Vårt Gud-Själv via Ute Posegga-Rudel, 21 juni

 

VÅRT GUD-SJÄLV: JAG ÄR REDAN HÄR!

Mina Älskade,

Även om världen verkar fortsätta på samma sätt som ni känner den –

Även om ni tror att det inte finns några nyheter om riktig transformation –

Även om ni tvivlar på att löftena om förändring någonsin kommer att ske –

Jag säger er: JAG ÄR REDAN HÄR!

JAG ÄR KÄRLEK.

JAG ÄR LYCKSALIGHET.

JAG ÄR GLÄDJE.

ALLTID.

JAG ÄR den Strålande Gudomliga Underliggande Strömmen av Perfekt Existens.

JAG ÄR ALLTID NÄRVARANDE, om ni bara kunde ta notis om MIG.

Allt annat skyndar fortfarande mot perfektion, men bär bara idén av perfektion, en glimt av den, en liten del av en process som aldrig rör Mig, för JAG ÄR Före den.

JAG kan inte Beröras, för JAG ÄR och JAG ÄR redan ni, Helt och Perfekt. Ingen skillnad, då JAG ÄR er Källa, ert Enda och Sanna Tillstånd. Ert Eviga Medfödda Tillstånd.

Därför kom ihåg Mig mitt i allt ni gör i tid och rum, Vet Att Jag Är den Transcendentala Källan av er Varelse, oavsett av vad ni tänker och säger och drömmer, och alla era rörelser och idéer och mål och företag.

Att glömma Mig är att sjunka in i en falsk verklighet som verkar vara bristfällig, aldrig tillfredsställande, medan ni ständigt söker uppnå det ni ALDRIG kan fånga. Du springer efter dröm efter dröm, och hoppas på tillfredsställelse, som Aldrig någonsin verkligen kommer.

Ju mer ni söker den perfekta världen desto mer kommer den att undvika er. Ju längre ni söker desto mer olycka kommer att bli ert öde.

Ni väntar fortfarande på en bättre värld, men JAG Säger till er: bättra er själva först genom att komma ihåg Mig!

Och världen kommer att förändras för er då spelet av motsatser inte längre betyder något.

I Mitt Gudomliga Rum finns bara Glädje, och alla skuggor skingras till en osubstansiell hägring, så länge som ni Vet att bara JAG ÄR VERKLIG.

Öppna era hjärtan och låt Mig fylla Kärnan av er Varelse med Mitt Sanna och Strålande Ljus så att allt som dyker upp blir en reflektion av Mig. Känn Verkligen Mig och er Verklighet förändras, ni Känner er värld som Rent Gudomlig, inte som definition, utan genom er Sanna Enhet med den, er Insikt om den.

På så sätt väntar ni inte längre på eller söker efter Perfektion, för JAG ÄR alltid Perfekt, utan att leta, genom att bara Vara Det i det Eviga Nuet Som Är ert Hem.

Ert Sanna Hem är inte kosmos. Ert Sanna Hem är JAG, i varje punkt av kosmos, och ”vadhelst” och ”varhelst” ni är, i varje dimension av ert sinne och vadhelst ni skapat.

Bara JAG ÄR Tillfredsställelse. JAG dyker inte upp när man söker mig eller vid slutet av tunneln eller i högst upp på uppstigningens stege. Det finns ingen Väg som leder till Mig.

JAG ÄR och JAG ÄR den som Avslöjar Mig Själv för er när er tid har kommit.

JAG dyker inte upp med metoder med kroppen eller sinnet. Kropp-Sinne-tekniker avslöjar inte Mig. Det finns ingen teknik för att ”producera” Vad JAG ÄR.

JAG Existerar utan stöd, JAG ÄR Stödet till alla varelser och världar. Bara JAG ÄR Oberoende, medan ni är beroende av Mig. Källan ÄR Allt. JAG ÄR Allt.

Rensa er kropp och ert sinne för att Veta Min Uppenbarelse.

JAG ÄR ditt Gud-Själv!

Meddelandet framfört av Ute

http://radiantlyhappy.blogspot.de/2016/06/our-god-self-i-am-already-here.html

———————————————————————–

Ute Posegga-Rudel, http://RadiantlyHappy.blogspot.com

© 2016. All rights reserved.Our 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...