitet elimineras.

GESARA

Nu på grund av ett nyskapande nytt finansiellt system som ersätter det föråldrade gamla (som redan har skett utan någon offentlig kunskap för att inte störa eller uppröra massorna och marknaderna), måste varje suverän nation gå igenom en strikt överensstämmelse- och revisionsfas, varvid varje nation utvärderades noggrant för vilka sanna råa naturtillgångar som hölls i reserv (brutna och obrutna) samt djupet av korruption som existerade i alla regeringsgrenar, militär, diplomati, medier och finanser som var tvungen att reformeras innan de blev tillåtna att delta i QFS.

Sedan den 5 oktober 2014, när Parisavtalets klimatavtal överenskoms första gången, som senare trädde i kraft den 4 november 2015, har denna process avvecklats framför våra ögon. Anledningen är att ett annat fördrag också undertecknades i hemlighet under Parisavtalet 2014, men dolt från den offentliga insynen. Den kallades Global Economic Stabilization and Reformation Act (d.v.s GESARA).

Alla 209 suveräna nationer, inklusive Palestina, som redan har erkänts som en suverän nation, undertecknade GESARA under Parisavtalets möten och inledde därmed en treårig genomförandeprocess, varigenom varje nation som stod i gott skick med GESARA-efterlevnad var ansedd som en harmoniserad medlem av QFS och var tillåten att värdera sin nationella valuta i enlighet med en gemensam guldstandard som nu bestämdes i Shanghai kontra London ca 2015.

Det betydde att alla globala valutor nu baserades på det verkliga värdet av guld utan prisfixering längre från de gamla europeiska familjerna – såväl som factoring av 40 andra kritiska ekonomiska mineraler plus bensin och flytande naturgasreserver (LNG). Således har varje nations nationella valuta granskats, godkänts enligt ett internationellt fördrag och fått ett rättvist marknadsvärde när det gäller guld.

Det är därför du ser vilda svängningar på valutamarknader globalt, inklusive i Europa, Storbritannien och Amerika … de bara omvärderas upp och ner mot det internationella riktmärket för guld.

Dessa nya ”guldekvivalenta kurser” offentliggörs i september i alla banker och blir snart kända för allmänheten och professionella valutahandlare världen över. Det sätt på vilket BRICS-cheferna i det kvantekonomiska systemet väljer att informera allmänheten är emellertid fortfarande till stor del ett mysterium, eftersom de gör det så tålmodigt, på ett mycket dämpat och nästan osynligt sätt … för att hålla allmänheten lugn och lindra varje rädsla för att en sådan massiv global ekonomisk övergång kan störa massmedvetandet.

Donald Trump

Nettoeffekten och den rena omfattningen av en sådan radikal förändring är varför du förmodligen inte har hört mycket om RV och GESARA men har sett många nyheter och aktuella händelser som har fått dig att klia dig i huvudet och försökt att förstå, inklusive Donald J. Trump, som är väl medveten om båda, och insattes som USA: s president (tillfälligt för att avlägsnas strax efter den 20 januari 2019).

Trump har använts som en agenda som implementerats av BRICS Alliansen för att bistå med Amerikas nödvändiga GESARA-reformer – som per definition skulle ge en enorm turbulens med tanke på de enorma skadorna som det amerikanska bankväsendet (FED/USD), militären, regeringen, hemliga organ och diplomatiskt sabotage har orsakat i geopolitiska kretsar sedan slutet av andra världskriget.

Trumps BRICS-mandat är därför att vara en global distraktion medan alla strukturella förändringar görs, liksom att offentligt förödmjuka/trycka ner icke-uppfyllande nationer för att falla i linje med GESARA-riktlinjerna. Och han gör ett bra jobb, eftersom han drar ut alla sent reformerande nationer, inklusive Israel, Palestina, Iran, Kanada, Mexiko, Kina, Europeiska Unionens nationer, Afrika, etc.

Detta betyder att en historiskt fruktansvärd person som Donald Trump faktiskt tjänar ett välvilligt slut genom att avsiktligt spela den globala skurken, vilket till slut kommer att skapa en logisk anledning till att alla dessa okända och aldrig tidigare skådade GESARA-efterlevnadselementen uppstod. Och när han är borta, efter att alla de nödvändiga förändringarna har gjorts globalt kommer världen att få någon att peka på som orsaken till deras lidande och jubla när han har tagits bort från sitt ämbete.

