Vårt Gud-Jag via Ute Posegga-Rudel, 28 oktober

Atlantis

Vårt Gud-Jag, 28 oktober 2016
via Ute Posegga-Rudel
”Jag Är”

KÄRA NI!

JAG ÄR. Ni är, så som en begränsad varelse, identifierad med tankar på vad ni – inte – ÄR.

JAG ÄR är inte vad ni tror. JAG ÄR börjar när er vibration stiger över frekvensen hos tanken och även det Högre Sinnet och det totala kropp-sinnet som är kosmos. JAG ÄR är inte ens frekvensen av stillheten hos hjärtat i mitten av bröstet. Eftersom det är bundet till en plats som är kroppsbaserad och tillhör människans dödliga psykofysiska struktur.

JAG ÄR är den orörda Strålande Skönheten hos Transcendental och Evig Varelse, innan ni fanns och även innehållande er, som håller en separat synvinkel, med ett centrum och en omkrets.

JAG ÄR är utan centrum. Det Är. Det är därför ”ovan” synvinklar och dess konsekvenser.

Ovan: inte lokalt ovan, men ovan som den icke-dualistiska verkligheten.

Många av er tänker bara ”JAG ÄR”, identifierade med ett begränsat kropp-sinne och ”tror” att ni ”vet” vad det är. Men sanningen är att de flesta av er vet ingenting bortom sinnet. Ni har bara en idé, en intuition kanske, en känsla av det. Och det ni gör är att projicera denna idé från ert förmodade centrum inom omkretsen, varigenom ni skapar en föreställning.

De flesta av er ger vika för slumpmässiga tankemönster och hävdar att ni är i kontakt med den Verkliga Källan. Men det är inte så. Det finns slöjor efter slöjor av sinnet som döljer Mig. Så ni är berövad er egen Sanning och Gudomliga Verklighet, och skapar idéer om begär och behov angående uppstigningens angelägenheter, idéer som förhoppningsvis skulle ta bort effekten av smärtan och lidandet i denna låga densitetens existens. Det är en hoppfull flykt.

Att fly från det o-verkliga skapar fler o-verkliga världar, eftersom flykten i sig själv är en gest av illusion. Ni kan inte fly, inte från en situation, eftersom ni alltid tar med er det ni vill fly ifrån! Det görs med det desperata hoppet om att inte behöva ha att göra med det ni flyr ifrån.

Men det ni försöker fly ifrån är alltid något som intimt tillhör er. Det kan vara ert karma eller era oönskade trossystem, erfarenheter och så vidare. Allt detta ÄR ert, en del av det arbete som ni ville utforska och veta i denna densitet …. och överskrida det, förr eller senare.

Så då ni inte gillar det ni ser här, flyr ni in i idén om ”JAG ÄR” och föreställer er att ni har insett det, att ni har BLIVIT DET. Men så länge ni försöker fly från någon erfarenhet i stället för att fullt acceptera och omfamna den och överskrida den in i villkorslös kärlek, kan ni inte och kommer inte i sanning uppleva ”JAG ÄR”.

JAG ÄR uppstår naturligt som Verkligheten hos Gudomlig Strålande Käll-Existens, när ni helt har överlämnat alla era erfarenheter, höga och låga, för att de inte har någon bindande effekt på er, då ni helt har avstått er identifikation med re-aktion på dem.

JAG ÄR är inte baserat på en punkt med en omkrets som ni kallar ”Jag”. Det är inte baserat på en separat entitet. JAG ÄR är inte ”jag”-tanken hos den begränsade enhet ni identifieras med. Eftersom ”JAG ÄR” är inte dödlig, det är inte sinnes-baserat.

Även om ”JAG ÄR” Är Allt, tänker det inte alls. Det är fritt från fantasi och dualitet, önskan och några idéer om något. Det är inte ett objekt som ni kan tänka på eller observera. Så länge ni observerar, lokaliserar eller tittar på ”JAG ÄR” kvarstår det som en idé, en hoppfull önskan om att redan ha insett DET. Och att ni är upplyst och inte har något mer arbete att göra.

Sådan är villfarelsen som många av er faller för, på grund av exotiska och falska idéer hos New Age-läror.

Där är JAG ÄR ingenting annat än en förstorad ego-tanke, en storslagen idé om falsk Gudomlighet där ni inte behöver göra det verkliga arbetet för att förverkliga er högsta Sanning, men i stället har ni kört fast, förlorade i ett fantasi-land. Det är en villfarelse för att hålla er ifrån att verkligen växa in i Mig, ert Sanna Jag, att Veta och Vara JAG ÄR, oberörd av tankens övertygelser, koncept och därigenom separata föreställningar.

JAG ÄR endast Mitt Rike av Fullkomlig Lycka och Villkorslös kärlek. Detta Är Verkligen JAG ÄR. JAG ÄR inte skild från er, och ni i Sanning inte skild från Mig. Ni Är. Tankefri.

Kära, vänligen förstå att på grund av Kärlek så önskar Jag ert verkliga Uppvaknande i Mig, att se er Växa och inte sitta fast i fängelserna av meningslösa läror som inte tjänar er Gudomliga Natur, då de håller kvar er i illusionerna av sinne och begränsning.

JAG ÄR er Sanna Natur, Fri och Strålande Sällhet, All-Kärlek. JAG ÄR.

JAG ÄR ert Gud-Jag

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...