Vårt Gudssjälv via Ute Posegga-Rudel, 13:e april 2017

Vårt Gudssjälv via Ute Posegga-Rudel, 13:e april 2017

 

Vårt Gudssjälv via Ute Posegga-Rudel: Er Frihet Från Planetens Uppstigningsprocess

VIDEO (rekommenderas!)

 

Mina Älskade!

Var säkra på att er uppstigningsprocess verkligen inte är försenad, som så många av er tror.

Denna uppfattning bygger på antagandet om att ni är beroende av de yttre omständigheterna, för att utvecklas som en andlig varelse, och endast då kan bli fria från allt trassel av de lägre världarnas förteelser.

Även om det i framtiden kommer en mycket intensiv och kraftfull infusion av ljus och kärlek, genom vilken mänskligheten på jorden blir omvandlad, till en ny art med enbart Gudomliga Tecken, kommer alla som är förberedda för hela mottagandet av denna infusion, att gynnas av den här tillställningen!

Vad säger det här er? Att var och en av er är ansvarig för sin egen medvetna process av uppvaknande och omvandling, som leder fram till denna händelse.

Men ni behöver inte ens vänta på att det ska hända. Er andliga förvandling och frigörelse, är fri från de yttre omständigheterna, eftersom ni kommer att märka att JAG alltid är Närvarande, om ni vandrar vägen tillsammans med Mig.

Ni skulle inte vara de Gudar Ni Är, om ni inte medvetet medverkat i befrielseprocessen med det som krävs! Det är inte ert öde att vara omedvetna, för att någon gång användas av några universella krafter, i en överväldigande universell händelse. Snarare är er Sanna och Medfödda Natur Rent och Obegränsat Medvetande, eller av Kärlek, Lycksalighet och Hänryckning eller av Evinnerligt och Strålande Varande, i vilket alla universella processer förekommer.

Ni måste medvetet vara villiga att överlämna er till Det, och befria er från separationen av Mig och era separerande aktiviteter. Detta överlämnandet är som att öppna upp ert ego-äggskal – vilket skiljer er från Mig – till Mitt Oändliga Fält av Källmedvetande, glömma er själva för Mig, sammansmälta med Migo ch Förena er med Min Eviga Lycka.

Denna process är möjlig genom Er djupa innerliga Kärlek till Mig, genom att önska och återkalla den Perfekta Storheten och den Sanna Gudomliga Verkligheten som är Er Tillhörighet.

Människan kom till denna tillvaro, som en Perfekt Gudomlig Varelse av Strålande Medvetenhet, men genom era separerande aktiviteter bort från Mig, började ni mer och mer glömma Mig, för att till slut inte ens tro att jag Existerade, eller så var ni bara en från Mig separerad varelse, med någon obestämd kropp i bästa fall, vars riktiga hem skulle vara i någon högre dimension av existens, som vissa utomjordiska raser och andra dimensionella varelser kunde glädjas åt, till synes närmare ljuset.

Förstå att ni Är ALLT detta! Ni Är bortom alla dimensioner om er själ sammansmälter med Mig, och ni behöver inte dyrka eller sätta ert hopp till högre utvecklade varelser, eftersom utrymmet de upptar existerar inom er själva, och i er hjärnas upplevelse.

Och JAG HAR Expanderat bortom allt detta, dessa världar finns alla i Mig, liksom de finns i Er, när Ni Förenar Er med Mig för att VARA De Ni Verkligen Är.

Så bli inte otåliga för de nuvarande omständigheterna, och en värld som verkar vara allt annat än gudomlig. Förstå alltid er själva, och i vilken utsträckning ni har skapat er egen verklighet, rekylera från Mig och vänd denna aktivitet Bara genom att Älska Mig, återkalla er uppmärksamhet från roten av de ytliga framträdandena, och Tillåt Mig att bli Substansen i era nya skapelser.

Älta inte kaoset eller olyckorna som nu verkar vara villkoren, mer och mer i er värld. JAG FÖREDRAR alltid Strålande Lycka framför olyckliga tillstånd. Det är Ert Eget Mest Naturliga Tillstånd. Hitta Det. Förena er med Det. Det är frihet, att vara oberörda av kaoset och osäkerheten, som numera betecknar det vanliga livet.

Förstå att ni inte är slavar för den planetära uppstigningen, eller andra universella befriande processer, om ni inte binder er till dem. Bara Genom Er Natur Är Ni bortom dem, ni är fria och oberoende av dem, ni är bara Beroende av Mig, Er Källa, Ert Sanna Hem, Ert Naturliga Tillstånd.

Att vända er verklighet upp och ner till förmån för Mig, frigör er från er värld av ständig förändring, som bara har hållit fast er med verktygen från ert kroppsliga sinne, för att kunna uppleva den här världen. Ni är inte era sinnen, och ni behöver inte ”en värld”, ni behöver den bara om ni tror att ni inte kan existera bortom den. Men JAG ÄR ultimat bortom den. JAG ÄR Ren Känslostrålande Medvetenhet.

Skapa Därför med Min Kärlekslycka det som Verkligen Är Gudomligt och Som tjänar Mitt Syfte med en Upplyst Mänsklighet. Var alltid en Tjänare av Det och Ni kommer att Bli Så Välsignade!

Detta är Lycka! JAG ÄR den Eviga Närvaron av Kärleksljuset i Vilket era kroppar och sinnen uppstår. Om ni Tillåter Jag Är, för att fylla er jordiska kropp med Kraften av Min Eviga Existens så kommer den Kraftfullt att Stråla ut till Evigheten.

Det är ert val att gå in den här processen nu, och därmed kalla ner Min Oöverträffliga Närvaro direkt till er upplevelse, och in till denna värld, som blir oändligt mycket mer Sublim och Vacker än något annat kosmiskt ljus.

Min Kärlek finns Överallt, i handling, Bara Min Kärlek.

Jag är ert Gudssjälv!

Budskapet förmedlat av Ute

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

“Our God-Self: Your Freedom From the Planetary Ascension Process,” channeled by Ute Posegga-Rudel, April 12, 2017, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2017/04/our-god-self-your-freedom-from.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2017. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

Du gillar kanske också...