Det är därför som det är bäst att tänka på Donald Trump som en krishanteringschef som är besatt av sociala medier, i stället för en legitim politiker. För när han är lagligen ersatt någon gång efter den 20 januari 2019, antingen genom åtal eller avgång, kommer en kombination av Mike Pence/Paul Ryan lugnt att återställa landet och påbörja läkningsprocessen.

(Obs: den 20 januari 2019 kvalificerar konstitutionellt Trumpadministrationen som en fullständig presidentperiod, sålunda låter det någon som Paul Ryan att kandidera både 2020 och 2024-vilket för din extra information är BRICS Alliansens val för att bli nästa amerikanska president i en post GESARA-kompatibel värld, och det var därför han artificiellt gjordes till Talman i Kammaren i oktober 2015 och har fortsättningsvis godkänt över 450 lagförslag i representanthuset som alla uppfyller GESARA-efterlevnadsmandat).

Säkerhet

Eftersom varje nationell valuta blir omvärderad verkar det samtidigt som att det skapas flera skatteavgöranden vilka de som är medvetna eller blev medvetna om kärlekens nåd, nu kan dra nytta av.

Om du håller en revalverande valuta, grattis! Din tid har kommit för att värdera din tillgång till ett rättvist och sant tillgångsvärde i förhållande till ett exakt pris på guld, som har ett fallande värde nu eftersom guld finns mycket rikligare än de gamla europeiska familjerna leder världen att tro …

https://www.herald.co.zw/zim-boasts-13m-tonnes-gold-chest/).

Historiskt sett har endast 190 000 metriska ton av guldtackor rapporterats existera i centralbanker runt om i världen, när den faktiskt utvunna mängden beräknas vara tio gånger mer eller 1 900 000 metriska ton). Och det här inkluderar inte de övriga 39 ekonomiska mineralerna som nu är beräknade efter hur nationella råvaruposter mäts. Guld är bara den mest kända och konsekventa värdehållaren … emedan inte alla länder håller så mycket guld i reserven som t.ex. Zimbabwe, Vietnam eller Indonesien … men deras bergarter har ett värde när det gäller tillverkning eller andra värdeskapande material.

Vet att de 53 nationerna som utgör Afrikanska Unionen har de mest ekonomiska mineralerna av alla kontinenter (med stor, vid marginal) och har placerat sina nationella råvaror kollektivt för att bli globala säkerheter för det nya QFS-systemet som kräver 100% tillgångsbackade transaktioner enligt GESARAs finansiella mandat.

Kina hanterar QFS: s operativa och penningförsörjningstjänster, med Ryssland som nu tar på sig manteln som världens suveräna polisman. Västvärlden som USA, Kanada, Storbritannien, Israel, 28 europeiska unionsnationer är trots lika stora spelare, inte utestängda, men kraftigt reducerade i globala angelägenheter på grund av århundraden av dåligt beteende.

Därför måste ett nytt finansiellt system skapas och det gamla systemet elimineras. Världen är väldigt mångfaldig och behövde en gemensam, uppdaterad och moralisk omvärdering som krävde en sanningsenlig 100-procentig reservöverensstämmelse gentemot den korrumperade 400-åriga västvärldens system som utfärdade slumpmässiga krediter till långvariga befogenheter mot en liten del av kända hårda tillgångar.

Någonting kommer nu från någonting igen, i motsats till ett farligt fiatpenning/fractional reservkoncept för att utfärda skuld och ackumulera räntor.

Hej, om banker kan kräva lämplig hård tillgångssäkerhet innan vi tar ett lån, varför kan inte resten av mänskligheten kräva detsamma. Och det är vad BRICS Alliansen har gjort för mänskligheten, de kräver helt enkelt och genomför ett helt transparent penningsystem som har gemensamma krav på överensstämmelse och säkerhet så att alla nationer och folk världen över skall kunna operera på en rättvis och jämnbördig ekonomiskt spelplan.

Bankmöten

Bankerna måste börja ta in uppräknade valutor efter Labour Day över hela världen. Det innebär att du måste planera ett möte så snart revalveringens kontaktinformation släppts.

Kontakta gärna din bank när du får denna information och bestäm ett möte som passar dig, eftersom alla uppräknade nationella valutor nu måste hedras enligt internationell rätt.

När det gäller värde, oavsett vilken reviderad guldskärmkurs av någon nations säkerhet är det exakt vad det är värt i det nya systemet. Inget drama. Du kan se skärmkursen om du begär det. Det är din juridiska rättighet.

Du kan också välja din bank och växla dina revalverande valutor enligt vad du själv föredrar. Om du har Zimbabwe-valuta vet du dock att du kommer att processas uteslutande via HSBC på grund av dess massiva nominella värde som trycktes 2008-2009.

Så om du har den särskilda valutan, var säker på att den blev undertecknad i lag som inlösningsbar i USA den 8/8 av Donald Trump som en del av 2001 ZIDERA-ändringarna och har nu getts ut internationellt f.o.m fredagen den 30/8

”Stora Zimbabwe” är historiskt känt som rikedomen bakom Kung Salomos Gruvor och har alltså gömt sina mineralreserver för att nu säkerställa alla globala digitala krediter i den nya kinesiska QFS, de har bara inte gjort den här informationen offentlig, men Zimbabwe är välkänt i suveräna bankkretsar som ledaren för hela Afrika (Black Panther) och kan därmed matematiskt själv täcka alla digitala krediter som placeras i det finansiella systemet via våra inlösningar med enbart deras reviderade mineralreserver.

Vid ditt inlösenmöte kan du återinvestera alla eller några av dina nya kontantinsättningar, eller så kan du vänta. Det är trots allt din rikedom. Men vet att om du kanske vill göra investeringar vid det tillfället, eftersom de flesta inte är bekanta med att hantera stora summor av kapital, så kan din livserfarenhet bli mycket angenämare om du låter banken som löser in din valuta också investera den för dig, med en mindre investeringsinlärningskurva.

Vet att bankerna förväntar sig att många tar mindre belopp om det ursprungligt erbjudna beloppet är för högt. Ja, du läste det rätt. Många eller de flesta kommer att ta mindre. Det var så ojämnt det globala välståndets spelplan uppstod.

Det är inget fel eller omoraliskt att ta mindre. Faktum är att det kanske helt enkelt är det smartaste drag du någonsin har gjort. Det är dock viktigt att veta att du också kan förhandla om mer än skärmkursen beroende på inväxlingsbankens tröskel för förhandlingsvillkor.

Större banker förväntas ha större flexibilitet i detta på grund av deras storlek och omfattning. Det är bara standardbanking.

Men när du löser in, var du än löser in får du enligt lag inte diskutera villkoren för din transaktion eller använda någon digital form av kommunikation som visar vad som hände på ditt inlösenmöte som innehåller texter, sociala medieinlägg, röstmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Men ärligt talat, varför skulle du säga något. Tystnad är både gyllene och det säkraste spelet för din familj som kan du tillämpa efter inlösenmötet.

Uppskatta ditt inlösenmöte till att vara mindre än en timme. Det kommer att finnas internationell platstäckning, och 100 miles (16 mil) inrikes täckning per postnummer.

Vet att din transaktion är fullkomligt laglig världen över enligt både nationell och internationell rätt, och ditt kapital kommer att skyddas under det långsiktiga mandatet för det tidigare nämnda GESARA-fördraget.

Folk, jag inser att det kan vara en chockerande verklighet som måste hanteras med kort varsel, men det är vad det är. Och det som verkligen händer är att sunt förnuft återvänder till vårt finansiella system, ja barmhärtigt avslutar en oändlig cykel av lidande orsakad av monetär galenskap via en djupt störande och kaotisk bro som kallas Donald J. Trump, allt för att välvilligt hjälpa mänskligheten i övergången från helvetet som är livet från botten upp med evig rädsla och knapphet, till ett gudomligt, uppifrån och ner, filantropimedvetande som kräver acceptans av kärlek, överflöd och himmelens nåd.

Så är det. Må det så bli.

Må ditt nya liv bli välsignat med många genombrottssegrar och oändliga fredliga interaktioner.

Tack för din förflutna, nuvarande och framtida tjänst.

Gud är med oss

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...